Navigācija

Stopiņu peldbaseins

 

15. novembrī Ulbrokas sporta komplekss un Stopiņu peldbaseins atsāk darbu “zaļajā režīmā”.

* * *

Adrese: Ulbrokas vidusskola, "Vālodzes", Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130

Vadītājs, Ulbrokas sporta kompleksa direktors Edijs Bērziņš
Tālr.: 67910220, 26740211
E-pasts: sporta.komplekss@stopini.lv
Apmeklētāju pieņemšana:
otrdienās no plkst.9:00-13:00
ceturtdienās no plkst.13:00-17:00

Ūdens aerobikas trenere: Irina Iļjiča, tālr. 26853275

Peldbaseina darba laiks:

  • Darba dienās no plkst. 16:00-21:00 (apmeklētājiem ieeja līdz plkst. 19:45)
  • Brīvdienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 14:00 (apmeklētājiem ieeja līdz 13:00)
  • Sanitārā stunda no plkst. 14:00 līdz plkst.15:00 no plkst. 15:00 līdz plkst. 21:00 (apmeklētājiem ieeja līdz 19:45)

Papildus Covid 19 sertifikātam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un Stopiņu baseina medicīnas karte.

Uzturēšanās koplietošanas telpās maksimāli 15min.

Pārvietojoties pa telpām, lūdzu, dezinficējiet rokas un ievērojiet distanci 2m.

* * *

Informācija vecākiem par bērnu peldēt apmācību grupām un individuālajiem audzēkņiem
Pamatojoties uz Ulbrokas sporta kompleksa nolikuma I daļu “Vispārīgie noteikumi” apakšpunkts 1.9. atgādinām, ka prioritāte sporta pakalpojumu un sporta bāzes pieejamībai ir noteikta Stopiņu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem. Personām, kuru dzīvesvieta nav deklarēta Stopiņu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, vieta sporta bāzes pieejamībai tiek nodrošināta rindas kārtībā.

* * *

Ar Stopiņu novada domes 2010.gada 15.decembra sēdes lēmumu (prot.nr.40) Stopiņu novada pašvaldības izglītības iestāžu skolēni, uzrādot skolēnu apliecību Stopiņu peldbaseina atbildīgajam darbiniekam, ir atbrīvoti no maksas par peldbaseina izmantošanu skolēnu brīvlaikos, darba dienās no plkst.9:00 līdz plkst.15:00. Stopiņu peldbaseina darba laiks akceptēts Stopiņu novada domes sēdē 2014.gada 27.augustā, prot.Nr.33.

Pirms došanās uz baseinu aicinām iepazīties ar  Stopiņu peldbaseina iekšējās kārtības noteikumiem.

Informējam, ka saskaņā ar 2014.gada 27.augustā Stopiņu novada domes sēdē pieņemto lēmumu, protokols Nr.33, veicot grozījumus 30.07.2014., apstiprinātajā Stopiņu novada Ulbrokas sporta kompleksa nolikumā ir noteikts, ka:  “1.9. Sporta pakalpojumi un sporta bāzes pieejamība, ko nodrošina Stopiņu novada Ulbrokas sporta komplekss, neatkarīgi no vecuma vai sociālās grupas piederības, ir noteikta šādā kārtībā: 1.9.1. prioritāte sporta pakalpojumu un sporta bāzes pieejamībai ir noteikta Stopiņu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem; 1.9.2. personām, kuru dzīvesvieta nav deklarēta Stopiņu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, vieta sporta pakalpojumu un sporta bāzes pieejamībai tiek nodrošināta rindas kārtībā”.

Ulbrokas sporta kompleksa peldbaseina bērnu peldēt apmācību grupu reģistrācijas rinda.

PELDBASEINA PARAMETRI:
Garums – 25m, 4 celiņi
Dziļums – 1,4m - 1,8m

PAKALPOJUMU CENAS

Peldēšanas laiks 1 stunda, tās laikā ir iespēja izmantot saunu

Standarta cena

Abonementi

Pieaugušajiem

6,00

Pieaugušajiem

10 reizes

42,00

Bērniem, jauniešiem (7- 18 gadi)

4,00

 

8 reizes

38,40

Pensionāriem, invalīdiem

3,00

 

6 reizes

32,40

Bērnu peldētapmācība

2,10

Bērniem, jauniešiem (7-18 gadi)

10 reizes

28,00

Bērnu apmācība pie trenera

19,20

 

8 reizes

25,60

 

 

 

6 reizes

21,60

Ģimenes biļetes:

 

Abonementi ģimenēm

 

 

Tēvs vai māte, 2 vai vairāk bērni

8,00

Tēvs vai māte, 2 vai vairāk bērni

10 reizes

56,00

Tēvs, māte, 2 vai vairāk bērni

12,00

 

8 reizes

51,20

 

 

 

6 reizes

43,20

Ūdens aerobika

3,00

Tēvs, māte, 2 vai vairāk bērni

10 reizes

84,00

 

 

 

8 reizes

76,80

 

 

 

6 reizes

64,80

 

 

Pensionāriem, represētajiem, invalīdiem

10 reizes

21,00

Peldēšanas cepures

2,00

 

8 reizes

19,20

Peldēšanas brilles

4,00

 

6 reizes

16,20

 

Maznodrošinātajām ģimenēm, invalīdiem, bāreņiem ieeja bez maksas, uzrādot Stopiņu novada domes Sociālā dienesta izziņu:
Katra mēneša 2.nedēļas – ceturtdiena 18.00 - 19.00;  4.nedēļas – ceturtdiena 18.00 – 19.00.                       

Uzmanību:

Visi abonementi, ko Jūs iegādājaties Stopiņu peldbaseinā derīgi trīs mēnešus no iegādāšanās brīža.

Dalības maksa peldēšanas sacensībās, kuras notiek divreiz gadā - "Pavasaris", "Ziema" - 1.40 Euro (Viens euro 40 centi) no sacensību dalībnieka. (Stopiņu novada domes 28.05.2014. sēdes lēmums, protokols Nr.27.).

Atpakaļ