Navigācija

Saistošo noteikumu grozījumi

 
Datums Numurs Nosaukums
05.05.2021. 18/21 Grozījums Stopiņu novada domes 2017.gada 27.septembra saistošajos noteikumos Nr.15/17 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Stopiņu novadā”
21.04.2021. 16/21 Grozījumi Stopiņu novada domes 2018.gada 13.jūnija saistošajos noteikumos Nr.8/18 “Pirmsskolas vecuma bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Stopiņu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”
05.05.2021. 17/21 Grozījumi Stopiņu novada domes 2021.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6/21 “Par Stopiņu novada pašvaldības budžetu 2021. gadam”
24.03.2021. 15/21 Grozījumi saistošajos noteikumos “Par Stopiņu novada pašvaldības budžetu 2021. gadam”
10.02.2021. 7/21 Grozījumi Stopiņu novada domes 2016.gada 14.decembra saistošajos noteikumos Nr.16/16 “Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Stopiņu novadā”
24.02.2021. 10/21 Grozījumi Stopiņu novada domes 2012.gada 14.novembra saistošajos noteikumos Nr.25/12 “Par koku ciršanu ārpus meža Stopiņu novada administratīvajā teritorijā”
27.01.2021. 5/21 Grozījumi “Stopiņu novada pašvaldības aģentūras “Saimnieks” sniegtie pakalpojumi”
13.01.2021. 1/21 Grozījumi Stopiņu novada domes 2016.gada 14.decembra saistošajos noteikumos Nr.16/16 “Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Stopiņu novadā”
13.01.2021. 2/21 Grozījumi Stopiņu novada domes 2020.gada 22.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3/20 “Par Stopiņu novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”
11.11.2020. 27/20 Grozījumi Stopiņu novada domes 2019.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3/19 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Stopiņu novada pašvaldībā”
17.06.2020. 14/20 Grozījumi Stopiņu novada domes 2009.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr. 06/09 “Par kārtību, kādā izmantojami un apsaimniekojami Stopiņu novada publiskie ūdeņi un to krasti”
16.12.2020. 30/20 Grozījumi “Stopiņu novada pašvaldības aģentūras “Saimnieks” sniegtie pakalpojumi”
11.11.2020. 29/20 Grozījumi Stopiņu novada domes 2020.gada 22.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3/20 “Par Stopiņu novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”
28.10.2020. 25/20 Par Stopiņu novada domes 2020.gada 18.marta saistošo noteikumu Nr.9/20 “Par kritērijiem nomas maksas samazinājuma gradācijai un piemērošanai Stopiņu novadā” atcelšanu
17.06.2020. 16/20 Grozījumi Stopiņu novada domes 2009.gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.23/09 “Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Stopiņu novada teritorijā”
11.11.2020. 26/20 Grozījumi Stopiņu novada domes 2017.gada 5.jūlija saistošajos noteikumos Nr.12/17 “Stopiņu novada pašvaldības nolikums”
14.10.2020. 18/20 Grozījumi Stopiņu novada domes 2017.gada 22.novembra  saistošajos noteikumos Nr. 20/17 “Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Stopiņu novadā”
17.06.2020. 17/20 Grozījums Stopiņu novada domes 2017.gada 27.septembra  saistošajos noteikumos Nr. 15/17 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Stopiņu novadā”
17.06.2020. 13/20 Grozījumi Stopiņu novada domes 2012.gada 29.februāra  saistošajos noteikumos Nr. 08/12 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Stopiņu novadā”
17.06.2020. 15/20 Grozījumi Stopiņu novada domes 2013.gada 13.februāra saistošajos noteikumos Nr. 7/13 „ Par Stopiņu novada simboliku”
30.09.2020. 23/20 Grozījums Stopiņu novada domes 2017.gada 5.jūlija saistošajos noteikumos Nr.12/17 “Stopiņu novada pašvaldības nolikums”
22.07.2020. 22/20 Grozījumi Stopiņu novada domes 2020.gada 22.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3/20 “Par Stopiņu novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”
05.08.2020. 21/20 Grozījums Stopiņu novada domes 2017.gada 5.jūlija saistošajos noteikumos Nr.12/17 “Stopiņu novada pašvaldības nolikums”
02.10.2019. 20/19 Grozījumi Stopiņu novada domes 2005.gada 12.oktobra  saistošajos noteikumos Nr.13 “STOPIŅU NOVADA SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI” Grozījumi saistošajos noteikumos stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu (01.07.2020.).
22.04.2020. 12/20 Grozījumi Stopiņu novada domes 2018.gada 13.jūnija  saistošajos noteikumos Nr.8/18 “Pirmsskolas vecuma bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Stopiņu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”
22.04.2020. 11/20 Grozījumi Stopiņu novada domes 2013.gada 27.novembra saistošajos noteikumos Nr. 15/13 „Par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību Stopiņu novadā”
31.03.2020. 8/20 Grozījumi Stopiņu novada domes 2017.gada 5.jūlija saistošajos noteikumos Nr.12/17 “Stopiņu novada pašvaldības nolikums”
09.04.2020. 10/20 Grozījums Stopiņu novada domes 2013.gada 27.novembra saistošajos noteikumos Nr. 13/13 „Pašvaldības palīdzība Stopiņu novada iedzīvotājiem, neizvērtējot ienākumus”
02.10.2019. 20/19 Grozījumi Stopiņu novada domes 2005.gada 12.oktobra  saistošajos noteikumos Nr.13 “STOPIŅU NOVADA SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI”
08.01.2020. 2/20 Grozījumi Stopiņu novada domes  2016.gada 14.decembra saistošajos noteikumos Nr. 17/16 “Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Stopiņu novadā”
08.01.2020. 1/20 Grozījumi Stopiņu novada domes 2014.gada 24. septembra saistošajos noteikumos Nr. 11/14 „Stopiņu novada pašvaldības aģentūras „Stopiņu ambulance” sniegtie pakalpojumi”
22.01.2020. 5/20 Grozījumi Stopiņu novada domes 2017.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 5/17 “Kārtība bērnu uzņemšanai pirmajā klasē Stopiņu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs”
22.01.2020. 4/20 Grozījumi Stopiņu novada domes 2017.gada 5.jūlija saistošajos noteikumos Nr.12/17 “Stopiņu novada pašvaldības nolikums
11.12.2019. 32/19 Grozījumi Stopiņu novada domes 2017.gada 5.jūlija saistošajos noteikumos Nr.12/17 “Stopiņu novada pašvaldības nolikums”
30.10.2019. 21/19 Grozījumi 2014.gada 24. septembra saistošajos noteikumos Nr. 11/14 „Stopiņu novada pašvaldības aģentūras „Stopiņu ambulance” sniegtie pakalpojumi”
13.11.2019. 24/19 Grozījumi Stopiņu novada domes 2016.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/16 “Kārtība par pašvaldības atbalstu privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm un privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam”
19.12.2019. 33/19 Grozījumi Stopiņu novada domes 2019.gada 30.janvāra  saistošajos noteikumos Nr.2/19 “Par Stopiņu novada budžetu 2019.gadam”
11.12.2019. 31/19 Grozījumi Stopiņu novada domes 2019.gada 30.janvāra  saistošajos noteikumos Nr.2/19 “Par Stopiņu novada budžetu 2019.gadam”
13.11.2019. 23/19 Grozījumi Stopiņu novada domes 2019.gada 30.janvāra  saistošajos noteikumos Nr.2/19 “Par Stopiņu novada budžetu 2019.gadam”
30.10.2019. 22/19 Grozījumi Stopiņu novada domes 2019.gada 30.janvāra  saistošajos noteikumos Nr.2/19 “Par Stopiņu novada budžetu 2019.gadam”
18.09.2019. 17/19 Grozījumi Stopiņu novada domes 2010. gada 15. decembra saistošajos noteikumos Nr. 13/10 „Stopiņu novada pašvaldības aģentūras „Saimnieks” sniegtie pakalpojumi”
18.09.2019. 18/19 Grozījumi Stopiņu novada domes 2019.gada 30.janvāra  saistošajos noteikumos Nr.2/19 “Par Stopiņu novada budžetu 2019.gadam”
26.06.2019. 12/19 Grozījumi Stopiņu novada domes 2009. gada 25. februāra Saistošajos noteikumos Nr. 04/09 „Par pašvaldības nodevām Stopiņu novada teritorijā”
15.05.2019. 9/19 Grozījumi Stopiņu novada domes 2016.gada 17.augusta  saistošajos noteikumos Nr.10/16 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Stopiņu novadā”
26.06.2019. 15/19 Grozījumi Stopiņu novada domes 2019.gada 30.janvāra  saistošajos noteikumos Nr.2/19 “Par Stopiņu novada budžetu 2019.gadam”
24.07.2019. 16/19 Grozījumi Stopiņu novada domes 2019.gada 30.janvāra  saistošajos noteikumos Nr.2/19 “Par Stopiņu novada budžetu 2019.gadam”
15.05.2019. 14/19 Grozījumi Stopiņu novada domes 2019.gada 30.janvāra  saistošajos noteikumos Nr.2/19 “Par Stopiņu novada budžetu 2019.gadam”
24.07.2019. 13/19 Grozījumi Stopiņu novada domes 2017.gada 5.jūlija saistošajos noteikumos Nr.12/17 “Stopiņu novada pašvaldības nolikums”
29.05.2019. 11/19 Grozījumi Stopiņu novada domes 2017.gada 5.jūlija saistošajos noteikumos Nr.12/17 “Stopiņu novada pašvaldības nolikums”
24.04.2019. 7/19 Grozījumi Stopiņu novada domes 2005.gada 12.oktobra  saistošajos noteikumos Nr.13 “STOPIŅU NOVADA SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI”
24.04.2019. 8/19 Saistošie noteikumi Nr. 8/19 "Grozījumi Stopiņu novada domes 2019.gada 30.janvāra  saistošajos noteikumos Nr.2/19 “Par Stopiņu novada budžetu 2019.gadam”
13.03.2019. 5/19 Grozījumi Stopiņu novada domes 2005.gada 12.oktobra  saistošajos noteikumos Nr.13 “STOPIŅU NOVADA SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI”
     
31.10.2018. 16/18 Saistošie noteikumi nr.16/18, "Grozījumi Stopiņu novada domes 2018.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/18 “Par Stopiņu novada budžetu 2018.gadam”
05.09.2018. 15/18 Saistošie noteikumi nr.15/18, "Grozījumi Stopiņu novada domes 2018.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/18 “Par Stopiņu novada budžetu 2018.gadam”
03.10.2018. 13/18 Grozījumi Stopiņu novada domes 2016.gada 14.decembra  saistošajos noteikumos Nr.17/16 “Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Stopiņu novadā”
27.06.2018. 10/18 Grozījumi Stopiņu novada domes 2016. gada 14. decembra saistošajos noteikumos Nr.16/16 ''Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Stopiņu novadā''
11.07.2018. 11/18 Grozījumi Stopiņu novada domes 2018. gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/18 “Par Stopiņu novada budžetu 2018.gadam”
13.06.2018. 9/18 Grozījumi Stopiņu novada domes 2017.gada 27.septembra saistošajos noteikumos Nr.15/17 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Stopiņu novadā”
11.04.2018. 4/18 Grozījumi Stopiņu novada domes 2017.gada 5.jūlija saistošajos noteikumos Nr.12/17 “Stopiņu novada pašvaldības nolikums”
28.02.2018. 3/18 Grozījumi 2014.gada 24. septembra saistošajos noteikumos Nr. 11/14 „Stopiņu novada pašvaldības aģentūras „Stopiņu ambulance” sniegtie pakalpojumi”
11.01.2018. 1/18 Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.6/17 “Par Stopiņu novada budžetu 2017. gadam”
     
26.10.2016. 12/16 SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 12/16 par grozījumiem “Saistošajos noteikumos Nr.2/16 “Par Stopiņu novada budžetu 2016. gadam” pielikums Nr.1 “Pamatbudžeta ieņēmumu plāns 2015. gadam”
     
01.10.2015. 14/15 SAISTOŠIE NOTEIKUMI „Stopiņu novada pašvaldības aģentūras „Saimnieks” sniegtie pakalpojumi” , aktuālā redakcija uz 01.10.2015.
30.09.2015. 20/15 Grozījumi 2015.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3/15 „Par Stopiņu novada budžetu 2015.gadam”
29.08.2015. 16/15 Grozījumi 2015.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3/15 „Par Stopiņu novada budžetu 2015.gadam”
08.07.2015. 15/15 Grozījumi 2015.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3/15 „Par Stopiņu novada budžetu 2015.gadam”
27.05.2015. 13/15 Grozījumi 2015.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3/15 „Par Stopiņu novada budžetu 2015.gadam”
11.03.2015. 8/15 Grozījumi 2015.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3/15 „Par Stopiņu novada budžetu 2015.gadam”

 

 

 

Atpakaļ