Navigācija

Kontakti

 

Apmeklētāji tiek pieņemti pēc iepriekšēja pierakstaPieteikšanās pa tālruni 66954851. 

Valsts un pašvaldības vienotais KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS pieņem apmeklētājus klātienē pēc iepriekšēja pieraksta vai rindas kārtībāPieteikšanās pa tālruni: 66954851.

Pakalpojumu saņemšanai aicinām izmantot attālināti pieejamos pašvaldības pakalpojumus un pakalpojumus portālā www.latvija.lv

* * *

TĀLRUNIS INFORMĀCIJAI: 66954851
Adrese:
Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130

STOPIŅU PAGASTA PĀRVALDE

Pārvaldes vadītājs: Aldis Grunde
Tālrunis: 29473102
E-pasts: aldis.grunde@ropazi.lv

APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA:
Pirmdiena: 11:00-13:00 / 14:00-19:00
Ceturtdiena: 9:00-13:00 / 14:00-18:00

DARBA LAIKS:
Pirmdiena:      9:15-13:00  /  13:45-19:00
Otrdiena:         8:30-13:00  /  13:45-17:00       
Trešdiena:       8:30-13:00  /  13:45-17:00       
Ceturtdiena:    8:30-13:00  /  13:45-18:00       
Piektdiena:      8:30-13:00  /  13:45-16:00

Apmeklējot pašvaldības iestādes, aicinām izmantot sejas maskas un ievērot epidemioloģiskās drošības pasākumus.

Nosaukums

 Tālrunis

 E-pasts

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

66954851 stopini[at]pakalpojumucentri.lv
 
Nosaukums Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
 Administrācijas vadītāja  Gunta Ozola  67910518  gunta.ozola[at]ropazi.lv

DOMES STRUKTŪRVIENĪBAS

 Kanceleja

 Lietvedības sekretāre

 Ilze Imaka

 67910518

 novada.dome[at]ropazi.lv

 Lietvedības sekretāre  Jūlija Vestfāle  66954851  julija.vestfale[at]ropazi.lv
 Lietvedības sekretāre  Ingrīda Apsīte    ingrida.apsite[at]ropazi.lv

 Juridiskā daļa

 Juridiskās daļas vadītāja

 Dace Leitāne

 67910562, 25180581

 dace.leitane[at]ropazi.lv

 Juriste  Aija Sventecka  25646611  aija.sventecka[at]ropazi.lv

 Juriste

 Līga Emule-Konone

 67910562

 liga.emule-konone[at]ropazi.lv

 Jurists  Gatis Ābele  67910562  gatis.abele[at]ropazi.lv
Administratīvā komisija
 Administratīvās komisijas priekšsēdētāja  Dace Leitāne  25180581  dace.leitane[at]ropazi.lv
 Administratīvās komisijas sekretāre  Sintija Pužule    administrativa.komisija[at]ropazi.lv

 Dzimtsarakstu nodaļa, Dzīvesvietas deklarēšana, Arhīva vadītāja
(adrese: Institūta iela 3, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads)

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

 Sandra Graudiņa

67910564,
27757381

 dzimtsaraksti@ropazi.lv
 sandra.graudina@ropazi.lv

Finanšu vadības, analīzes un grāmatvedības nodaļa
(adrese: Institūta iela 1, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LLU Zinātniskā instiūta 2. stāvs)

Nodaļas vadītāja

Ināra Saliņa

67910063

 gramatvediba[at]ropazi.lv

Nodaļas vadītājas vietniece

Baiba Šulte

66103553

 baiba.sulte[at]ropazi.lv

Grāmatvede

Ilze Kalniņa

66103554

 ilze.kalnina[at]ropazi.lv

Grāmatvede

Irina Progļada

66103553

 irina.proglada[at]ropazi.lv

Grāmatvede Īrisa Hūne 66103554  irisa.hune[at]ropazi.lv

Kasiere-grāmatvede

Gunta Kalberga

67910780

 gunta.kalberga[at]ropazi.lv

Nekustamā īpašuma nodokļa administrators

Rolands Linejs

66950199

 rolands.linejs[at]ropazi.lv

Finansiste Aiga Katkeviča 66104000  aiga.katkevica[at]ropazi.lv
Ekonomists Armands Siliņš 66104000  armands.silins[at]ropazi.lv

Personāldaļa

Personāla speciāliste

Gunta Ozola

67910518

 gunta.ozola[at]ropazi.lv

Speciālisti

Projektu vadītāja
(adrese: Institūta iela 14, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, 2.stāvs)

Ilze Kļaviņa

27757387

 ilze.klavina[at]ropazi.lv

Projektu vadītāja
(adrese: Institūta iela 14, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, 2.stāvs)
Ingrīda Birzniece-Ezera 25419952  ingrida.birzniece-ezera[at]ropazi.lv

Attīstības un plānošanas speciāliste

Linda Čakše

27757382

 planotajs[at]ropazi.lv
 linda.cakse[at]ropazi.lv

Teritorijas plānotāja Andra Valaine 67910546  andra.valaine[at]ropazi.lv

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Inese Skrastiņa

27854570

 inese.skrastina[at]ropazi.lv

Atbildīgā par pašvaldības izdevumu "Tēvzemīte" Anna Imbrate-Siliņa    tevzemite[at]stopini.lv

Jaunatnes lietu speciāliste

Egija Kļaviņa

22722042

 jauniesi[at]stopini.lv

Darba un civilās aizsardzības speciālists

Jānis Miķelsons

26179683

 civila.aizsardziba[at]stopini.lv

Datorsistēmu un datortīklu administrators

Helmuts Vucēns

26171321

 helmuts.vucens[at]ropazi.lv

Datu aizsardzības speciāliste Laila Kundziņa 66103430  laila.kundzina[at]ropazi.lv

Pašvaldības iestādes

Nosaukums

Kontaktinformācija

Adrese

Būvvalde

Būvvaldes vadītāja

Laila Kundziņa, tār. 66103430, mob. 20170877, e-pasts: laila.kundzina[at]ropazi.lv; buvvalde[at]ropazi.lv

Informācija par būvvaldi   

Institūta iela 1, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130

 

 

 

 

 

 

Arhitekte

Žanete Reimane, tālr. 66103431, mob., 23662128, e-pasts: zanete.reimane[at]ropazi.lv

Arhitekte Inese Pivare, tālr. 66103433, e-pasts: inese.pivare[at]ropazi.lv

Būvinspektors

Guntars Vērdiņš, tālr. 67910506, e-pasts: guntars.verdins[at]ropazi.lv

Būvinspektors

Andris Bite, tālr. 66103432, e-pasts: andris.bite[at]ropazi.lv

Zemes ierīkotāja

Nora Puķīte-Babāne, tālr. 20170876, e-pasts: nora.pukite[at]ropazi.lv

Lietvede

Iveta Reinholde, tālr. 67911328, e-pasts: iveta.reinholde[at]ropazi.lv

Radošās attīstības centri (RAC)

RAC "Ulbroka"

Vadītāja Anda Višķere, tālr.28373398, e-pasts: rac.ulbroka[at]ropazi.lv

RAC "Ulbroka" lapa   

 Acones iela 4, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130

RAC "Saurieši"

Vadītāja Aija Šibajeva, tālr.67956786, e-pasts: rac.sauriesi[at]ropazi.lv

RAC "Saurieši" lapa    

Burtnieku iela 7-1A, Saurieši, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2118

RAC "Upeslejas"

Vadītāja Sandra Briška, tālr.67956939, e-pasts: rac.upeslejas[at]ropazi.lv

RAC "Upeslejas" lapa   

Zahārija Stopija iela 10, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2118

RAC "Cekule"

Vadītāja Olga Osipova, tālr.28317417, e-pasts: rac.cekule[at]ropazi.lv

RAC "Cekule" lapa   

Cekules iela 8, Cekule, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2118

RAC "Līči"

Vadītāja Zanda Pelše, tālr.25125231, e-pasts: rac.lici[at]ropazi.lv

RAC "Līči" lapa  

"Līči", Līči, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2118

Pašvaldības policija

Dežūrdaļa

Tālrunis: 67910901
E-pasts: policija[at]ropazi.lv

Par pašvaldības policiju  

Acones iela 4, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130

Bāriņtiesa

Ropažu novada bāriņtiesa

 Tālr. 67911305, e-pasts: barintiesa@ropazi.lv , Institūta iela 30-4A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130

Bāriņtiesas pakalpojumu saņemšanas vieta
Garkalnes pagastā
Tālr. 67800921, Brīvības gatvē 455, Rīgā, bijušās Garkalnes novada bāriņtiesas telpās

Bāriņtiesas pakalpojumu saņemšanas vieta
Ropažu pagastā

Tālr. 67918218 vai 29133315, Rīgas ielā 13, Ropažu pagastā, Ropažu novadā

Bāriņtiesas pakalpojumu saņemšanas vieta
​Vangažu pilsētā
Tālr. 20228027 vai 29424944, Meža ielā 1, Vangažos, Ropažu novadā

Ropažu novada Sociālais dienests

 

Acones iela 4, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130

Informācija par Sociālo dienestu, pakalpojumiem 

Tālrunis: 67910792
E-pasts: socialais.dienests@ropazi.lv

Vadītāja p.i.

Ruta Leišavniece

Tālrunis 26482289,
e-pasts: ruta.leisavniece@ropazi.lv

Stopiņu pagastā Acones ielā 4, Ulbrokā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā
Tālrunis 67910792
Garkalnes pagastā Brīvības gatvē 455, Rīgā
Tālrunis 67800931; 25446777

Ropažu pagastā

Rīgas ielā 13, Ropažu pagastā, Ropažu novadā

 

Tālrunis 67186491

Vangažu pilsētā

Meža ielā 1, Vangažos, Ropažu novadā

 

Tālrunis 65795140; 26463106

Kultūras centrs "ULBROKAS PĒRLE"

Vadītāja

Vita Pinne, tālr.67910502, e-pasts: vita.pinne[at]ropazi.lv; e-pasts: kulturascentrs[at]ropazi.lv

Kultūras centra "Ulbrokas pērle" mājaslapa

Institūta iela 3, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130

Mākslinieciskā vadītāja

Inta Kalniņa, tālr.: 28642344, e-pasts: kulturaulbroka[at]inbox.lv

Kultūras pasākumi

Vadītājas vietnieks saimnieciskajā darbā Edgars Circens, e-pasts: edgars.circens[at]ropazi.lv

Tautas lietišķās mākslas studija “Ulbroka”

Vadītāja

Ārija Vītoliņa, tālr. tālr.29498813

Institūta iela 22, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV 2130

Ulbrokas sporta komplekss, Stopiņu peldbaseins

Direktors

Edijs Bērziņš, tālr.67910220, 26740211, e-pasts: ulbroka.sports[at]ropazi.lv

 Par Ulbrokas sporta kompleksu

Ulbrokas vidusskola, "Vālodzes", Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130

Sporta organizatore Liene Glaudāne, tālr. 22455117, e-pasts: liene.glaudane[at]gmail.com  

Ulbrokas bibliotēka

Vadītāja

Daiga Brigmane

Tālr./fakss 67910503, e-pasts: ulbrokas.biblioteka[at]ropazi.lv

Par Ulbrokas bibliotēku

Institūta iela 3, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV -2130

Sauriešu bibliotēka

Vadītāja

Jeļena Staltmane

Tālr.25638225, e-pasts: sauriesu.biblioteka[at]ropazi.lv

Par Sauriešu bibliotēku

Līdumnieku iela 1-54, Saurieši, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV – 2118

Pašvaldības izglītības iestādes

Ulbrokas vidusskola

Lietvedība: tālr.67910372, e-pasts: ulbrokas.skola[at]u-vsk.lv

www.ulbrokas-vsk.lv

Vālodzes, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130

Stopiņu pamatskola

Tālr. pamatskolā: 67956645
Tālr. pirmskolas izglītības iestādē: 67956817
Fakss: 67956645, e-pasts: stopsk[at]stopsk.lv

Līdumnieku iela 10, Saurieši, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2118

Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola

Tālr.: 67910948, mob.tālr.25125232, e-pasts: muzikas.skola[at]stopini.lv

www.umms.lv

Institūta ielā 1B, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130

Upesleju sākumskola

Tālr. 67956088, fakss: 67956088, e-pasts: skola[at]upeslejuskola.lv

www.upeslejuskola.lv

Skolas iela 12, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2118

Gaismas pamatskola

Tālr./fakss: 67703825
Skolotāju istaba: 67703826
Internāts: 67703286

E-pasts: gaismask[at]latnet.lv, info[at]gaismasskola.lv

www.gaismasskola.lv

Kaudzīšu iela 31, Rumbula, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2121

PII "Pienenīte"

Tālr. 67910983; e-pasts: lietvediba[at]ulbroka-pienenite.lv

www.ulbroka-pienenite.lv 

Institūta iela 34a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130

Pašvaldības aģentūras

Nosaukums

Kontaktinformācija

Adrese

Pašvaldības aģentūra "Saimnieks"

Tālrunis: 67387221, fakss: 67387220, e-pasta adrese: sekretare[at]saimniekspa.lv

Plašāka informācija

Institūta iela 30, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130
Pašvaldības aģentūra "Stopiņu ambulance" Tālruņi reģistratūrā 67910796, mob.tālr.29182238, e-pasts: stopinu.ambulance[at]apollo.lv

Plašāka informācija.

Institūta iela 20, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130
Pašvaldības aģentūras "Stopiņu ambulance" Upesleju doktorāts

Tālrunis 27844094

Plašāka informācija.

Upeslejas 11, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2118 
 

 

Ulbrokas Meža kapi

Nosaukums

Kontaktinformācija

Adrese

Ulbrokas Meža kapi

Kapu pārzine Silvija Mazure, tālrunis 67387228, mob.26322587

Dokumentu iesniegšana un noformēšana apbedīšanai Stopiņu pagasta Klientu apkalpošanas centrā, tālr. 66954851, 67388608, e-pasts: novada.dome[at]ropazi.lv

"Ulbrokas kapi", Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130

Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130

 

Atpakaļ