Kontakti

 

Apmeklētāji tiek pieņemti pēc iepriekšēja pierakstaPieteikšanās pa tālruni 66954851. 

Valsts un pašvaldības vienotais KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS pieņem apmeklētājus klātienē pēc iepriekšēja pieraksta vai rindas kārtībāPieteikšanās pa tālruni: 66954851.

Pakalpojumu saņemšanai aicinām izmantot attālināti pieejamos pašvaldības pakalpojumus un pakalpojumus portālā www.latvija.lv

* * *

TĀLRUNIS INFORMĀCIJAI: 66954851
Adrese:
Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130

STOPIŅU PAGASTA PĀRVALDE

Pārvaldes vadītājs: Aldis Grunde
Tālrunis: 29473102
E-pasts: aldis.grunde@ropazi.lv

APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA:
Pirmdiena: 11:00-13:00 / 14:00-19:00
Ceturtdiena: 9:00-13:00 / 14:00-18:00

DARBA LAIKS:
Pirmdiena:      9:15-13:00  /  13:45-19:00
Otrdiena:         8:30-13:00  /  13:45-17:00       
Trešdiena:       8:30-13:00  /  13:45-17:00       
Ceturtdiena:    8:30-13:00  /  13:45-18:00       
Piektdiena:      8:30-13:00  /  13:45-16:00

Apmeklējot pašvaldības iestādes, aicinām izmantot sejas maskas un ievērot epidemioloģiskās drošības pasākumus.

Nosaukums

 Tālrunis

 E-pasts

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

66954851 stopini[at]pakalpojumucentri.lv
 
Nosaukums Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
 Administrācijas vadītāja  Gunta Ozola  67910518  gunta.ozola[at]ropazi.lv

DOMES STRUKTŪRVIENĪBAS

 Kanceleja

 Lietvedības sekretāre

 Ilze Imaka

 67910518

 novada.dome[at]ropazi.lv

 Lietvedības sekretāre  Jūlija Vestfāle  66954851  julija.vestfale[at]ropazi.lv
 Lietvedības sekretāre  Ingrīda Apsīte    ingrida.apsite[at]ropazi.lv

 Juridiskā daļa

 Juridiskās daļas vadītāja

 Dace Leitāne

 67910562, 25180581

 dace.leitane[at]ropazi.lv

 Juriste  Aija Sventecka  25646611  aija.sventecka[at]ropazi.lv

 Juriste

 Līga Emule-Konone

 67910562

 liga.emule-konone[at]ropazi.lv

 Jurists  Gatis Ābele  67910562  gatis.abele[at]ropazi.lv
Administratīvā komisija
 Administratīvās komisijas priekšsēdētāja  Dace Leitāne  25180581  dace.leitane[at]ropazi.lv
 Administratīvās komisijas sekretāre  Sintija Pužule    administrativa.komisija[at]ropazi.lv

 Dzimtsarakstu nodaļa, Dzīvesvietas deklarēšana, Arhīva vadītāja
(adrese: Institūta iela 3, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads)

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

 Sandra Graudiņa

67910564,
27757381

 dzimtsaraksti[at]ropazi.lv
 sandra.graudina@ropazi.lv

Finanšu vadības, analīzes un grāmatvedības nodaļa
(adrese: Institūta iela 1, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LLU Zinātniskā instiūta 2. stāvs)

Nodaļas vadītāja

Ināra Saliņa

67910063

 gramatvediba[at]ropazi.lv

Nodaļas vadītājas vietniece

Baiba Šulte

66103553

 baiba.sulte[at]ropazi.lv

Grāmatvede

Ilze Kalniņa

66103554

 ilze.kalnina[at]ropazi.lv

Grāmatvede

Irina Progļada

66103553

 irina.proglada[at]ropazi.lv

Grāmatvede Īrisa Hūne 66103554  irisa.hune[at]ropazi.lv

Kasiere-grāmatvede

Gunta Kalberga

67910780

 gunta.kalberga[at]ropazi.lv

Nekustamā īpašuma nodokļa administrators

Rolands Linejs

66950199

 rolands.linejs[at]ropazi.lv

Finansiste Aiga Katkeviča 66104000  aiga.katkevica[at]ropazi.lv
Ekonomists Armands Siliņš 66104000  armands.silins[at]ropazi.lv

Personāldaļa

Personāla speciāliste

Gunta Ozola

67910518

 gunta.ozola[at]ropazi.lv

Speciālisti

Projektu vadītāja
(adrese: Institūta iela 14, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, 2.stāvs)

Ilze Kļaviņa

27757387

 ilze.klavina[at]ropazi.lv

Projektu vadītāja
(adrese: Institūta iela 14, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, 2.stāvs)
Ingrīda Birzniece-Ezera 27757387  ingrida.birzniece-ezera[at]ropazi.lv

Attīstības un plānošanas speciāliste

Linda Čakše

27757382

 planotajs[at]ropazi.lv
 linda.cakse[at]ropazi.lv

Teritorijas plānotāja Andra Valaine 67910546  andra.valaine[at]ropazi.lv
Ainavu arhitekts Sandra Sarkanbārde 66104001

 sandra.sarkanbarde[at]stopini.lv

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Inese Skrastiņa

27854570

 inese.skrastina[at]ropazi.lv

Atbildīgā par pašvaldības izdevumu "Tēvzemīte" Anna Imbrate-Siliņa    tevzemite[at]stopini.lv

Jaunatnes lietu speciāliste

Egija Kļaviņa

22722042

 jauniesi[at]stopini.lv

Darba un civilās aizsardzības speciālists

Jānis Miķelsons

26179683

 civila.aizsardziba[at]stopini.lv

Datorsistēmu un datortīklu administrators

Helmuts Vucēns

26171321

 helmuts.vucens[at]ropazi.lv

Datu aizsardzības speciāliste Laila Kundziņa 66103430  laila.kundzina[at]ropazi.lv

Pašvaldības iestādes

Nosaukums

Kontaktinformācija

Adrese

Būvvalde

Būvvaldes vadītāja

Laila Kundziņa, tār. 66103430, mob. 20170877, e-pasts: laila.kundzina[at]ropazi.lv; buvvalde[at]ropazi.lv

Informācija par būvvaldi   

Institūta iela 1, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130

 

 

 

 

 

 

Arhitekte

Žanete Reimane, tālr. 66103431, mob., 23662128, e-pasts: zanete.reimane[at]ropazi.lv

Arhitekte Inese Pivare, tālr. 66103433, e-pasts: inese.pivare[at]ropazi.lv

Būvinspektors

Guntars Vērdiņš, tālr. 67910506, e-pasts: guntars.verdins[at]ropazi.lv

Būvinspektors

Andris Bite, tālr. 66103432, e-pasts: andris.bite[at]ropazi.lv

Zemes ierīkotāja

Nora Puķīte-Babāne, tālr. 20170876, e-pasts: nora.pukite[at]ropazi.lv

Lietvede

Iveta Reinholde, tālr. 67911328, e-pasts: iveta.reinholde[at]ropazi.lv

Radošās attīstības centri (RAC)

RAC "Ulbroka"

Vadītāja Anda Višķere, tālr.28373398, e-pasts: rac.ulbroka[at]ropazi.lv

RAC "Ulbroka" lapa   

 Acones iela 4, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130

RAC "Saurieši"

Vadītāja Aija Šibajeva, tālr.67956786, e-pasts: rac.sauriesi[at]ropazi.lv

RAC "Saurieši" lapa    

Burtnieku iela 7-1A, Saurieši, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2118

RAC "Upeslejas"

Vadītāja Sandra Briška, tālr.67956939, e-pasts: rac.upeslejas[at]ropazi.lv

RAC "Upeslejas" lapa   

Zahārija Stopija iela 10, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2118

RAC "Cekule"

Vadītāja Olga Osipova, tālr.28317417, e-pasts: rac.cekule[at]ropazi.lv

RAC "Cekule" lapa   

Cekules iela 8, Cekule, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2118

RAC "Līči"

Vadītāja Zanda Pelše, tālr.25125231, e-pasts: rac.lici[at]ropazi.lv

RAC "Līči" lapa  

"Līči", Līči, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2118

Pašvaldības policija

Dežūrdaļa

Tālrunis: 67910901
E-pasts: policija[at]ropazi.lv

Par pašvaldības policiju  

Acones iela 4, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130

Bāriņtiesa

Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Inga Branta-Čepule, tālr: 26319274; e-pasts: inga.branta[at]ropazi.lv

Informācija par bāriņtiesu  

Institūta iela 30, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130

Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece  Aija Mikučane, tālr. 26475705, e-pasts: aija.mikucane[at]ropazi.lv

Bāriņtiesas locekle, bāriņtiesas apliecinājumi

Evita Rozenfelde, tālr. 20279921, e-pasts: evita.rozenfelde[at]ropazi.lv

Bāriņtiesas locekle Ira Runce, e-pasts: ira.runce[at]ropazi.lv
Bāriņtiesas lietvedības sekretāre Ludmila Deļikatnaja, tālr. 67911305, e-pasts: barintiesa[at]ropazi.lv

Sociālais dienests

Vadītāja p.i.

Ruta Leišavniece, tālr.mob.26482289, e-pasts: ruta.leisavniece[at]ropazi.lv

Informācija par Sociālo dienestu, pakalpojumiem  

Acones iela 4, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130
Tālr. 67910792, 26482289
E-pasts: stopini.socialaisdienests@ropazi.lv

Stopiņu novada pašvaldības kontaktpersona nepieciešamās palīdzības saņemšanai un konsultāciju sniegšanai bēglim un personai ar alternatīvo statusu Ilma Lāčgalve, tālr.67910792, mob.26644134, e-pasts: stopini.socialaisdienests[at]ropazi.lv  
Sociālais darbinieks Ilma Lāčgalve, tālr.67910792, mob.26644134, e-pasts: stopini.socialaisdienests[at]ropazi.lv  

Sociālais darbinieks, sociālā palīdzība

Daina Lūse, tālr.67910792, e-pasts: daina.luse[at]ropazi.lv

 

Sociālais darbinieks, aprūpe mājās

Vēsma Streļča, tālr.25696866, e-pasts: vesma.strelca[at]ropazi.lv

 

Sociālais darbinieks, asistenta pakalpojumi Zlata Hristenko, tālr. 25651521, e-pasts: zlata.hristenko[at]ropazi.lv  

Sociālais darbinieks, sociālā palīdzība

Alīna Aleksandrova, tālr.29231911, e-pasts: alina.aleksandrova[at]ropazi.lv

 

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem

Ināra Šešera, tālr. 25630336, e-pasts: inara.sesera@ropazi.lv

 

Kultūras centrs "ULBROKAS PĒRLE"

Vadītāja

Vita Pinne, tālr.67910502, e-pasts: vita.pinne[at]ropazi.lv; e-pasts: kulturascentrs[at]ropazi.lv

Kultūras centra "Ulbrokas pērle" mājaslapa

Institūta iela 3, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130

Mākslinieciskā vadītāja

Inta Kalniņa, tālr.: 28642344, e-pasts: kulturaulbroka[at]inbox.lv

Kultūras pasākumi

Vadītājas vietnieks saimnieciskajā darbā Edgars Circens, e-pasts: edgars.circens[at]ropazi.lv

Tautas lietišķās mākslas studija “Ulbroka”

Vadītāja

Ārija Vītoliņa, tālr. tālr.29498813

Institūta iela 22, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV 2130

Ulbrokas sporta komplekss, Stopiņu peldbaseins

Direktors

Edijs Bērziņš, tālr.67910220, 26740211, e-pasts: ulbroka.sports[at]ropazi.lv

 Par Ulbrokas sporta kompleksu

Ulbrokas vidusskola, "Vālodzes", Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130

Sporta organizatore Liene Glaudāne, tālr. 22455117, e-pasts: liene.glaudane[at]gmail.com  

Ulbrokas bibliotēka

Vadītāja

Daiga Brigmane

Tālr./fakss 67910503, e-pasts: ulbrokas.biblioteka[at]ropazi.lv

Par Ulbrokas bibliotēku

Institūta iela 3, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV -2130

Sauriešu bibliotēka

Vadītāja

Jeļena Staltmane

Tālr.25638225, e-pasts: sauriesu.biblioteka[at]ropazi.lv

Par Sauriešu bibliotēku

Līdumnieku iela 1-54, Saurieši, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV – 2118

Pašvaldības izglītības iestādes

Ulbrokas vidusskola

Lietvedība: tālr.67910372, e-pasts: ulbrokas.skola[at]u-vsk.lv

www.ulbrokas-vsk.lv

Vālodzes, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130

Stopiņu pamatskola

Tālr. pamatskolā: 67956645
Tālr. pirmskolas izglītības iestādē: 67956817
Fakss: 67956645, e-pasts: stopsk[at]stopsk.lv

Līdumnieku iela 10, Saurieši, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2118

Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola

Tālr.: 67910948, mob.tālr.25125232, e-pasts: muzikas.skola[at]stopini.lv

www.umms.lv

Institūta ielā 1B, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130

Upesleju sākumskola

Tālr. 67956088, fakss: 67956088, e-pasts: skola[at]upeslejuskola.lv

www.upeslejuskola.lv

Skolas iela 12, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2118

Gaismas pamatskola

Tālr./fakss: 67703825
Skolotāju istaba: 67703826
Internāts: 67703286

E-pasts: gaismask[at]latnet.lv, info[at]gaismasskola.lv

www.gaismasskola.lv

Kaudzīšu iela 31, Rumbula, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2121

PII "Pienenīte"

Tālr. 67910983; e-pasts: lietvediba[at]ulbroka-pienenite.lv

www.ulbroka-pienenite.lv 

Institūta iela 34a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130

Pašvaldības aģentūras

Nosaukums

Kontaktinformācija

Adrese

Pašvaldības aģentūra "Saimnieks"

Tālrunis: 67387221, fakss: 67387220, e-pasta adrese: sekretare[at]saimniekspa.lv

Plašāka informācija

Institūta iela 30, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130
Pašvaldības aģentūra "Stopiņu ambulance" Tālruņi reģistratūrā 67910796, mob.tālr.29182238, e-pasts: stopinu.ambulance[at]apollo.lv

Plašāka informācija.

Institūta iela 20, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130
Pašvaldības aģentūras "Stopiņu ambulance" Upesleju doktorāts

Tālrunis 27844094

Plašāka informācija.

Upeslejas 11, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2118 
 

 

Ulbrokas Meža kapi

Nosaukums

Kontaktinformācija

Adrese

Ulbrokas Meža kapi

Kapu pārzine Silvija Mazure, tālrunis 67387228, mob.26322587

Dokumentu iesniegšana un noformēšana apbedīšanai Stopiņu pagasta Klientu apkalpošanas centrā, tālr. 66954851, 67388608, e-pasts: novada.dome[at]ropazi.lv

"Ulbrokas kapi", Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130

Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130

 

Atpakaļ