PAKALPOJUMI

 

Pašvaldības pakalpojumi: Stopiņu novada domes un pašvaldības iestāžu pakalpojumi

Stopiņu novada domes un pašvaldības iestāžu IESNIEGUMU VEIDLAPAS 

Ulbrokas Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra sniegtie pakalpojumi

www.latvija.lv - valsts un pašvaldību e-pakalpojumi vienotā portālā

e-adrese - vienota un droša saziņa ar valsti

www.epakalpojumi.lv - nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa un citi pakalpojumi

ATGŪSTI PĀRMAKSĀTOS NODOKĻUS - Valsts ieņēmumu dienesta informācija   

E-pakalpojums – paziņojumi par zemesgrāmatā iesniegtiem nostiprinājuma lūgumiem
Piesakoties e-pakalpojuma saņemšanai, valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata paziņos uz īpašnieka elektronisko pastu par zemesgrāmatu nodaļā iesniegtu nostiprinājuma lūgumu uz īpašumā esošu nekustamo īpašumu, kā arī katrs kopīpašnieks saņems paziņojumu par katra kopīpašnieka zemesgrāmatu nodaļā iesniegtu nostiprinājuma lūgumu. Tā ir iespēja savlaicīgi būt informētiem par iesniegtu nostiprinājuma lūgumu, gadījumā, ja pastāv risks, ka zemesgrāmatu sistēma tiek izmantota negodprātīgiem vai prettiesiskiem mērķiem. E-pakalpojums ir pieejams nekustamā īpašuma īpašniekiem bez maksas vietnē: www.zemesgrmata.lv

 

Ērtākai  un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai ar Stopiņu novada pašvaldību iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus.

 

 

 

Atpakaļ