Navigācija

Stopiņu novada Goda Pilsoņi 2013.gadā

 

2013.gada 16.novembrī Ulbrokas kultūras namā, Latvijas valsts 95.proklamēšanas gadadienai veltītā koncerta laikā „Laimīgi būsim mēs šodien un rīt...” svinīgi sveicām Atzinības Stopiņu novada Goda Pilsonis 2013.gadā ieguvējus. Stopiņu novada priekšsēdētājs Jānis Pumpurs un priekšsēdētāja vietniece Vita Paulāne, pasniedza Atzinības 2013.gada Stopiņu novada Goda Pilsoņiem: Ilmāram Aleksandram Šaltam, Inai Ekartei, Saivai Tiltiņai, Vitai Felsbergai, Genovefai Grāvelei, Daumantam Kalniņam, Vitai Bangai.

Vera Zozuļa nevarēja būt klāt šajā koncertā, jo bija kopā ar saviem audzēkņiem kamaniņu sportā, gatavojoties sacensībām.

No kreisās: Saiva Tiltiņa, Ilmārs Aleksandrs Šalts, Vita Banga, Ina Ekarte, Vita Felsberga, Genovefa Grāvele, Daumants Kalniņš.

Izsakām pateicību visiem Atzinības ieguvējiem par nesavtīgo ieguldījumu Stopiņu novada attīstībā un pilnveidē! Paldies visiem iedzīvotājiem, kas saskatīja savu līdzcilvēku paveikto un iesniedza pieteikumus Atzinības piešķiršanai.

Stopiņu novada dome

Atpakaļ