Navigācija

Stopiņu novada Goda Pilsoņi 2012.gadā

 

2012.gadā iedzīvotāji, Stopiņu novada domes deputāti un novada uzņēmumi atzinībai "Stopiņu novada Goda Pilsonis" pieteica 13 kandidātus.

Atzinība "Stopiņu novada Goda Pilsonis" 2012.gadā piešķirta Ilmāram Albertam Lūsim, Jānim Pumpuram, Jānim Leimanam, Dainim Viesturam, Annai Logackai,  Birutai Zvaigznītei, Uldim Sterģim, Vēsmai Strautmanei, Gunai Dēliņai, Mārai Zebauerei,  Baibai Kurzemniecei, Leldei Sturmei, Mārai Ķimeniecei.

No kreisās: Ilmārs Alberts Lūsis, Jānis Leimans, Anna Logacka, Biruta Zvaigznīte, Uldis Sterģis, Vēsma Strautmane, Jānis Pumpurs, Guna Dēliņa, Māra Zebauere, Baiba Kurzemniece, Lelde Sturme, Māra Ķimeniece.

Atpakaļ