TLMS ULBROKA

 

Tautas lietišķās mākslas studija "Ulbroka"

Adrese  Institūta iela 22, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV 2130, Latvija

TLMS vadītāja Ārija Vītoliņa, tālr.29498813


TLMS "Ulbroka" dalībnieki, studijas 55 gadu jubilejas svinīgajā pasākumā, 2016. gada 4. maijā.

Stopiņu novada Tautas lietišķās mākslas studija “Ulbroka” dibināta 1960. gadā. Tautas lietišķās mākslas studijas nosaukumu ieguvusi 1982. gadā. Studijā darbojas 38 vecākās un vidējās paaudzes un 13 jaunākās paaudzes dalībnieki, kuri dzīvo Stopiņu novadā, kā arī Salaspilī un Rīgā.
No 1960. līdz 1989. gadam studiju vadīja tekstilmāksliniece Ella Ūdre Dviele. Kopš 1989. gada studiju vada tekstilmāksliniece Ārija Vītoliņa.

57 gadus kopš studijas dibināšanas studijā vēl arvien darbojas 2 tautas daiļamata meistares - Velta Āpša un Jadviga Deksne. Velta Āpša, politiski represētā padomju okupācijas apstākļos, būdama Rīgas centrālcietumā pirms izsūtīšanas uz Sibīriju, darinājusi baltos izšuvuma darbus. Mīlestība uz rokdarbiem un to darināšana viņai palīdzējuši izturēt smagos pārdzīvojumus. Izcili skaistie un smalki rakstainie linu aizkari, gaumīgās segas un krāsu daudzajās gammās mirdzošie lakati daiļo gan viņas, gan bērnu un mazmazbērnu mājokļus. Jadviga Degsne ir bijusi mana, Ārijas Vītoliņas  un TLMS “Rīdze” vadītāja Māra Maniņa pirmā aušanas skolotāja. Palīdzējusi mums iemācīties aušanas prasmes un saglabāt mīlestību uz aušanu visa mūža garumā. Viņa rūpīgi audusi gan segas, gan lakatus, gan galdautus un dvieļus, un vēl šobrīd mājās auž krāsainus grīdas celiņus.

No 1975. gada līdz 2007. gadam tautas daiļamata meistara nosaukumu ieguvušas 12 dalībnieces un 2 dalībnieki. Viena dalībniece - audēja un viens dalībnieks – kokgriezējs Viesturs Vītoliņš, tautas  daiļamata meistara nosaukumu ieguvuši jau 18 gadu vecumā.  Velta Āpša, Jadviga Deksne, Zenta Berga, Terēzija Tropa, Dzidra Kravale, Lillija Vītoliņa, Ārija Vītoliņa un Viesturs Vītoliņš daiļamata meistara nosaukumu  aizstāvējuši ar izcilību. 

Studijas pamatsastāvā ir audējas un rokdarbnieces, bet kā mācekļi darbojas  arī 7 Gaismas internātskolas skolēni zēni audēji un 3 meitenes audējas, kurus pēc aušanas amata apguves būs iespēja uzņemt studijas pamatsastāvā. Studijas darbības nodrošināšanā aktīvi piedalās Haralds Kurzemnieks, kurš savas sievas Baibas Kurzemnieces daudzveidīgā aušanas procesa nodrošināšanai  izgatavojis ļoti interesantas konstrukcijas jostu aužamās stelles ar velkamo ierīci, pērlīšu darbiem nepieciešmos rāmīšus un steļļu piederumus. Juris Bergs savai sievai Zentai Bergai  un arī studijai izgatavojis ļoti kvalitatīvas lielās platās stelles. Viesturs Vītoliņš vienmēr visus interesentus priecē ar savām interesantā risinājumā veidotām karotēm, cilņiem un citiem  kokgriešanas tehnikā veidotiem darbiem. Aivars Tikums izceļas ar ļoti smalku prievīšu un jostu aušanu.

Visus ilgos studijas gadus audēju namiņā klusi dūc ratiņš un ritmiski darbojas 11 stelles. Audēju namiņu mākslas studijai “Ulbroka” piešķīra un uztur Sopiņu novada dome. Daudzi dalībnieki un dalībnieces, paralēli studijas nodarbībām auž mājās savās stellēs.

Stopiņu novadā Ārija Vītoliņa aušanu māca visām vecuma grupām, Ulbrokas vidusskolā aušanas nodarbības vadīja no 1992.-2003. gadam, aušanas apmācību vidusskolā veica arī tautas daiļamata meistare Zenta Dīce. Gaismas internātpamatskolā no 2012. gada līdz šim brīdim. Ļoti liels prieks par 9 gadīgo studijas dalībnieci Monu Vītoliņu, kura aušanas amatu apgūst jau no 4 gadu vecuma un ir parādījusi ļoti labus rezultātus arī ārvalstu izstādēs. Bērnu mākslas izstadē konkursā “Lidice 2016” Čehijas pilsētā Lidice Mona ar savu austo skolas somu 2016. gadā ieguva augstāko apbalvojumu “Zelta roze”, bet 2015. gadā šajā izstādē 2. kārtā Latvijā saņēma Čehijas vēstniecības simpātiju balvu. Arī Gaismas intenātpamatskolas audzēkņi Raitis Martinsons un Juliāns Istomins ir šīs izstādes dalībnieki un laureāti. Lai pierādītu sabiedrībai savu varēšanu, pēc īpašas apmācības programmas aušanas amatu Gaismas internātpamatskolā apgūst 12 jaunieši .
Studija ir pierādījusi savu varēšanu valsts, reģiona un ārvalstu izstādēs. Regulāri tiek rīkotas izstādes Ulbrokas kultūras namā. Studijas darbi tiek atzinīgi novērtēti Dziesmu svētku lielajās izstādēs. Piemēram, 1992. gadā Aizrobežu mākslās muzejā, etnogrāfisko tekstīliju ansambļu skatē Veltas Āpšas tekstīliju ansamblis ieguva  3. godalgoto vietu, 2017. gada izstādē “Segas” viena no deviņām godalgotajām ir Zentas Bergas austā sega. 

1992. gadā studijas dalībnieks – kokgriezējs Viesturs Vītoliņš nodibināja Latvijas Amatniecības kameru. 1993. gadā Tautas mākslas centrs un Latvijas Amatniecības kamera, tai skaitā arī TLMS “Ulbroka”, pirmo reizi piedalījās Rietumeiropas amatniecības izstādē-gadatirgū Hamburgā, Vācijā.

2004.gadā tautas tērpu skatē - konkursā studijas dalībniece Terēzija Tropa ar savu pašdarināto Latgales tautas tērpu ieguva 1. vietu.

Studijas vadītājai Ārijai Vītoliņai  ir uzticēti darināt un studijā tapuši - Lielais Deju svētku karogs, 2003. gada dziesmu svētku karogs, Stopiņu pagasta karogs, Rīgas rajona Dziesmu un deju svētku  karogs, Stopiņu novada zemessardzes veterānu apvienības karogs.
Ārija Vītoliņa ir bijusi autore un darinājusi Jūras akadēmijas karogu, Stopiņu daudzbērnu ģimeņu biedrības karogu, Stopiņu pagasta sporta spēļu karogu, Drustu pagasta ģerboni un karogu, Stopiņu novada deju kolektīva „Luste” karogu un daudzus citus karogus.

Liels atbalsts agrāk studijas un arī skolas pulciņa darbībai tika saņemts no bijušā novada priekšsēdētāja Ilmāra Lūša.

Ilgus gadus un līdz šim brīdim studiju atbalsta  Stopiņu novada dome.   Mūsu bērni,  kuri soļo kopā ar māmiņām, vecmāmiņām un vecvecmāmiņām Dziesmu svētku gājienos, ir tērpti māmiņu, vecmāmiņu un vecvecmāmiņu darinātajos tautas tērpos. Dažiem bērniem  ir arī pašausti svārciņi. Pašdarināts ir viss, sākot no zeķēm, jostām, blūzēm, brunčiem un beidzot ar izrakstītam villainēm. Studijas dalībnieki ir lepni par savu varēšanu. Mācoties tradīcijas, attīstās arī viņu pašapziņa un vērtību izpratne.

Jau 29 gadus vadot šo studiju, un agrāk katru otro gadu sagatavojot vismaz 3 daiļamata meistares, priecājos par tagad kuplo meistaru pulciņu. Priecājos par meitenēm, kuras kļuvušas par māmiņām un pašas darinājušas pūriņu mazulim, un bērniem paaugoties, turpina darboties. Par līgavām, kuras auž palagus un segas savam pūram. Esmu lepna par savu kolektīvu. Tas ir mans un manu dāmu un kungu dzīves veids – krāsojot, tinot, šķeterējot, aužot, adot, tamborējot, pinot, ēvelējot un tā veidojot savu mājās interjeru, savu vidi, saprotot savu piederību mūsu tradīcijām un latviešu kultūrai. Esmu kopā ar studijas dalībniecēm jau  no auduma ieceres, veidojot krāsu salikumus, kompozīcijas un tehniskos risinājumus, līdz pat raksta daudzveidīgajām variācijām un iedrošinot  pārvērtībām, lietojot vienādu nītījumu, bet dažādus minumus, tādējādi pārvēršot pamatrakstu neiedomājamos ritmos.

Ārija Vītoliņa, 
Stopiņu novada Tautas lietišķās mākslas studijas “Ulbroka” vadītāja, Gaismas internātpamatskolas mājturības-tehnloģiju un aušanas pulciņa “Atspolīte” skolotāja, pamatskolas “Rīdze” tekstilmākslas studijas “Jautrais zirneklītis” interešu izglītības skolotāja.

Studijas dalībnieki:
Zenta Berga, Juris Bergs, Zenta Dīce, Baiba Kurzemniece, Haralds Kurzemnieks, Līga Kurzemniece, Tatjana Vilciņa, Aldonija Auziņa, Inga Putāne, Inita Budencova, Lidija Gaiķena, Gita Salmane, Inese Skrastiņa,   Baiba Ūķeniece, Judīte Ārgale, Anda Višķere, Sabīne Greļa, Alise Višņevska, Sindija Grebņova, Ilze Kļaviņa, Diāna Poļačonoka, Agrita Otomere, Kate Otomere, Daiga Forstmane, Anita Pogule, Andra Meirēna,    Lienīte Kovaļenko, Evita Pavāre, Inese Stibe, Vivita Tropa, Evelīna Tropa, Jūlija Bite, Ingrīda Kārkliņa, Ināra Kleinberga, Elīna Siliņa, Mona Vītoliņa, Ralfs Vītoliņš, Viesturs Vītoliņ, Jeļena Novikova, Inga Akimova, Aivars Tikums, Ineta Brice, Iveta Sproģe, Velta Āpša, Vija Neimane, Jadviga Deksne, Antra Kalniņa, Aina Vilde, Juris Bergs, Inga Vereba, Antra Tikuma.          

 

Atpakaļ