Laikraksti un žurnāli

 

Sauriešu bibliotēkas 2019. gadam abonētie laikraksti un žurnāli

Nr.p.k.

Izdevuma nosaukums

Periodiskums

1.

36,6 C

1 x 2 nedēļās

2.

Citāda Pasaule

2 x mēnesī

3.

Dārza Pasaule

1 x mēnesī

4.

9VĪRI

10 x gadā

5.

Ieva

1 x nedēļā

6.

Ievas Māja

1 x 2 nedēļās

7.

Ievas Stāsti

1 x 2 nedēļās

8.

Ilustrētā Junioriem

1 x mēnesī

9.

Ilustrētā Pasaules Vēsture

1 x mēnesī

10.

Ilustrētā Zinātne

1 x mēnesī

11.

KonTEKSTS

1 x mēnesī

12.

Latvijas Avīze

5 x nedēļā

13.

Leģendas

1 x mēnesī

14.

Neatkarīgā Rīta Avīze

5 x nedēļā

15.

Praktiskais Latvietis +

Lauku Avīzes tematiskā avīze

1 x nedēļā

1 x mēnesī

16.

Rīgas Apriņķa Avīze

2 x nedēļā

17.

Santa

1 x mēnesī

18.

100 Labi Padomi

1 x mēnesī

19.

Аргументы и Факты

1 x nedēļā

20.

Мой прекрасный сад

1 x mēnesī

21.

1000 секретов

26 x gadā (~2 x mēnesī)

22.

1000 советов

24 x gadā (2 x mēnesī)


 

Sauriešu bibliotēkā abonētās preses saraksts 2017. gadam 

Sauriešu bibliotēkā abonētie izdevumi 2016.gadam

Laikraksti un žurnāli Sauriešu bibliotēkā 2014.gadā

Laikraksti un žurnāli Sauriešu bibliotēkā 2013.gadā

Laikraksti un žurnāli Sauriešu bibliotēkā 2012.gadā

Laikraksti un žurnāli Sauriešu bibliotēkā 2011.gada 1.pusgadā

Atpakaļ