AKORDEONISTU ANSAMBLIS AKCENTS

 

Akordeonistu ansamblis „Akcents”

Stopiņu novada kultūras nama akordeonistu ansamblis „Akcents” dibināts 2011.gada rudenī. Ansambļa sastāvs veidojies Ulbrokas mūzikas un mākslas skolā pirms 5 gadiem – tajā muzicē bijušie un esošie skolas akordeona klases audzēkņi. Sākotnēji ansamblis bija Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas paspārnē, taču, laikam ejot un sastāvam turoties kopā, tas izveidojies par pašvaldības kultūras nama pašdarbības kolektīvu.

2015.gads jau ir “Akcenta”  piektā sezona. Šo gadu laikā „Akcents” aktīvi iesaistījies novada koncertdzīvē muzicējot novada dienas centros, Valsts svētku un ziemassvētku koncertā, kā arī pulcējot uz savu koncertprogrammu, ko papildina UMMS akordeona klases audzēkņu sniegums. Šogad arī jauks labdarības koncerts aizvadīts Rīgas Stradiņa Universitātes slimnīcas bērnu diabēta nodaļā, kā arī koncerts LU Botāniskā dārza palmu mājā.

Ansambļa muzikālā programma ir ļoti daudzveidīga – sākot no baroka skaņām pavadītā  J.S.Baha līdz pat Raimonda Paula “Cielaviņai”. Šajā sezonā “Akcents” pievērsīsies klasiskām akordeona skaņām un tango ritmiem, bet neiztrūkstoši skanēs arī klausītāju iemīlētā populārā mūzika. Ansamblis ar prieku muzicē savam klausītājam un cenšas būt akcents pašvaldības kultūras dzīvē.

Ansambli vada Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas akordeona spēles pedagoģe no skolas dibināšanas pirmās dienas Anita Rieksta. No pašiem pirmsākumiem ansambļa sastāvā aktīvi muzicē Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas absolventi: Ieva Rūtiņa, Henrijs Vīgants un Kaspars Seržans - viņi ir kodols, pie kura laika gaitā pievienojās Kristīne Vītola, Monta Megija Igaune. „Akcents” ikdienā neskanētu tik akcentēts bez Ingas Sarkanes klavieru un muzikālā pamudinājuma. Ansambli regulāri pavada basa ģitāras skaņas Mārtiņa Jaunzema izpildījumā.

Ansambļa radošā biogrāfija ir pilna dažādu piedzīvojumu. 2010.gada rudenī Pērnavas akordeonistu mūzikas festivālā ansamblis piedalījās starptautiskā mūzikas skolu akordeonistu konkursā un mājup atgriezās ar 1.vietu ansambļu kategorijā. Pēc mēneša „Akcents” izcīnīja 1.vietu un „Grand Prix” Latvijas akordeonistu konkursā Ogres novada Madlienā.

Ansamblis „Akcents” iekļauts Baltijas akordeonistu orķestrī „Baltic Tremolo”, kurā apvienojušies akordeonisti no Šauļiem, Pērnavas, Abjas, Limbažiem un Ulbrokas. Kopā ar orķestri, „Akcents” 2011.gadā piedalījās Pērnavas 29.akordeona mūzikas festivālā. 2012.gada septembrī orķestra „Baltic Tremolo” sastāvā ansambļa „Akcents” dalībnieki devās uz starptautisko akordeonistu orķestru konkursu Itālijas pilsētā Lanciano, mājās pārvezdami „Grand prix”.

Lai gan šobrīd darbība akordeonistu orķestrī “Baltic Tremolo” ieņēmusi radošo pauzi, “Akcents” turpina aktīvi koncertēt gan pašu mājās, gan dodoties izbraukumos pie seniem un jauniem draugiem. Akordeona ansambļa “Akcents” dalībnieki turpina meklēt jaunas mākslinieciskās sadarbības un sadraudzības iespējas Latvijā un ārpus tās. Šogad ansamblis atradis draugus Tukumā - vēl vienu akordeonistu-absolventu ansambli, kas aktīvi muzicē un priecē citus.

Piektajā, jubilejas sezonā, ansambļa izpildījumā sagaidām pārsteigumus un jaunas saskaņas ne tikai ar ierastiem instrumentiem un draugiem. Gaidīsim koncertos!

Interesentus par ansambļa muzikālo sniegumu, kā arī ieteikumus un komentārus, kā arī iespējamo muzikālo materiālu var iesūtīt ansambļa vadītājai Anitai Riekstai vai kultūras centra " Ulbrokas Pērle"  mākslinieciskajai vadītājai Intai Kalniņai.

Atpakaļ