Ulbrokas bibliotēka novembrī noslēgs līgumu ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku

29/10/2020

Ulbrokas bibliotēka novembrī noslēgs līgumu ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku. Vienošanās mērķis ir sekmēt un pilnveidot bibliotekāro un informacionālo pakalpojumu nodrošināšanu pielāgotā formātā (audio formātā, palielinātā drukā) personām ar redzes traucējumiem vai citādām lasīšanas grūtībām.  Tādējādi arī mūsu novada iedzīvotāji varēs lasīt sev nepieciešamo pielāgotās literatūras piedāvājumu, ja vien jūsu rīcībā ir ierīce, kas  atskaņo MP3 formātu. Audiogrāmatas pieejamas kompaktdiskos vai datu nesējos (zibatmiņās). Lasītāja pienākums ir pašam iegādāties datu nesēju un atskaņošanas ierīci (datoru vai citu ierīci), kas to spēj atskaņot.