Ulbrokas bibliotēka aicina ieskatīties grāmatu nosaukumos, kuri nepieciešami bibliotēkas krājuma atjaunošanai

05/03/2021
Cienījamie bibliotēkas lietotāji un draugi!
Lūdzam atsaukties tos cilvēkus, kuri ir ar mieru bibliotēkai atdāvināt sarakstā iekļautās grāmatas! Tās paredzētas P.Brūvera lasītavas krājuma papildināšanai.
1. Brūveris, Pēters,  Durvju burvis / Pēters Brūveris ; mākslinieks Paulis Liepa ; [dzejoļu izlases sastādītāja Inese Zandere]. [Rīga] : Liels un mazs, c2014 [23] lpp. : il. ; 11 x 15 cm. Biki buks : 100 dzejoļu izlase bērniem pēc 1990 ; 040 . ISBN 9789984820996
2. Brūveris, Pēters,  Dzintara galvaskausi : dzejoļi, 1985-1989 / Pēters Brūveris. Rīga : Liesma, 1991. 109, [1] lpp. ; 17 cm. ISBN 5410004914
3. Brūveris, Pēters,  Gliemezis un cīrulīte : dzejoļi bērniem un vecākiem / Pēteris Brūveris ; mākslinieki: Inese Mailīte un Ivars Mailītis. Rīga : Sprīdītis, 1995. 47, [1] lpp. : il. ISBN 5796000292
4. Brūveris, Pēters,  Grīziņkalnā groziņvakars / Pēters Brūveris ; [māksl. Ilze Dambe]. Rīga : SIA "Aka Print poligrāfija", 2000. [8] lpp. : il. ; 20 x 21 cm. ISBN 9984931048
5. Brūveris, Pēters,  Melnais strazds, sarkanie ķirši : dzejoļi, 1979-1985 / Pēters Brūveris. Rīga : Liesma, 1987. 92, [1] lpp. ; 16 cm. Pirmā grāmata .
6. Brūveris, Pēters,  Labas uzvedības ābece / Pēters Brūveris ; māksliniece Marina Gubskaja ; [redaktors Aldis Vēvers]. Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. 55 lpp. : il. ; 34 cm. ISBN 9789984373553 (iesiets).
7. Brūveris, Pēters,  Pirmās sniegpārsliņas / Pēters Brūveris ; māksliniece Zane Ernštreite ; [dzejoļu izlases sastādītāja Inese Zandere ; dizains: Rūta Briede, Artis Briedis]. [Rīga] : Liels un mazs, ©2016 [19] lpp. : ilustrācijas ; 11 x 15 cm. Biki buks : 100 dzejoļu izlase bērniem pēc 1990 ; 083 . ISBN 9789934533594 (brošēts).
8. Brūveris, Pēters,  Sēdēju parkā uz sola : dzeja, 1990 / Pēters Brūveris. Rīga : Preses nams, 1994. 103 lpp. ISBN 9984000486
9. Brūveris, Pēters,  Vilciņš / Pēters Brūveris ; māksliniece Ilze Abika ; [dzejoļu izlases sastādītāja Inese Zandere]. [Rīga] : Liels un mazs, c2013 [26] lpp. : il. ; 11 x 15 cm. Biki buks : 100 dzejoļu izlase bērniem pēc 1990 ; 023 . ISBN 9789984820774
10. Brūveris, Pēters,  The Door Wizard / Pēters Brūveris ; artist Paulis Liepa ; translated by Žanete Vēvere Pasqualini and Kate Wakeling ; design: Rūta Briede and Artis Briedis. Birmingham : Emma Press, 2018. 23 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 11 x 15 cm. Bicki Books : a modern nursery rhyme ; 004 . ISBN 9781910139967 (brošēts).
 
 
Lūdzam ieskatīties savos grāmatu plauktos un, iespējams, bibliotēkai uzdāvināt arī šādas grāmatas:
 
1. Igo, Viktors.  Nožēlojamie : romāns 2 sēj. / Viktors Igo ; no franču val. tulk. Maija Silmale ; māksl. Māris Ozoliņš. - 2.izd. - Rīga : Zvaigzne, 1982. - 766, [1] lpp. : portr.
1.sēj.
Franču literatūra.
(Šis vai senāk izdots eksemplārs)
 
2. Klīdzējs, Jānis, 1914-2000.  Cilvēka bērns : [romāns] / Jānis Klīdzējs ; [Pētera Klīdzēja pēcv. ; māksl. Lelde Šēnfelde]. - Rīga : Jumava, [2013]. - 263, [1] lpp.
ISBN 9789934113192.
Latviešu romāni.
 
3. Pamše, Kārlis.  Pastāsti man savus sapņus : tēlojumi par aktrises Veltas Līnes bērnību / Kārlis Pamše ; [māksl. Ināra Garklāva]. - Rīga : Liesma, 1981. - 75, [2] lpp. : il. - Grāmatā stāstīts par PSRS Tautas skatuves mākslinieces Veltas Līnes bērnību, kas aizrit Grīziņkalnā fabrikas strādnieka Mārtiņa Līņa ģi'menē, par viņas pirmo iepazīšanos ar teātra mākslu un viņas lielā sapņa piepildīšanos.
Aktrises.
Latvija. Stopiņu novads (Latvija).
Aktieri. Biogrāfijas.
 
4. Sakse, Anna, 1905-1981.  Čitas burtnīca : māc.līdz. / Anna Sakse ; māksl. Maija Graudiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [1999]. - 69, [1] lpp. : il. - (Sprīdi pa sprīdim). (Skolas bibliotēka).
ISBN 9984175219.
Literārās pasakas, latviešu.
(Šis vai senāk izdots eksemplārs)
 
5. Selje, Hanss.  Mana mūža stress : zinātnieka memuāri / Hanss Selje ; no angļu valodas tulkojis Aldis Lauzis ; atbildīgā redaktore Ieva Heimane ; māksliniece Laima Šķetre. - Rīga : Jumava, [2012] (Rēzekne : Latgales druka). - 253, [2] lpp. : faks. ; 20 cm. - Cilvēce vienmēr tiekusies pēc laimes, bet tās vietā iznācis tas, kas iznācis, ― zinātniski tehniskais progress ar tā neatņemamo pavadoni ― stresu. Un tagad nu nekas cits neatliek, kā mazliet pakāpties atpakaļ un padomāt, kur ejam un kur patiesībā būtu jāiet. Hansa Seljē klasiskā grāmata “Mana mūža stress” šai ziņā var būt labs padomdevējs. Cilvēks nav radīts tam, kas notiek visapkārt, jo bioloģiski attīstās lēnāk, nekā viņa radītais. Stresa situācijas ir mums visapkārt, tomēr jāprot sevi kontrolēt. Lai rastu mieru un laimi jāsakārto domas, jāvadās pēc Dabas likumiem un jāieklausās sevī. Katram pašam ar sevi jāstrādā, jāanalizē rīcība un tās sekas. - Oriģ. nos.: The stress of my life.
ISBN 9789934110399.
Stress (fizioloģija). Stress (psiholoģija). Adaptācija (fizioloģija).
(Šis vai senāk izdots eksemplārs)
 
6. Stāraste, Margarita, 1914-.  Ziemas pasaka / aut. un māksl. Margarita Stāraste. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2008] (Preses nams). - 38, [2] lpp. : il. ; 23 cm. - Grāmata sagatavota pēc 1993. gada izdevuma.
Saturs: Nāc man līdzi ; Meža mājiņa ; Ko izcep Sniegbaltīte ; Helikopters ; Baltās zvaigznītes ; Sniega kupenā ; Lāča Ķepuka miteklī ; Jaunās lapsiņas ; Lielā bumba ; Kurp aizveļas Kraukšķītis ; Žadze izbiedē sniģus ; Kur tverties ; Kraukšķītis kļūst balts ; Sapulce Sukstiņu ciemā ; Pie Pēkšķenes ; Kraukšķītis pazūd ; Negaidīti glābēji ; Ziemassvētku naktī.
ISBN 9789934000072.
Bērnu stāsti, latviešu. Bērnu literatūra, latviešu.
(Šis vai senāk izdots eksemplārs)
 
7. Zolā, Emīls.  Dāmu paradīze / Emīls Zolā ; no franču val. tulk. Milda Kazimira. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [b.g.]. - 251, [1] lpp. - (Zelta sērija).
ISBN 9984221946.
(Šis vai senāk izdots eksemplārs)
 
Jau iepriekš pateicamies par uzmanību un iespējamu atsaucību!
Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēka