Pēters Brūveris fotogrāfijās

26/11/2020

Ulbrokas bibliotēkas novadpētniecības krājums ir papildinājies ar nozīmīgu dokumentu pienesumu. Tā ir fotogrāfiju kopa par novadnieku dzejnieku un tulkotāju Pēteri Brūveri (1957-2011). Fotogrāfiju oriģināli glabājas Pētera Brūvera dzīvesbiedres Ivetas Brūveres privātajā kolekcijā. Ar viņas laipnu atļauju 52 fotogrāfiju kopijas tagad ir Ulbrokas bibliotēkas krājumā un pieejamas visiem interesentiem bibliotēkas novadpētniecības datu bāzē. Fotogrāfijās atspoguļojas dzejnieka bērnības, studiju, jaunības un brieduma gadi, profesionālā darbība un ģimene. Šīs fotogrāfijas sniedz lielisku iespēju Pēteri Brūveri iepazīt tuvāk.

Aplūkojot fotogrāfijas, jūtama arī Pētera Brūvera saikne ar savām dzimtajām mājām “Kalēji” Stopiņu novada Līčos. “Kalējos” viņu iepazīstam kā mazu puisēnu, tad jau, kā jaunieti muzicējot ar saviem studiju biedriem un kā tēvu ar savām mazajām meitiņām. Neiztrūkstošs ir arī dzejnieka tēls pie darba rakstāmgalda, laipns namatēvs, sagaidot ciemos sava aroda kolēģus.

Šajā fotogrāfiju kolekcijā atklājas vēl viena Pētera Brūvera talanta šķautne. Šeit varam viņu iepazīt arī kā fotogrāfu. Kolekcijā aplūkojamas fotogrāfijas, kas tapušas, jaunības dienās darbojoties foto studijā “Īriss” pie fotogrāfa Jura Krieviņa.

Pateicamies Ivetai Brūverei par iespēju ielūkoties ģimenes fotogrāfiju kolekcijā, fotogrāfiju izlases uzticēšanu bibliotēkai un par izsmeļošajiem fotogrāfiju aprakstiem.

Neliela daļa fotogrāfijas izgūtas arī no Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotodokumentu arhīvā pieejamiem resursiem.

Šis laiks raksturojams ar dzejnieka agrīno un aktīvo radošās literārās darbības posmu.

Saite uz fotogrāfiju kopu “Pēters Brūveris fotogrāfijās” pieejama Ulbrokas bibliotēkas elektroniskā kataloga novadpētniecības sadaļā https://salaspils.biblioteka.lv/Alise/lv/6/home.aspx

Turpat interesenti var skatīt foto dokumentu kopu par Dzelzceļa tiltu pār Mazo Juglu un citus digitalizētus novadpētniecības materiālus.