Pēterdiena Ulbrokas bibliotēkas āra lasītavā

01/07/2021

Ulbrokas bibliotēkā jau par tradīciju kļuvusi Pēterdienas svinēšana, pieminot mūsu novadnieku dzejnieku Pēteru Brūveri. Šogad pulcējāmies “Ulbrokas Pērles” iekšpagalmā pie bibliotēkas, lai ielūkotos dzejnieka personības un literārās daiļrades mantojumā. Bibliotekāre Ivita iepazīstināja ar informāciju, kas Ulbrokas bibliotēkā pieejama par P.Brūveri un viņa darbiem.  Par to, kādus rakstniecības darbus viņš radījis un kādus tulkojumus veicis. Atgādinām, ka papildus Ulbrokas bibliotēkas elektroniskajam katalogam, kā avots izmantojama arī novadpētniecības datubāze “Pēters Brūveris fotogrāfijās”. Attēlus šai datubāzei laipni atvēlējusi Pētera Brūvera atraitne Iveta Brūvere. 

Šoreiz izvēlējāmies dzejnieka literāro devumu un personības prizmu atklāt caur viņa dzīves laikā tapušiem video ierakstiem. Sanākušie tika iepazīstināti ar Pētera Brūvera pārdomām un redzējumu televīzijas pārraidē “Province”, kā arī 2010.gada “Baltvilka balvas” lasījumos. Ar šo videoierakstu palīdzību dzejnieks mums top tuvāks un viņa darbi – skaidrāki. Jaunākai auditorijai un ne tikai - neparastu notikumu burvība vērojama animācijas filmā “Neparastie rīdzinieki”, vārdu teksta autors Pēters Brūveris, veltījums Latvijas bērniem Rīgas 800 gadē.

Laiks nelielai aktivitātei – neparastā formā Pētera Brūvera dzejas rindas paslēpušās bibliotekāres Dainas locītajās origami figūrās, kas tika pārnestas ar krītiņiem uz bruģa. Dzejas rakstīšanas procesā iesaistījās aktīvākie un radošākie pasākuma apmeklētāji.

Turpat pulcējām arī tos, kuri divu mēnešu laikā izgājuši literāro pastaigu “Sēdēju parkā uz sola”. Ar šādu nosaukumu 1994. gadā iznācis Pētera Brūvera dzejoļu krājums. Vienā no pirmajiem Brūvera dzejoļu krājumiem šis motīvs sēdēju parkā uz sola aprakstīts vismaz 15 dzejoļu daudzrindēs, katram no tiem piedēvējot īpašu saturu un noskaņu. Ideja par pastaigu dabā radusies šī gada pavasarī, tuvojoties Brūvera dzimšanas dienai 24.aprīlī. Pastaiga kājāmgājējiem/velobraucējiem, par dzejnieka, novadnieka Pētera Brūvera literāro darbību, mūsuprāt, ir jauka iespēja laikmetīgas kultūrvietas darbībai, atgādinot un veidojot jaunu saturu par bibliotēku un Pētera Brūvera teksta un viedokļa brīvību, atklājot vietas, kuras savulaik skatījis un aprakstījis dzejnieks. Veidojot šo literāro pastaigu, vēlējāmies darīt tuvāku Pētera Brūvera daiļradi, godināt viņa piemiņu, un, apvienojot kustību ar novadpētniecības izzinošu informāciju, gūt jaunu pieredzi un zināšanas. Ar vietnes “Actionbound” starpniecību maršrutu vairāk nekā 10 km garumā izgājušas 12 komandas, kas to veikušas gan braucot ar riteņiem, gan ejot kājām. Arī pasākumā līdzdarbojās komandas “Savēji”, “Divi”, “Susurīši”, “Rudgaļi”, “Baroni”, “RAC Līči” un “V meičas”. Pateicības balva bija tikai viena un to izlozes gaitā ieguva pastaigas dalībnieks ar segvārdu “Riteņbraucējs”. Balvā izlozes uzvarētājs saņēma Ulbrokas bibliotēkas veidotu kalendāru ar P.Brūvera attēliem un dzejas pantiem, Stopiņu novada Kultūras kanona kartīšu kopumu, Dzejas dienu āmuriņu un auduma maisiņu ar Ulbrokas bibliotēkas logo. Literārā pastaiga būs atvērta līdz pat Dzejas dienai septembrī, tādēļ aicinām visus interesentus izmantot iespēju iziet šo literāro pastaigu. Vairāk inormācijas: https://stopini.lv/lv/jaunumi/ulbrokas-bibliotekas-aktualitates/ulbrokas-biblioteka-pagarina-literaras-pastaigas-darbibu-lidz-10-septembrim-5470 .

Satikšanās laikā neizpalika arī otrs bibliotēkas uzdevums – jāuzraksta rindas, ar kurām komandas pastaigas gaitā papildinājušas Pētera Brūvera dzejas rindas:
"Es nespēju bez tevis dzīvot
Kā zvejnieks bez loma
Kā dzejnieks bez domas…."

Rakstīto atcerēties palīdzēja bibliotekāres Dainas sagatavotie “špikerīši” un katras atnākušās komandas pārstāvis iemūžināja savu gara darbu ar krītiņiem uz bruģa. Vēl daži foto Pētera Brūvera lasītavā un Pēterdiena ir godam atzīmēta https://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/galerijas.

Sakām paldies visiem 32 pasākuma dalībniekiem. Ceram, ka esam ieguvuši gan jaunus bibliotēkas draugus, gan lasītājus. 

Pasākuma vizuālo materiālu sagatavoja bibliotekāre Ieva, un to visu kopīgoja Ulbrokas bibliotēkas kolektīvs.