Pētera Brūvera privātkolekcija

28/10/2020

2020. gada vasarā Ulbrokas bibliotēka saņēma dāvinājumā novadnieka dzejnieka un tulkotāja Pētera Brūvera privātkolekciju. Tas ietver grāmatas un žurnālus, kā arī dzejnieka pašdarinātu grāmatu plauktu un rakstāmgaldu no viņa darbistabas. Tāpat bibliotēka dāvinājumā saņēmusi arī vairākas dzejniekam piešķirtās balvas un diplomus, viņa portfeli un cepuri, paša gleznotu eļļas gleznu.

Iespieddarbu kolekcijā ietilpst 346 izdevumi, no tiem 310 monogrāfiskie izdevumi un 36 periodiskie izdevumi. Grāmatu kolekcija lielā mērā atspoguļo Pētera Brūvera profesionālo darbību. Lielākā daļa no grāmatām ir dažādu valodu vārdnīcas, kas tika izmantotas tulkotāja darbā. Brūveris tulkoja no lietuviešu valodas un tjurku valodām, kā pazīstamākās no tām var pieminēt uzbeku, kirgīzu, azerbaidžāņu un turku valodas. Kolekcijā var atrast mazskaitlīgu un pie mums nezināmu tautu valodu vārdnīcas, piemēram, karaīmu, kumiku, tatāru, tuviešu, altajiešu, čuvašu un jakutiešu. Lielākā daļa šo vārdnīcu ir ar krievu valodu kā otru valodu.

Daļa vārdnīcu ir arī daudzu Eiropas tautu valodās, vērojama interese par čehu, baltkrievu, vācu valodām. 

Ir arī valodu vārdnīcas un citi izdevumi senajā ortogrāfijā gan latviešu, gan citu valodu, pārsvarā vācu valodā. Šie izdevumi datējami galvenokārt ar 20. gadsimta pirmo pusi.

No nozaru literatūras kolekcijā atrodamas grāmatas galvenokārt par vēsturi, etnogrāfiju, reliģiju.

Kolekcijā sastopami arī daiļliteratūras un folkloras teksti uzbeku, azerbaidžāņu un turku valodās. Vērojama interese par uzbeku viduslaiku dzejnieku un valodnieku Ališeru Navoji (1441-1501), kura darbi kolekcijā pārstāvēti lielākā skaitā. Daudzās grāmatās sastopamas ar tulkotāja roku rakstītas piezīmes. Tās atrodamas gan grāmatās, gan ieliktās piezīmju lapiņās. Daļai grāmatu titullapās sastopami dāvinātāju ieraksti.

Neliela kolekcijas daļa ir Austrālijā izdotās grāmatas - daiļliteratūra, ko Brūveru ģimene saņēmusi no radiniekiem ārzemēs. 

Lai arī neliela, tomēr nozīmīga un interesanta ir nošizdevumu kolekcijas daļa. Kolekcijā atrodamas notis, no kurām pats dzejnieks mācījies muzicēt, kā arī viņam dāvināti nošizdevumi, un izdevumi, kuros publicētas dziesmas ar Pētera Brūvera tekstu.

Vērtīgu kolekcijas daļu sastāda dzejas krājumi svešvalodās, kuros publicēti Pētera Brūvera dzejas tulkojumi. Varam iepazīties ar Pētera Brūvera dzeju angļu, krievu, zviedru un slovēņu valodās.

No periodiskajiem izdevumiem jāpiemin žurnāla “Karogs” dažādu gadu atsevišķu numuru izlase, kuros atrodamas Pētera Brūvera publikācijas.

Bibliotēkas lasītavai, kurā šī kolekcija radusi jauno mājvietu, dots Pētera Brūvera vārds. Turpmāk ikvienam novadniekam, interesentam un pētniekam ir iespēja ar šo kolekciju iepazīties lasītavas telpās. Attiecīgi iegūto materiālo un nemateriālo kultūras mantojumu raksturo speciāls zīmogs un akadēmiskums laikmeta liecībās, atsevišķu valodu, dažādu tautu dzīvēs un personībās. 

Uz tikšanos Pētera Brūvera lasītavā!

Kolekcijas apraksta veidotāja Ivita Duļbinska, 
Ulbrokas bibliotēkas sistēmbibliotekāre
2020. gada 26. oktobri