Oktobrī Ulbrokas bibliotēkas telpās ULBROKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS JAUNĀKO KURSU AUDZĒKŅU DARBU IZSTĀDE ''IEKŠIŅA UN ĀRIŅA''

08/10/2020

Ulbrokas bibliotēkas telpās ULBROKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS VIZUĀLI PLASTISKĀS MĀKSLAS NODAĻAS JAUNĀKO KURSU AUDZĒKŅU DARBU IZSTĀDE "IEKŠIŅA UN ĀRIŅA" 

Tikšanās klātienē ar UMMS  2. un 3. kursa audzēkņiem
                              14. oktobrī, plkst. 14. 00  skolotāja Santa Podgaiska;
                              15. oktobrī, plkst. 15. 00   skolotāja Dace Balode

Visi bērni, kas apgūst Vizuāli plastiskās mākslas programmu Latvijas Mākslas skolās, 2019./2020. mācību gadā piedalījās kārtējā Latvijas  Kultūras centra organizētajā profesionālās ievirzes Valsts konkursā, arī Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi. Konkursa tēma - Tēls.Telpa.Scenogrāfija. https://www.lnkc.gov.lv/nozares/kulturizglitiba/valsts-konkursi-maksla/ 

Konkurss  tradicionāli notiek 2 kārtās. Pirmajā kārtā piedalās visi skolas audzēkņi un veido darbus atbilstoši noteiktam uzdevumam. Žūrija novērtē padarīto un veiksmīgāko darbu autori dodas pārstāvēt skolu valsts mērogā.  Esam lepni un gandarīti, jo mūsu skolas, nu jau absolvente, Aiva Strautmane konkursā ieguva pirmo vietu vecākajā grupā.

Atbilstoši konkursa nolikumam, jaunākā vecuma grupa (7 - 10 gadi) šoreiz piedalījās tikai pirmajā kārtā . Bērni strādāja ļoti aizrautīgi, ieguva jaunas prasmes, darbos ieguldīja izdomu, pacietību, daudz laika un enerģijas. Darbi izdevušies izteiksmīgi un interesanti, tāpēc vēlējāmies iepriecināt autorus un iepazīstināt ar mūsu jaunāko audzēkņu veikumu plašāku skatītāju loku.

“IEKŠIŅA UN ĀRIŅA” – tāpat kā Ineses Zanderes dzejoļa nosaukums, skanēja jaunākās grupas darba devīze.

Uzdevums – izmantojot gatavu kartona kasti ar vāku, izveidot telpisku objektu, augu vai dzīvu būtni ar izteiksmīgu ārējo veidolu. Kastes iekšpusi atrisināt atbilstoši tēla raksturam, noskaņojumam vai kādam ar to saistītam notikumam.

Tikpat svarīgs, kā tēla vizuālais izskats, bija arī kopīgās mākslinieciskās ieceres, jeb koncepcijas apraksts. Tā tapa visbrīnumainākie un pārsteidzošākie stāsti, kas ir būtiska darba sastāvdaļa. Jaunie autori gan ietekmējušies no pasakām un filmām, gan attīstījuši oriģinālus sižetus un uzbūruši fantastiskas ainas, sasaistot it kā nesavienojamas lietas un mainot priekšstatus par to kārtību. 

Lai izdodas piedzīvot pārsteigumu!

UMMS skolotāja Dace Balode