Novadpētniecības materiālu digitālā kolekcija ''Bibliotekāru talka''

05/07/2021

Jau trešo gadu Salaspils novada bibliotēka veido Pierīgas reģiona publisko bibliotēku vienoto virtuālo izstādi. Šogad izstādē “Notikums manā novadā” tiek izcelts notikums, kas tiek vai ticis organizēts tikai konkrētā novadā. Ulbrokas bibliotēka šajā izstādē piedalās ar apkopotu virtuālu materiālu kopu par Bibliotekāru talku.

Bibliotekāru talkas tradīcija Stopiņu novadā notiek kopš 2014. gada. Ik gadu aprīļa nogalē dzejnieka un tulkotāja Pētera Brūvera (1957 – 2011) dzimtajās mājās “Kalēji” pulcējas bibliotekāri, brīvprātīgās personas un vadības pārstāvji, lai saglabātu literārās vides un sabiedriskās domas līdzdalību kultūras dzīves norisēs. “Kalēji” ir Stopiņu novadam nozīmīga kultūrvēsturiska vieta – tā ir viena no novada senajām mājvietām. Talkas norises laiks sasaucas ar dzejnieka dzimšanas dienu, kas ir 24. aprīlis. Talkas idejas autore, iniciatore un organizatore ir Ulbrokas bibliotēkas vadītāja Daiga Brigmane. Bibliotekāru talkas tradīcijas galvenā ideja un pamatuzdevums kalpo publisku kultūras pasākumu sekmēšanai. Bibliotekāru talkā piedalās Stopiņu novadā šobrīd un agrāk strādājošie un dzīvojošie bibliotekāri un talkas atbalstītāji, lai sakoptu “Kalēju” māju dārzu un apkārtni, kur rudenī norit ikgadējais Dzejas dienas pasākums. Bibliotekāru talkas ietvaros tiek organizēta apkārtnes uzkopšana un labiekārtošana, kas arī tēlaini ir salīdzināma ar rakstniecības radošumu, jaunatklāsmi un paliekošu vērtību veidošanu.

Bibliotekāro talku ietvaros ir kārtota “ Kalēju” sēta, dārzs un nojaukts pus sabrukušais šķūnītis. Pētera Brūvera dzimtajās mājās ir izveidots neliels improvizēts mežmalas laukums, kas kalpo dzejas dienu norisēm. 

Apkopotais materiāls aptver rakstus periodikā, fotogrāfijas, videomateriālus par talkas norisi. Iepazīties ar novadpētniecības materiālu kopumu par Bibliotekāru talku iespējams, atverot Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas elektroniskā kataloga https://salaspils.biblioteka.lv/Alise/lv/6/home.aspx novadpētniecības sadaļu.

Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas 
sistēmbibliotekāre Ivita Duļbinska