Literāri tematiska izstāde “ZENTAS ĒRGLES SKAISTĀKIE STĀSTI”

26/11/2020

Decembra tumšos vakarus bibliotēkas izstāžu plauktiņš pavadīs kopā ar Zentu Ērgli un viņas darbiem. Savulaik tie tikuši slavēti, savulaik – pelti, bet nule atkal atguvuši savu aktualitāti. Ikviens lasītājs brieduma gados atceras mazuļiem domātās grāmatiņas “Ato un brīnumpērle” un “Ieviņa Āfrikā” (abas ilustrējusi Margarita Stāraste).

Tāpat aizvien populāra un labi novērtēta ir grāmata “Labi sēņu māmiņai”. Jauniešu gados ikvienam zināma bija “Starp mums, meitenēm, runājot” un dažas citas grāmatas, kuras izteiksmīgi ilustrējis mākslinieks Edgars Ozoliņš. Ērgles darbi ievietoti dažādos krājumos un viņas mūžs ierakstīts atsevišķos literatūrzinātnei veltītos izdevumos.

Aicinām ikvienu atcerēties bērnības un jaunības gadus ar Zentas Ērgles grāmatām rokās. Vien pieminēsim, ka pati savas bērnības gaitas viņa aprakstījusi grāmatā “Pāri gadiem bērnības zemē”, kas arī būs skatāma izstādē.