Literāri tematiska izstāde ''Mans ceļš ir adatas platumā''. Rakstniekam un dzejniekam Jānim Rokpelnim – 75

01/10/2020

Jānis Rokpelnis ir erudīts un cilvēku zinātājs, tālab viņa radošie darbi atspoguļo prozu un dzeju.  Viņš ir arī vairāku citu rakstnieku aizgādnis – rediģējis darbus, rakstījis ievadus, priekšvārdus un pēcvārdus. Un runājis par rakstniecību un dzīvi. Nojaušams, ka Rokpelnis ir plaši pazīstams latviešu rakstnieku vidū. Arī mūsu novadnieks Pēters Brūveris viņam veltījis dzejas rindas krājumā “Aiz stikla”.  Bijis multiplikācijas filmu “Vanadziņš”, “Kozete” un “Bimini” scenāriju autors. Kā saka portāla Literatura.lv veidotāji; “viņa dzeja balansē starp lirismu un grotesku, meistarīgi savienojot dažādus valodas slāņus”. Savas dzīves sākuma gaitās studējis psiholoģiju un filozofiju. Arī to atskaņas rodam, lasot Rokpeļņa rakstīto. Nedaudz grūtsirdīgs, nedaudz ironisks, nedaudz sarkastisks ir Rokpelnis savos darbos. Taču arī ar to viņš māk piesaistīt lasītāju.

Lai gan sadarbojies Ar Valsts Drošības komiteju, rakstnieks ir humāns, cilvēcīgs. Viņa dzeja bijusi bezaizspriedumaina visos laikos.

Izstādē varēsiet iepazīties gan ar autora Jāņa Rokpeļņa darbiem, gan darbiem, kas veltīti viņam un par viņu. Izstādē nebūs izvietoti izdevumi, kuru veidošanā viņš piedalījies, jo to ir ļoti daudz. Izstādes avotu elektroniskais resurss pieejams šeit: https://stopini.lv/media/Ulbrokas_bibl/2020-10-Janim_Rokpelnim-75.pdf