Literāri tematiska izstāde ''Latviešu mācītājam, sabiedriskajam darbiniekam, politiķim un rakstniekam Andrievam Niedram – 150''

26/01/2021

Andrievs Niedra bijis luterāņu garīdznieks, rakstnieks un sabiedrisks darbinieks. Viens no daudziem latviešiem, kura dzīvē bijušas daudz grūtību un nelaimīgu sakritību. Viņš dzimis nabadzīgā ģimenē, taču vēlme pēc labas izglītības bijusi ļoti liela. Un to viņš ieguvis Tērbatas universitātes Teoloģijas fakultātē. Strādājis par mācītāju Kalsnavas mācītājmuižā. 

Literāro darbību sācis sadarbībā ar tobrīd Cesvaines grāmatu izdevēju Jāni Misiņu. Pirmais izdotais literārais darbs bijusi dzejas grāmatiņa. 1899.gadā izdevumā “Austrums” tiek publicēts Niedras stāsts “Līduma dūmos”, kas savu popularitāti saglabājis arī šobrīd. Pēc “Līduma dūmiem” tapis arī romāns “Zeme”’. Bet televīzijas seriāls skatāms portālā Diva.lv uz publisko bibliotēku datoriem.

Andrieva Niedras politiskie uzskati bijuši krasi atšķirīgi. Viņš sadarbojies ar Latvijā dislocēto vācu karaspēka vienību vadītājiem un vācbaltiešu muižniecību. Viņš nosoda 1905.gada revolūcijas drastiskumu un īpašumu iznīcināšanu, uzskatot, ka viss jārisina ar miermīlīgiem līdzekļiem. Niedra ir ne tikai mācītājs, bet arī interesējas par lauksaimniecības darbiem. Savas personības dēļ cilvēki viņam uzticas un novērtē viņa sacīto.

Tomēr Niedram vairākkārt savā mūžā nākas bēguļot un uzdoties par citu cilvēku. 1919.gadā viņš pārceļas uz Rīgu un īslaicīgi – 2 mēnešus ir  ministru prezidents, vienlaicīgi augstākā valsts amatpersona. Saistībā ar tobrīd pieņemtajiem lēmumiem tiek saukts par valsts nodevēju un tiek ieslodzīts Rīgas Centrālcietumā. 1926.gadā tiek izraidīts no valsts un turpina dzīvi Austrumprūsijā esot mācītājs. Diemžēl dzimtenē viņš atgriežas tikai 1942.gada aprīlī.

Taču bibliotekāriem viņš galvenokārt saistās ar izdoto daiļliteratūru. Par Niedras literāro un politisko darbību – Ulbrokas bibliotēkas februāra tematiskajā izstādē.