Dzīves svētki ar Marinu Kosteņecku

22/06/2021

15. jūnijā, pirmajā dienā, kad to ļāva pandēmijas laika ierobežojumi, Ulbrokas bibliotēkā notika tikšanās ar rakstnieci, publicisti Marinu Kosteņecku. Šis bija jaunuzceltās Ulbrokas bibliotēkas āra lasītavas atklāšanas pasākums, bet rakstniecei tā bija pirmā klātienas satikšanās ar lasītājiem pēc astoņu mēnešu pauzes.  Sarunu  ar rakstnieci vadīja Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības direktore Karina Pētersone. Biedrība izdevusi Marinas Kosteņeckas atmiņu krājumu “Mans XX gadsimts” latviešu un krievu valodā, kopā ar rakstnieci apceļo bibliotēkas visā Latvijā un dāvina tām atmiņu krājumu. Grāmatas dāvinājumā saņēma arī Ulbrokas bibliotēka.

Tiekoties ar lasītājiem, Marina Kosteņecka dalās ar savu dzīvesstāstu – gan grāmatās aprakstītiem, gan plašākai sabiedrībai līdz šim nedzirdētiem notikumiem. Rakstnieces dzīve ir neticami bagāta. To precīzi raksturo par atmiņu krājuma “Mans XX gadsimts” moto izraudzītie Māra Čaklā vārdi: “Es esmu bagāts. Man pieder viss, kas ar mani noticis”. Marinai Kosteņeckai piemīt izcils stāstnieces talants, lieliska humora izjūta, spēja aizraut, aizkustināt un iedvesmot. Ulbrokā rakstniece stāstīja par  bērnību un tēva izsūtījumu uz Vorkotu, kur viņš pavadīja 10 gadus un tikai pēc gulaga Marina pirmo reizi satika savu tēvu. Stāstu rakstniece turpināja ar atmiņām par PSRS Tautas deputātes gaitām, Tautas deputātu kongresu un 1989. gada notikumiem, kuros viņa bija aktīva līdzdalībniece un kas sagatavoja augsni Latvijas neatkarības atgūšanai. 

Rakstniecei ir savs atmiņu stāsts arī par Ulbroku. Tas saistās ar Barikāžu laiku, kad 1991. gadā tauta šeit sargāja radiotorni. Tolaik apbraukājot Barikāžu vietas, rakstniece bija pārsteigta arī Ulbrokā pie ugunskuriem sastopot lielu pulku apņēmīgu, drosmīgu un Latviju mīlošu vietējo cilvēku, ko spēcināja atbraukušie kori ar savām dziesmām.

Pasākuma noslēgumā, atbildot, vai šodienas Latvija dod pārliecību, ka bija vērts cīnīties par tās neatkarību, Marinas Kosteņeckas atbilde bija pārliecinoša: “Jā! Latvija var! Tiekoties ar lasītājiem bibliotēkās, es katru reizi pārliecinos, ka manā valstī notiek daudz pozitīvu lietu un Latvija atdzimst! Bet pats svarīgākais – latvieši ir saglabājuši savu valodu. Tauta ir dzīva, kamēr dzīva ir tās kultūra un valoda. Un to pierāda grāmatnīcu un bibliotēku plaukti, kas piepildīti ar izdevumiem latviešu valodā.” Rakstnieci iespaidoja un sajūsmināja arī jaunā Ulbrokas bibliotēka un Kultūras centrs “Ulbrokas Pērle”. “Tas ir fantastiski! Es pat nezinu, kas mani iepriecināja vairāk – siltā auditorijas uzņemšana vai ekskursija “Ulbrokas Pērlē”,” teica Marina Kosteņecka. 

Iespēju tikties ar rakstnieci klātienē un dzirdēt viņas atmiņu stāstus novērtēja daudzi Ulbrokas bibliotēkas lasītāji un iedzīvotāji, apliecinot, ka Marinas Kosteņeckas atmiņas par vēsturiskiem notikumiem un viedoklis par šodienas norisēm sabiedrībai ir svarīgs un ļoti nepieciešams. Pasākumā piedalījās un rakstnieci sveica Stopiņu novada pašvaldības vadītāji -  Vita Paulāne un Ainārs Vaičulens. 

Marinas Kosteņeckas dzīvesstāsts uzrunā, iedvesmo un aizkustina ne vien klausītājus. Rakstniece uzsver, ka katra tikšanās ar saviem lasītājiem ir ļoti svarīga arī viņai pašai – viņa tās sauc par dzīves svētkiem un savām labākajām zālēm. Ar spēju pamatot, ka ir izpildīts tas, ko uzskatījusi par savas dzīves misiju, kā arī, atbildot uz jautājumiem, par valodas nozīmi un robežas trauslumu latviskās un citu tautu identitātes apziņā. No klātesošajiem pasākumā izskan pateicības vārdi, kā arī apliecinājums tam, ka visi kopā esam atguvuši vieduma, patiesuma un spēka lielumu, ko caurstrāvoja satikšanās prieks un vides burvība.


Atmiņu krājumu “Mans XX gadsimts” var iegādāties Latvijas Nacionālās bibliotēkas veikalā “Draugu telpa” vai izvēlēties lasīšanai no Ulbrokas bibliotēkas krājuma.

Teksta un vizuālā materiāla autores LNB Atbalsta biedrības pārstāves Sanita Kitajeva, Olita Rozenberga. Satikšanās organizēšanas lomā Ulbrokas bibliotēkas vadītāja Daiga Brigmane, pasākumu foto retrospekcija Annas Imbrates Siliņas pārziņā. Visu kopā iespējams vērot Ulbrokas bibliotēkas tīmekļa vietnē https://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/galerijas un publikācijā par šo tematisko kopā sanākšanu.

Autoru kolektīvs – Sanita, Daiga, Olita, Anna
2021. gada 21. jūnijs