Datu bāzes Letonika.lv papildinājums

26/11/2020

Kultūras informācijas sistēmu centrs aicina izmantot iespēju attālināti (no mājām tiešsaistē) izpētīt, iepazīt un uzzināt vairāk par mūsu valsts un tautas kultūru, vēsturi un ģeogrāfiju digitālo zinību resursā www.letonika.lv. Attālināto piekļuvi šim resursam sev tuvākajā pašvaldības publiskajā bibliotēkā bezmaksas var saņemt ikviens Latvijas iedzīvotājs, tādējādi iegūstot pieeju plašiem, uzticamiem, avotos balstītiem resursiem – enciklopēdijām, vārdnīcām, attēlu krātuvēm, kā arī daiļliteratūras lasītavai.

Atgādinām, ka datu bāze Letonika ir uzticams informācijas līdzeklis nopietnu uzziņu izgūšanai. Sadaļā Multivide nu atrodamas apakšsadaļas Latvijas Kultūrvides takas, Mūsdienu Latvija attēlos, Sendienu Latvija attēlos, Meža enciklopēdijas attēli, Enciklopēdiskās vārdnīcas attēli, Vēstures enciklopēdijas attēli, Lasītāju iesūtītie attēli, Mūzikas literatūras tēmas un Latvijas kultūras Kanona Vizuālās mākslas vērtības. Tepat arī saistoši Video un Audio ieraksti.

Atgādinām, ka datu bāzē Letonika iekļautas gana interesantas un dažādas enciklopēdijas. Piemēram Personu rādītāji un Vērtspapīru darījumu vārdnīca. Tulkošanas sadaļu papildinājusi Igauņu – latviešu / latviešu – igauņu  vārdnīca, daudznozaru un daudzvalodu terminoloģijas portāls EuroTermBank.

Savukārt Lasītava papildināta arī ar ārvalstu literātu darbiem. Te tagad lasāmi, piemēram, H.Ibsena “Pērs Gints” un Johana Volfganga Gētes “Fausts”. Redzami arī jaunākie Lasītavā ienākušie darbi, sadaļa “Kad rudens vēji klauvē pie durvīm” un “Kultūras kanona izlase” .

Ceļvedī pagaidām ievietota informācija par divām pilsētām – Daugavpili un Jelgavu, bet varat izmantot arī mobilo lietotni “Letonika ceļo”, kurā  - ap 2000 apskates vietu un 60 maršrutu ar fotogrāfijām, aprakstiem un precīzu atrašanās vietu kartē, informāciju par tuvumā esošajām apskates vietām un maršrutiem, kas parāda ceļu kartē līdz izvēlētajai vietai, iespēju izvēlēties kādu no piedāvātajiem maršrutiem vai izveidot savu maršrutu, dalīties ar apskates vietu fotogrāfijām un komentāriem savā Facebook lapā.

Īpaši jāpiemin sadaļa mācības, kur Datu bāze ievietotā informācija izvietota atbilstoši mācību priekšmetiem.

Kultūras informācijas sistēmu centrs sedz letonika.lv izmantošanas maksu visām Latvijas pašvaldību publiskajām bibliotēkām, paredzot iespēju bibliotēku lietotājiem saņemt attālināto piekļuvi un izmantot letonika.lv piedāvātos apjomīgos resursus no mājas datora.

Piekļuves dati reģistrētiem lietotājiem Ulbrokas bibliotēkā saņemami pie bibliotekāra.