Sociālā dienesta informācija par sociālo pakalpojumu saņemšanu ārkārtējās situācijas laikā

26/03/2020

Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju “Covid-19” vīrusa dēļ un ar to saistīto uzdevumu nodrošināt klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti un Ministru kabineta 2020.17.martā izskatīto Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma projektu, Stopiņu novada sociālais dienests dara zināmu, ka:

  • Klientiem, kuriem beidzies trūcīgās un maznodrošinātās personas statuss marta mēnesī, izziņas tiks pagarinātas līdz 31.05.2020, pamatojoties uz iepriekšējā iesnieguma un dokumentu pamata, neizniedzot jaunas izziņas;
  • Tiks nodrošināta garantētā minimālā ienākuma (GMI) un dzīvokļa pabalsta izmaksa uz iepriekšējo dokumentu pamata;
  • Trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām) tiks saglabāti visi pašvaldības un valsts piešķirtie pabalsti un atvieglojumi.

Iesniegumus par pabalstiem var iesniegt elektroniski, e-pasta adrese - socialais.dienests@stopini.lv vai nogādāt pašvaldībā, atsevišķi izveidotā kastē iesniegumiem.

Pārtikas un higiēnas pakas tiks izsniegtas pirmdienās, iepriekš vienojoties par izsniegšanas laiku.

Lai operatīvi risinātu sociālos jautājumus, lūgums sazināties ar Sociālo dienestu pa tālruni 67910792 vai mob.t. 26644134