23. aprīlis - Pasaules grāmatu un autortiesību diena

03/04/2020

Lasot grāmatu, neiztikt bez cieņas pret tās autoru. Pirmo reizi 1923. gadā šajā dienā Spānijā godināja rakstnieka Migela de la Servantesa piemiņu. Kopš 1995. gada UNESCO šajā datumā ne vien godina autorus un aicina respektēt to tiesības, bet arī atgādina par lasīšanas svarīgumu cilvēka dzīvē, vienlaikus mudinot grāmatas ne tikai lasīt, bet arī rakstīt pašiem, „iekāpjot autora kurpēs”. Kura ir tā grāmata, kas izmainīja tavu dzīvi? Pastāstiet šodien par to citiem, kaut vai sociālo tīklu ierakstā, mudinot arī citus iepazīt konkrēto autoru.

Tās mērķis ir popularizēt bibliotēku krājumus un to sniegtos pakalpojumus, ikvienam interesantam sniedzot informāciju par bibliotēkas darba formām un saturu. 

Starptautisku nozīmi šim datumam UNESCO piešķīra 1996. gadā, kā mērķi izvirzot sabiedrības, īpaši jauniešu, pievēršanu literatūrai, grāmatu lasīšanai un izglītošanu autortiesību jautājumos.

UNESCO caur šo dienu turpina uzsvērt tieši grāmatu lomu līdzās modernajām tehnoloģijām nodrošināt jaunu informāciju un veicināt zināšanu sabiedrības attīstību, kas sakņojas spējā  atrast, analizēt un vērtēt jaunu informāciju, ko sniedz grāmatas, tādejādi paplašinot savu redzesloku un veicinot personīgo izaugsmi.

Biedrība AKKA/LAA septīto gadu godina kolēģu ieteiktus autorus, kuru darbi, pirmoreiz publiskoti iepriekšējos divos gados, izrādījušies iedvesmojošs pārsteigums.

Šoreiz balvai bija pieteikti 10 darbi. 26. marta sēdē AKKA/LAA padome lēma piešķirt četras Autora balvas 2020:

Guntaram Godiņam par atdzejojumiem – Heli Lāksonenas “Soul. Burkans. Undens” un Contras (Margus Konnula) “Tik grūti ir būt latvietim” (abas – “Pētergailis”, 2019);

Frančeskai Kirkei par projektu “trauslums/ fragile” muzejā “Rīgas birža” 14.12.2019.–16.02.2020;

Arnim Rītupam par grāmatām “Sarunas ar zinātniekiem” (“Rīgas Laiks”, 2019) un “Sarunas ar filozofiem” (“Rīgas Laiks”, 2018);

Gintam Zilbalodim par animācijas filmu “Projām” (2019).

Autora balvas finansē AKKA/LAA Kultūras un izglītības fonds. Pārskaitāmo daļu balvas – katram 1111 eiro – laureāti attālināti saņems 23. aprīlī, Pasaules grāmatu un autortiesību dienā.