• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Projekti
  • /
  • Stopiņu novada izglītības iestāžu audzēkņi iepazīst, atklāj un izzina bioloģisko daudzveidību Stopiņu novadā

Stopiņu novada izglītības iestāžu audzēkņi iepazīst, atklāj un izzina bioloģisko daudzveidību Stopiņu novadā

05/12/2019

27. novembrī Ulbrokas vidusskolā norisinājās Stopiņu novada finansētā projekta “Iepazīsti, atklāj, izzini bioloģisko daudzveidību Stopiņu novadā” aktivitātes.

Bioloģiskā daudzveidība ir pamats cilvēku veselībai, drošībai un labklājībai, jo tas ir resurss, kas nepieciešams ikvienam. Planētas dabas resursi sastāv no augiem dzīvniekiem, zemes un ūdens, atmosfēras un cilvēkiem. Tā ir saikne starp visiem zemes organismiem, tāpēc ir svarīgi apzināties tās nozīmi. Ikviens no mums ir atkarīgs no vides, kurā dzīvojam.

Tāpēc šī projekta ietvaros aicinājām Stopiņu novada izglītības iestāžu pārstāvjus no Gaismas pamatskolas, Stopiņu pamatskolas un Upesleju pamatskolas, Eiropas Solidaritātes korpusa jauniešus, lai kopā ar Ulbrokas vidusskolas Eko padomi un Skolēnu pašpārvaldi veidotu sadarbībā balstītu pasākumu, lai aktualizētu bioloģiskās daudzveidības resursu jauniešu vidū, un ar viņu starpniecību informāciju par to nodotu tālāk.

Pasākuma sākumā Ulbrokas vidusskolas Eko padome stāstīja par savu darbību, mērķiem un uzdevumiem, atklājot savas darbības interesantākos faktus.

Turpinājumā norisinājās lektora A. Jansona lekcija par bioloģisko daudzveidību Pasaulē, Latvijā un Stopiņu novadā, pēc kuras katram klausītājam noteikti bija par ko padomāt un, iespējams, kaut ko mainīt savā ikdienā, mudinot darīt to arī citus. Lekcijas laikā tika ne tikai analizētas lielākās problēmas, to cēloņi, bet arī skatītas idejas, ko ikdienā varam darīt, lai uzlabotu ekoloģisko situāciju  apkārtnē un arī globālā mērogā, tika virtuāli apskatīti novada dižkoki, apzināts, kāda ir vide mūsu novadā.

Pasākuma turpinājumā norisinājās aktivitātes mežā, veicot gan vides izpēti, gan darbojoties komandā un attīstot sadarbības prasmes dažādos iepriekš sagatavotos uzdevumos.

Pēc veselīgas pastaigas svaigā gaisā un tuvākās apkārtnes vides iepazīšanas un novērtēšanas komandu darbs turpinājās iekštelpās, kur tika veidoti plakāti par bioloģisko daudzveidību novadā, kas tika sadalīti arī iesaistītajām skolām un novada brīvprātīgajiem jauniešiem, lai tie būtu apskatīti arī citās novada skolās un dienas centros, lai darbs ar bioloģiskās daudzveidības resursu tiktu turpināts un aktualizēts citu novada iedzīvotāju vidū.

Pasākums izdevās ļoti veiksmīgs. Tika runāts par vides saglabāšanas jautājumiem, parādīta ekoloģiskā situācija, novērtēta mūsu novada vides daudzveidība, pilnveidota sadarbība ar citām novada skolām un dienas centriem, kā arī izveidoti materiāli, kas būs noderīgi šīs tēmas aktualizācijai arī turpmāk. 

Fotogalerija: https://stopini.lv/lv/galerijas/skoleni-iepazist-biologisko-daudzveidibu-stopinu-novada-550

 

Informāciju sagatavoja:
Zanda Pelše,
Ulbrokas vidusskolas
direktora vietniece audzināšanas jomā