Pie Ulbrokas ezera pabeigta gājēju takas izbūve ar rotaļu elementiem

13/10/2020

2020.gada septembrī pabeigts LEADER programmas līdzfinansētais projekts   “Rotaļu taka”, Nr.19-04-AL25-A019.2201-000002. Ar bruģi noklāta iedzīvotāju iestaigātā taka gar Ulbrokas ezeru un uz tā uzklāti dažādi rotaļu elementi, kas īpaši saistoša pirmskolas izglītības iestādes “Pienenīte” mazuļiem un ģimenēm ar bērniem. 

Uz takas izvietotas kustību veicinošas un bērnu prātu attīstošas rotaļu aplikācijas, piemēram, vienas no klasiskajām spēlēm - klasītes, alfabēta pūķis, tvisteris, utt. Uz cietām virsmām uzklāti krāsaini, jautri un radoši zīmējumi, kas padara pievilcīgu pastaigu un brīvā laika pavadīšanu svaigā gaisā. Šāda veida spēļu laukumi strauji kļūst populāri. Dekoratīvās spēles uz seguma mudina gan bērnus, gan pieaugušos nodoties tēlainām spēlēm, jautri un aktīvi pavadot laiku ārtelpā.

Projekta kopējais finansējums 34 000,00 eiro, tai skaitā no LEADER programmas piesaistītais publiskais finansējums 25 289,25 eiro.  

Informāciju sagatavoja:
Ilze Kļaviņa
Projektu vadītāja