Noslēdzas ģimeņu ārstu prakšu atbalsta projekts

20/05/2021

2021.gada 18. maijā noslēdzas ERAF fonda projekts Nr.9.3.2.0/19/A/118 “Ģimeņu ārstu prakšu uzlabošana Stopiņu novadā”, kas uzlabo četras Stopiņu novada ģimenes ārstu prakses, kas padara ārstu darbību daudz kvalitatīvāku. 

Veikti remontdarbi Sauriešu ģimenes ārsta praksē, iepirkts inventārs un medicīnas ierīces Upesleju doktorātā. Ulbrokas Ambulances divu ģimenes ārstu prakšu labiekārtošanai iegādāts inventārs un medicīnas ierīces, kā arī datortehnika un mēbeles.  

Piesaistītie ES projekta līdzekļi mērķēti uz to, lai sekmētu kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru.

Šī projekta sadarbības partneri - SIA Ivetas Vīksnes ģimenes ārsta prakse un PA "Stopiņu Ambulance". Kopējais projekta finansējums ir EUR 26 729.09, no tiem ERAF fonda līdzekļi EUR 22 719.73, kā arī finanšu resursi no valsts budžeta EUR 2 405.61. Privātais līdzfinansējums sastāda 6 % jeb EUR 1 603.75.

 

Informāciju sagatavoja:
Ilze Kļaviņa
Stopiņu novada domes projektu vadītāja