VIDEO: Par darbiem aprīlī Stopiņu novadā

17/04/2021

Iestājoties siltam laikam, Stopiņu novadā aktīvi turpinās ceļu remontdarbi, gājēju-velo celiņa būvdarbi un telpu remontdarbi. Kopā ar ReTV ieskatāmies - kādi darbi šobrīd norit un ir paveikti, videosižets pieejams ŠEIT.

Stopiņu novada pašvaldības policijā pabeigta video novērošanas posteņa modernizācijas 1.kārta

Stopiņu novada pašvaldības policija ikdienā veic videonovērošanu Stopiņu novada administratīvajā teritorijā. Tās mērķis ir nodrošināt iedzīvotāju un viesu mieru, drošību, kā arī, ja tiek konstatēti likumpārkāpumi – tos pārtraukt, noskaidrot pārkāpumu izdarījušās personas un saukt pie atbildības likumā paredzētajā kārtībā. 

Videonovērošana publiskās vietās Stopiņu novadā tiek nodrošināta kopš 2014. gada. Sākumā tika uzstādītas pirmās 2 videonovērošanas kameras Līgo parkā un katru gadu, ar pašvaldības atbalstu, video novērošana tika attīstīta un šobrīd tā jau tiek veikta ar 34 video novērošanas kameru izmantošanu, tajā skaitā Stopiņu novada ciemu centros Ulbrokā, Upeslejās, Sauriešos, Līčos un Cekulē. 

Šogad ir uzstādīta viena papildus kamera un pabeigta video novērošanas posteņa modernizācijas 1.kārta, līdz ar ko ir palielināta iespēja uzstādīt un tiešsaistē novērot līdz 70 kamerām. Pamazām tiek apzināta situācija un tiek domāts par administratīvi teritoriālo reformu, kā rezultātā būs jāplāno video novērošanas centra paplašināšana un kapacitātes audzēšana. Kā nākamo attīstības soli mēs redzam vēl viena video novērošanas posteņa izveidi, kas nākotnē jau ļautu tiešsaistē novērot vairāk kā 100 kameras. 

Šo pēdējo gadu laikā, kad aktīvi tiek izmantotas tehnoloģijas, kas palīdz pašvaldības policijai veikt savus pienākumus, mēs redzam būtiskus ieguvumus. Ir iespēja daudz mērķtiecīgāk vadīt policijas patruļgrupu darbu. Izmantojot video novērošanu, tiek atklāti, un arī savlaicīgi novērsti likumpārkāpumi. Tā piemēram, pēdējo nedēļu laikā tika novērotas un pēc tam arī aizturētas vairākas personas saistībā ar narkotisko vielu apriti. Pēdējo divu gadu laikā, pateicoties tieši video novērošanai, ir atklāti un novērsti vairāk nekā 600 pārkāpumi. Redzot šādu ieguvumu, viennozīmīgi ir vērts turpināt videonovērošanas attīstību novadā.

Stopiņu novada Sociālajam dienestam būs jaunas telpas

Šobrīd notiek Sociālā dienesta jauno telpu remontdarbi. Plānots, ka šajā vasarā Sociālais dienests uzsāks darbu Acones ielā 4, Ulbrokā, jaunās telpās. Telpas tiek pielāgotas pakalpojumu saņēmēju vajadzībām,  primāri domājot par to, lai sociālais dienests būtu ērti pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem, ģimenēm ar maziem bērniem un senioriem.

Dienesta telpās plānots nodrošināt klientu apkalpošanu, ievērojot vides pieejamību un konfidencialitāti. Ir plānots izveidot telpu, kurā iespējams organizēt psihosociālas konsultācijas iedzīvotājiem, organizēt un vadīt ģimenes sanāksmes sarežģītu sociālo situāciju risināšanā un organizēt starpinstitucionālas sanāksmes ar sociālā dienesta sadarbības partneriem – izglītības iestādēm, bāriņtiesu, policiju un citām institūcijām.  

Organizējot sociālos pakalpojumus ir svarīgi, lai tie ir viegli sasniedzami iedzīvotājiem, tāpēc arī dienesta atrašanās vieta ir Ulbrokas centrā tuvu sabiedriskā transporta pieturai, lai ikvienam, kuram nepieciešams atbalsts un palīdzība sarežģītā dzīves situācijā, ir iespēja apmeklēt sociālā darba speciālistus. 

No Ulbrokas līdz Dreiliņiem būs gājēju-velo celiņš

2021.gada janvārī ir uzsākti gājēju-veloceliņa būvdarbi no Ulbrokas līdz Dreiliņiem, un šobrīd darbi notiek ļoti aktīvi, lai tos pabeigtu plānotajā termiņā – jūnija beigās. Gar valsts reģionālo autoceļu P4 Rīga-Ērgļi tiks izbūvēts 1453,5 metru garš, apgaismots gājēju un velosipēdistu celiņš, kas no autoceļa brauktuves būs atdalīts ar drošības joslu un drošības barjeru, un savienos novada centru Ulbroku ar Rīgas pilsētu.  

Velobraucēju satiksme starp Ulbroku un Dreiliņiem ar katru gadu kļūst arvien aktīvāka, tāpēc šis ir viens no projektiem, kuru iedzīvotāji ir ļoti gaidījuši. Tāpat, šis celiņš dos iespēju Dreiliņu iedzīvotājiem ērti un droši sasniegt novada centru Ulbroku gan ar velo, gan ar kājām, lai saņemtu pašvaldības un valsts pakalpojumus, un ērti nokļūtu dažādās pašvaldības iestādēs. Šis ir arī nozīmīgs posms Pierīgas un Rīgas savienojumu izveidē, turpinot Rīgas pilsētā izbūvēto gājēju un veloceliņu infrastruktūru Stopiņu novadā.

Gājēju-veloceliņa izbūve notiek ar valsts budžeta aizdevumu programmas līdzfinansējumu, kuru piešķīrusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

 

Informāciju sagatavoja:
Inese Skrastiņa
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Stopiņu novada dome