Piešķirts valsts finansējums Stopiņu pamatskolas piebūves projekta realizācijai

03/06/2021

2021.gada 1.jūnijā,  Ministru kabinets ar rīkojumu, lai veicinātu  Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomisko atlabšanu, apstiprināja valsts  budžeta līdzekļu piešķiršanu 2 890 000 euro  apmērā Stopiņu novada pašvaldības projekta “Stopiņu pamatskolas piebūve – universālas zāles plašizklaides pasākumiem un virtuves ar ēdamzāli būvniecība”,  kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu realizācijai. 

Tādējādi Stopiņu novada pašvaldība Stopiņu pamatskolas piebūves projekta realizācijai  no valsts budžeta 2021.gadā saņems 50% no kopējās  valsts budžeta finansējuma summas -  1 445 000 euro un  2022.gadā  atlikušos 50%, jeb 1 445 000 euro. 

Vienlaikus pašvaldībai projekta realizēšanai nodrošinās pašvaldības līdzfinansējumu kopumā 510 000 euro apmērā, kur 2021.gadā un 2022.gadā katru gadu  jānodrošina  15% no kopējās valsts budžeta finansējuma summas, jeb 255 000 euro. 

Informāciju sagatavoja:
Līga Emule-Konone
Juriste, Stopiņu novada dome