• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Pašvaldība
  • /
  • Par pārtikas paku izsniegšanu Stopiņu novada pirmsskolas izglītības iestādēs no 16. marta, sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību attālinātā mācību procesa laikā

Par pārtikas paku izsniegšanu Stopiņu novada pirmsskolas izglītības iestādēs no 16. marta, sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību attālinātā mācību procesa laikā

23/03/2021

No 2021. gada 16. marta līdz ārkārtas situācijas atcelšanai vai Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojuma Nr. 655 izmaiņām, kas attiecas uz pirmsskolas izglītības iestāžu apmeklējumu (atkarībā, kurš apstāklis iestājas pirmais), ēdināšanas atbalstu izglītojamie var saņemt pārtikas pakas veidā – 1,70 euro apmērā par vienu mācību dienu, gadījumos, ja likumiskais pārstāvis strādā attālināti un bērns neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi.  Lai saņemtu pārtikas paku, vecākiem ir jāiesniedz iesniegums pirmsskolas izglītības iestādē, kuru bērns apmeklē. 

Pārtikas paku izsniegšanu organizē Stopiņu novada pirmsskolas izglītības iestādes: PII “Pienenīte”, Pii grupas Stopiņu pamatskolā un PII grupas Upesleju sākumskolā, informējot vecākus par pārtikas paku saņemšanas iespējām un datumiem.

Stopiņu novada dome