• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Pašvaldība
  • /
  • Noslēdzot mācību gadu, sveicam novada izglītības iestāžu skolēnus ar sasniegumiem mācību olimpiādēs un konkursos

Noslēdzot mācību gadu, sveicam novada izglītības iestāžu skolēnus ar sasniegumiem mācību olimpiādēs un konkursos

01/06/2021

Ir noslēdzies mācību gads, kas jau otro gadu daļēji aizvadīts attālinātā mācību procesa zīmē, un ir bijis izaicinājumu pilns gan skolēniem, gan pedagogiem. Tomēr šie apstākļi nav traucējuši mācību procesa norisi un skolēnu dalību mācību olimpiādēs un konkursos.

Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola skolēnu sasniegumi:
1.vieta - Kārļa Štrāla XX Starptautiskais konkurss “Jaunais flautists”.
2.vieta - IV Starptautiskais interneta konkurss-festivāls pūšaminstrumentu spēlē un sitaminstrumentu spēlē “Dolžikova akadēmija”. 
1.vieta un Atzinība - Vizuālās mākslas konkurss “Akvarelis. Jānis Brekte – 100”.
1.vieta - IV Sitaminstrumentu spēles solistu konkurss “Amber Percussion”.
1.vieta un divas 3.vietas - II Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss WIND STARS 2021.
1.vieta - Starptautiskais Marka Rotko mūsdienu mūzikas jauno izpildītāju konkurss.
1.vieta - VIII Starptautiskais dažādu žanru attālinātajā konkursā “Pavasara mūzika”.
2.vieta un 3.vieta - X Starptautiskais mazpilsētu un lauku mūzikas skolu Pūšaminstrumentu konkursa OZOLNIEKI 2021.
3.vieta - XXV Starptautiskais Jauno mūziķu konkurss Sigulda 2021.
1.vieta, 2.vieta un 3.vieta - IV Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss Flautas spēles audzēkņiem.

Stopiņu pamatskolas skolēnu sasniegumi:
1.vieta - Pierīgas izglītības iestāžu skatuves runas konkurss 2.-3.klašu grupā.
2.vieta - Pierīgas izglītības iestāžu skatuves runas konkurss 1.klašu grupā.
2.vieta - Pierīgas izglītības iestāžu skatuves runas konkurss 4.-6.klašu grupā.
2.vieta - Pierīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss “Radi rotājot”.

Ulbrokas vidusskolas skolēnu sasniegumi:
Divas 3.vietas - Valsts Angļu valodas  50. olimpiādes 2.posms.
1.vieta, 2.vieta, 3.vieta un Atzinība - Valsts Bioloģijas 43. olimpiādes 2. posms.
1.vieta, 3.vieta un Atzinība - Valsts Fizikas 71. olimpiādes 2. posms.
Divas 2.vietas un 3.vieta - Valsts Latviešu valodas un literatūras 47.olimpiādes 2.posms.
2.vieta un 3.vieta - Pierīgas novadu apvienības Latviešu valodas un literatūras 8.-9.klašu olimpiāde.
1.vieta un 3.vieta - Valsts Ķīmijas 62.olimpiādes 2.posms.
Divas Atzinības - Valsts Vēstures 27. olimpiādes 2. posms.
Trīs 2.vietas, četras 3.vietas un piecas Atzinības - Valsts Matemātikas 71. olimpiādes 2. posms.
Augstākā pakāpe, 1. pakāpe un trīs 2.pakāpes - Skatuves runas konkurss.
Septiņas Atzinības - LVVSA konkurss Mana Ziemassvētku pasaka.
Divas Atzinības - VISC videokonkurss “Radi. Dari. Aizsargā”.

Sveicam ar augstajiem sasniegumiem konkursos un mācību priekšmetu olimpiādēs! 

Stopiņu novada pašvaldības vārdā sveicam visus izglītības iestāžu skolēnus, vecākus, pedagogus un darbiniekus ar 2020./2021. mācību gada noslēgumu! Vēlam visiem radošu un interesantiem piedzīvojumiem bagātu vasaru!