16. jūnijā notika Stopiņu novada domes esošā deputātu sasaukuma pēdējā domes sēde

18/06/2021

2021. gada 16. jūnijā notika Stopiņu novada domes esošā deputātu sasaukuma pēdējā domes sēde. Pēc ierobežojumu atcelšanas, sēde notika klātienē, kultūras centra “Ulbrokas Pērle” konferenču zālē, ievērojot drošības pasākumus – distanci un lietojot sejas maskas.

Pēdējos četrus gadus Stopiņu novada domē strādāja 15 ievēlēti deputāti – priekšsēdētāja Vita Paulāne, priekšsēdētājas vietnieks Ainārs Vaičulens, Iveta Vīksne, Atis Senkāns, Daiga Brigmane, Jānis Leimans, Lelde Sturme, Normunds Balabka, Viktors Jakovļevs, Sergejs Masļakovs, Larisa Šefere, Sergejs Galajevs, Ritvars Ziedonis, Aldis Grunde, Guntis Kampe.
Stopiņu novada domes priekšsēdētāja Vita Paulāne, noslēdzot sēdi, pateicās visiem deputātiem par komandas darbu,  par profesionāli un atbildīgi veiktajiem deputāta pienākumiem, par atbildīgu darbu komitejās, par priekšlikumiem un izsvērtiem lēmumiem domes sēdēs, par ikdienas aktivitātēm, veicinot novada attīstību un sniedzot iespēju realizēt gan patiesi lielus un nozīmīgus novada projektus, gan mazākus, bet tikpat nozīmīgus lokālos projektus un darbus. Paldies par  darbu pie pašvaldības saistošajiem noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem, paldies par darbu attīstības dokumentu izstrādē, kas veicinās novada ilgtspējīgu attīstību arī turpmāk.

Sēdes noslēgumā deputāti pateicās visiem pašvaldības speciālistiem, kuri iesaistījās kopīgo lēmumu izstrādes procesā un īstenošanā. Lai veiksmīga tālākā jaunā Ropažu novada attīstība!