Cekules jaunieši organizēja tikšanās vakaru Cekules ciema senioriem

24/01/2020

19.janvārī Cekules radošās attīstības centra jaunieši organizēja tikšanās vakaru sava ciema senioriem. Jaunieši bija sagatavojuši individuālus ielūgumus katram senioram un uzaicināja viņus, jaunieši paši sagatavoja arī vakara priekšnesumus – dziedāja dziesmas un spēlēja teātri.

Jaunieši vēlējās noorganizēt pasākumu senioriem, kur visi varētu satikties, priecīgā un labā noskaņā pavadīt vakaru, parunāties par to, kā visiem klājas un pārrunāt ciema aktualitātes. Jaunieši bija sagatavojuši arī cienasta galdu, pie kura visi sapulcējās pēc koncerta. 

Seniori bija ļoti pateicīgi jauniešiem par skaisto darbiņu.

Jekaterina Freisa
RAC “Cekule” aktīvā jauniete