• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Jaunieši
  • /
  • Attīstības plāns darbā ar jaunatni Stopiņu novada pašvaldībā 2020.-2022.gadam

Attīstības plāns darbā ar jaunatni Stopiņu novada pašvaldībā 2020.-2022.gadam

01/08/2019

2019. gada 9.janvārī tika apstiprināta Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programma 2019. gadam (turpmāk – Valsts programma). Valsts programmas mērķis ir nodrošināt informatīvu, metodisku un finansiālu valsts atbalstu, lai radītu labvēlīgu vidi, kas palīdzētu jaunietim uzsākt patstāvīgu dzīvi kā atbildīgam sabiedrības loceklim, nodrošinot darba ar jaunatni Latvijā koordināciju un attīstību.

Viena no Jaunatnes politikas prioritātēm 2019.gadam ir veicināt ilgtermiņa darba ar jaunatni plānošanu un attīstību vietējā līmenī, kā arī 11 jaunatnes mērķu ieviešanas veicināšana saskaņā ar Eiropas Savienības Jaunatnes stratēģijā 2019.-2027.gadam noteikto.

2019. gadā Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Valsts programmas ietvaros organizētā atklātā projekta konkursa “Atbalsts darba ar jaunatni sistēmas izveidei un attīstībai vietējā līmenī” ietvaros, tika apstiprināts Stopiņu novada pašvaldības projekts “Plānošanas dokumenta “Attīstības plāns darbā ar jaunatni Stopiņu novada pašvaldībā 2020.-2022.gadam” izstrāde”. Uzsākot tā īstenošanu tiek analizēta iepriekšējā plānošanas dokumenta efektivitāte, pamatojoties uz esošās situācijas izvērtējumu. Kā projekta prioritāte Stopiņu novadā ir izvēlēta jaunatnes politikas plānošana un pilnveide, kas ietver aktivitāšu un pasākumu plāna izvedi efektīvai starpinstitucionālajai sadarbībai darba ar jaunatni īstenošanai.

Lai apzinātu iesaistīto institūciju redzējumu par darba ar jaunatni situāciju novadā, notikusi pirmā starpinstitucionālās darba grupas tikšanās, kuras ietvaros notika diskusija par katras iestādes redzes lokā esošajiem jauniešiem un tika ieskicēts redzējums par turpmāko jomas virzību un sadarbības formām starp iesaistītajām institūcijām.


Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

 

Sagatavoja Jaunatnes lietu speciāliste
Gita Getaute-Šveicare