• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Jaunieši
  • /
  • Apstiprināts attīstības plāns darbā ar jaunatni Stopiņu novada pašvaldībā 2020.-2022.gadam

Apstiprināts attīstības plāns darbā ar jaunatni Stopiņu novada pašvaldībā 2020.-2022.gadam

26/05/2020

2019. gadā Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Valsts programmas ietvaros organizētā atklātā projekta konkursa “Atbalsts darba ar jaunatni sistēmas izveidei un attīstībai vietējā līmenī” ietvaros, tika apstiprināts Stopiņu novada pašvaldības projekts “Plānošanas dokumenta “Attīstības plāns darbā ar jaunatni Stopiņu novada pašvaldībā 2020.-2022.gadam” izstrāde”. Tā ietvaros tika analizēta iepriekšējā plānošanas dokumenta efektivitāte, pamatojoties uz esošās situācijas izvērtējumu. Kā projekta prioritāte Stopiņu novadā izvēlēta jaunatnes politikas plānošana un pilnveide, kas ietver aktivitāšu un pasākumu plāna izvedi efektīvas starpnozaru sadarbības darbā ar jaunatni īstenošanai. 

Lai apzinātu iesaistīto institūciju redzējumu par darba ar jaunatni situāciju novadā, notikušas trīs starpinstitucionālās darba grupas tikšanās, t.sk., Stopiņu novada darbā ar jaunatni iesaistīto personu un institūciju tikšanās ar Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta Jaunatnes lietu ekspertiem un pasākums “Kafija ar politiķi” Ulbrokas vidusskolā, un vairākas novada Jaunatnes lietu speciālista konsultācijas ar jaunatnes jomas ekspertiem. To ietvaros notika diskusija par katras iestādes redzes lokā esošajiem jauniešiem un tika ieskicēts redzējums par turpmāko jomas virzību un sadarbības formām starp iesaistītajām institūcijām. 

Eksperti norādīja, ka esošo novada attīstības un plānošanas dokumentu izpēte apliecina to, cik nozīmīga ir kvalificētu cilvēkresursu un speciālistu klātbūtne dažādos procesos, lai tie noritētu efektīvi un labvēlīgā ietekme saglabātos ilgtermiņā. Līdz ar to, veidojot redzējumu par novada jaunatnes jomas attīstību, nepieciešams savstarpēji vienoties par jomas pamatnostādnēm. Pamatojoties uz ekspertu ieteikumiem tika arī veikta jauniešu aptauja par viņuprāt aktuālajiem jautājumiem novadā. Šie dati iekļauti plānošanas dokumenta rīcības plānā.

2020.gada 20.janvārī “Attīstības plāns darbam ar jaunatni Stopiņu novada pašvaldībā 2020.-2022.gadam” projekts tika nosūtīts saskaņošanai un komentāru sniegšanai atbildīgajām iestādēm- sociālajam dienestam, pašvaldības policijai, Radošās attīstības centriem un izglītības iestādēm. 

Pēc ieteikumu un komentāru izskatīšanas, dokuments tika papildināts un apstiprināts 2020.gada 12.maija Stopiņu novada pašvaldības Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejā un 2020.gada 20.maijā Stopiņu novada domes sēdē. 

ATTĪSTĪBAS PLĀNS DARBAM AR JAUNATNI STOPIŅU NOVADA PAŠVALDĪBĀ 2020. - 2022. GADAM

 

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.
 
Sagatavoja Jaunatnes lietu speciāliste Gita Getaute- Šveicare