• Sākums
 • /
 • JAUNUMI
 • /
 • Izglītība
 • /
 • Līdz 24.maijam aicinām vecākus, kuri ir pieteikuši bērnu rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi, pārbaudīt un aktualizēt informāciju par izvēlēto bērnudārzu 2021./2022.mācību gadā

Līdz 24.maijam aicinām vecākus, kuri ir pieteikuši bērnu rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi, pārbaudīt un aktualizēt informāciju par izvēlēto bērnudārzu 2021./2022.mācību gadā

19/05/2021

Līdz 24.maijam aicinām vecākus, kuri ir pieteikuši bērnu rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi (bērnudārzu),  aktualizēt informāciju par izvēlēto bērnudārzu 2021./2022.mācību gadā, kā arī pārbaudīt un precizēt aktuālo kontaktinformāciju.

Lūdzu pārbaudiet un, ja nepieciešams, precizējiet, informāciju par izvēlēto bērnudārzu un vēlamo mācību uzsākšanas laiku, izmantojot e-pakalpojumu: “Pirmsskolu pieteikumu reģistrs”.

Aicinām vecākus pārbaudīt bērna statusu rindā, ja nepieciešams, veikt šādas darbības:

 1. Precizēt kontaktinformāciju: norādot aktuālo e-pastu un tālruņa numuru (ja bērns tiks uzņemts iestādē, uzaicinājums tiks sūtīts elektroniski, uz norādīto e-pastu).
 2. Pārbaudīt mācību uzsākšanas laiku, kuru esat norādījuši kā vēlamo: ja vēlaties, lai Jūsu bērns apmeklē bērnudārzu no 2021.gada 1.septembra, norādiet uzņemšanas laiku: 01.09.2021.( sistēmā var būt norādīts arī agrāks uzņemšanas laiks) Ja tiks norādīts vēlāks bērnudārza apmeklējuma uzsākšanas laiks, sistēma bērnu neiekļaus uzaicināto sarakstā. Ja gribat turpināt izglītoties privātajā pirmsskolas izglītības iestādē, līdz bērns sasniedzis obligāto pirmsskolas vecumu, mainiet rindu sistēmā uzņemšanas laiku pašvaldības PII uz vēlāku datumu. 
 3. Prioritārā secībā norādīt vēlamās pirmsskolas izglītības iestādes: PII “Pienenīte”, PII Upesleju sākumskola vai PII Stopiņu pamatskola. Iestādes var norādīt prioritārā kārtībā – kuru vēlas apmeklēt kā pirmo prioritāti un kuras nākamās, ja pirmajā nav brīvas vietas.
 4. Ja pieteikums uz vietu pirmsskolas izglītības iestādē nav vairāk aktuāls, bērna vecāks pieteikumu var elektroniski anulēt.
 5. Ja ir iestājusies kāda no uzņemšanas priekšrocībām (prioritāte tikt uzņemtam ātrāk), tad vecākam dokumenti ir jāiesniedz klātienē Stopiņu novada domē, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, 1.stāvā priekštelpā, ieliekot iesniegumu kastītē IESNIEGUMIEM. Vai jānosūta uz adresi novada.dome@stopini.lv parakstīti ar drošu elektronisko parakstu. 

Dokumenti ir jāiesniedz atbilstoši saistošo noteikumu “Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Stopiņu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas” 25.punkta nosacījumiem, iesnieguma forma atrodama ŠEIT.

Vienlaicīgi informējam, ka bērnu uzņemšana speciālās izglītības pirmsskolas programmās notiek kā līdz šim – iesniedzot iesniegumu izglītības iestādes vadītājam klātienē.

Ja rodas neskaidrības, lūgums sazināties ar  Stopiņu novada domes Izglītības darba speciālisti Viju Tomiņu, e-pasta adrese: vija.tomina@stopini.lv