Ulbrokas sporta komplekss

 

* * *

Adrese: Ulbrokas vidusskola, "Vālodzes", Stopiņu novads, LV-2130

Ulbrokas sporta kompleksa direktors Edijs BĒRZIŅŠ
Tālr.: 67910220, 26740211
E-pasts: sporta.komplekss@stopini.lv

APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA:
Otrdien no plkst. 9:00-13:00
Ceturtdien no plkst. 13:00-17:00

Sporta organizatore Liene Glaudāne
Tālr. 22455117
E-pasts: liene.glaudane@gmail.com

Seko Facebook: https://www.facebook.com/UlbrokasSK/ 

ULBROKAS SPORTA KOMPLEKSA NOLIKUMS

EPIDEMIOLOĢISKĀS DROŠĪBAS PASĀKUMI COVID-19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAI STOPIŅU NOVADA ULBROKAS SPORTA KOMPLEKSĀ, spēkā no 10.06.2020.

ULBROKAS SPORTA KOMPLEKSA DARBA LAIKS:

  SPORTA KOMPLEKSS: TRENAŽIERU ZĀLE:
Pirmdiena 15:00-22:00, 
apmeklētājiem ieeja līdz 21:00
16:00-21:00
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena 
Piektdiena

STOPIŅU PELDBASEINA DARBA LAIKS:

  Stopiņu novada izglītības iestādes: Sanitārā stunda Komandu treniņi, apmeklētāji Darba laiks vasarā (jūnijs - augusts) un mācību gada laikā skolēnu brīvlaikos*:
Pirmdiena 08:00-15:00 15:00-16:00 16:00-23:00, 
apmeklētājiem ieeja līdz plkst. 21:45

9:00-14:00, apmeklētājiem ieeja līdz 13:00;
14:00- 15:00 sanitārā stunda
15:00- 22:00, apmeklētājiem ieeja līdz 20:45

 

Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Sestdiena 09:00-22:00 apmeklētājiem ieeja līdz plkst. 20:45
Svētdiena 

*Pašvaldības vispārizglītojošo skolu skolēniem skolēnu brīvlaikos, uzrādot derīgu skolēnu apliecību, līdz plkst.15:00 ieeja peldbaseinā bez maksas.

Ar Stopiņu novada domes 2010.gada 15.decembra sēdes lēmumu (prot.nr.40) Stopiņu novada pašvaldības izglītības iestāžu skolēni, uzrādot skolēnu apliecību Stopiņu peldbaseina atbildīgajam darbiniekam, ir atbrīvoti no maksas par peldbaseina izmantošanu skolēnu brīvlaikos, darba dienās no plkst.9:00 līdz plkst.15:00. Stopiņu peldbaseina darba laiks akceptēts Stopiņu novada domes sēdē 2014.gada 27.augustā, prot.Nr.33.

Pakalpojumu cenas
Atbildīgais par telpu nomas līgumu slēgšanu - direktors Edijs Bērziņš.

 TELPA

TELPU NOMAS MAKSA

TELPU NOSLOGOJUMS

Lielā zāle

1 h - 3.94 EUR + PVN

SKATĪT ŠEIT

Mazā zāle

1 h - 0.80 EUR + PVN

SKATĪT ŠEIT

Trenažieru zāle

1 h - 0.56 EUR + PVN

Skolēniem: 1.5h - 1,40 Euro
Pieaugušajiem: 1.5h - 2,10 Euro

Abonementi:
Skolēniem: 20 reizes - 17,10 Euro
Pieaugušajiem: 20 reizes - 28,50 Euro

SKATĪT ŠEIT
Aerobikas zāle 1 h - 0.23 EUR + PVN SKATĪT ŠEIT
Sporta zāle 2.stāvā Pašvaldības policijas ēkā (Institūta iela1, Ulbrokā) 1 h - 1.16 EUR + PVN SKATĪT ŠEIT

 

Atpakaļ