Ulbrokas sporta komplekss

 

 

Adrese: Ulbrokas vidusskola, "Vālodzes", Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130
Tālrunis 67910220

Ulbrokas sporta kompleksa direktors Edijs BĒRZIŅŠ, 
Tālr.: 26740211
E-pasts: sporta.komplekss@stopini.lv

APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA:
Otrdien no plkst. 9:00-13:00
Ceturtdien no plkst. 13:00-17:00

Sporta organizatore Liene Glaudāne
Tālr. 22455117
E-pasts: liene.glaudane@gmail.com

Seko Facebook: https://www.facebook.com/UlbrokasSK/ 

ULBROKAS SPORTA KOMPLEKSA NOLIKUMS

ULBROKAS SPORTA KOMPLEKSA STADIONA IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

ULBROKAS SPORTA KOMPLEKSA DARBA LAIKS:

  SPORTA KOMPLEKSS: TRENAŽIERU ZĀLE:
Pirmdiena 15:00-22:00, 
apmeklētājiem ieeja līdz 21:00

16:00-20:45

Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena 
Piektdiena

PELDBASEINA DARBA LAIKS:

  • Pirmdiena - 15:00-22:00, apmeklētājiem ieeja līdz 20:45.
  • Otrdiena - 15:00-22:00, apmeklētājiem ieeja līdz 20:45.
  • Trešdiena - 15:00-22:00, apmeklētājiem ieeja līdz 20:45.
  • Ceturtdiena - 15:00-22:00, apmeklētājiem ieeja līdz 20:45.
  • Piektdiena - 15:00-22:00, apmeklētājiem ieeja līdz 20:45.
  • Sestdiena - 9:00-14:00, apmeklētājiem ieeja līdz 13:00; 14:00- 15:00 sanitārā stunda; 15:00-22:00 apmeklētājiem ieeja līdz 20:45.
  • Svētdiena - 9:00-14:00, apmeklētājiem ieeja līdz 13:00; 14:00- 15:00 sanitārā stunda; 15:00-22:00 apmeklētājiem ieeja līdz 20:45.

Ar Stopiņu novada domes 2010.gada 15.decembra sēdes lēmumu (prot.nr.40) Stopiņu novada pašvaldības izglītības iestāžu skolēni, uzrādot skolēnu apliecību Stopiņu peldbaseina atbildīgajam darbiniekam, ir atbrīvoti no maksas par peldbaseina izmantošanu skolēnu brīvlaikos, darba dienās no plkst.9:00 līdz plkst.15:00. Stopiņu peldbaseina darba laiks akceptēts Stopiņu novada domes sēdē 2014.gada 27.augustā, prot.Nr.33.

TELPU NOMAS IZMAKSAS
Atbildīgais par telpu nomas līgumu slēgšanu - direktors Edijs Bērziņš.

  TELPA

PLATĪBA KVADRĀTMETROS (m2)

Izmaksas EUR ar PVN 21% stundā

Telpu nomas izmaksas, ja nepieciešams nomāt komplektā ar stadionu

Stadions

2400

38.00

Lielā zāle

894.8

8.00

Aerobikas zāle

51.9

8.00

Telpu nomas izmaksas, ja tiek nomātas atsevišķi (bez stadiona)

Lielā zāle

894.8

14.32

Mazā zāle

180.5

7.80

Aerobikas zāle

51.9

8.60

 

Trenažieru zāle

 

1 h - 0.56 EUR + PVN

Skolēniem: 1.5h - 1,40 Euro
Pieaugušajiem: 1.5h - 2,10 Euro

Abonementi:
Skolēniem: 20 reizes - 17,10 Euro
Pieaugušajiem: 20 reizes - 28,50 Euro

 

Sporta zāle 2.stāvā Pašvaldības policijas ēkā (Institūta iela1, Ulbrokā)

 

1 h - 1.16 EUR + PVN

Atpakaļ