2021.gadā

 

Stopiņu novada pašvaldības finansētajā projektu konkursā 2021.gadā tika saņemti 18 projektu pieteikumi. 13 projektu pieteikumus iesniedza fiziskas personas, NVO un uzņēmumi, saskaņā ar konkursa nolikumu tie tika izskatīti 1. kārtā un visiem 13 projektu pieteikumiem tika piešķirts pašvaldības līdzfinansējums 450 EUR apmērā.

5 projektu pieteikumus bija iesniegušas pašvaldības iestādes, šie pieteikumi saskaņā ar konkursa nolikumu tika izskatīti 2. kārtā, projektu realizācija tika atbalstīta iestāžu budžeta līdzekļu ietvaros.

Stopiņu novada pašvaldības finansētajā projektu konkursā 2021.gadā apstiprinātie projektu pieteikumi:

 1. Jauno saimnieču pūra somiņa
 2. Spēlē, spēlē! Ko Tu spēlē?
 3. Cekules ciema labiekārtošana
 4. Kāpšanas siena bērniem Sauriešos
 5. Ceļvedis audzinot pusaudzi
 6. Strēlnieku ielas Ziemassvētku egle
 7. Cita mūzika 2
 8. Sporta aktivitātes veidošana Cekulē
 9. Šūpojies, priecājies!
 10. Airē Stopiņos!
 11. Mākslas terapijas nodarbības Sauriešos
 12. Otrreizlietojamo materiālu un betona masas puķpodu  radošā dizaina objektu darbnīca Stopiņu novada iedzīvotājiem
 13. LIELĀ spēļu sestdiena

Apstiprināto projektu iesniedzējiem:

 1. Jānoslēdz finansējuma līgums Stopiņu novada domes Juridiskajā daļā viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas nolikuma  “V Projekta īstenošanas noteikumi” noteiktajā kārtībā.
 2. Fiziskai personai uz projekta īstenošanas laiku jāreģistrējas kā saimnieciskās darbības veicējam Valsts ieņēmumu dienestā, normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
 3. Ar projekta iesniedzējiem, kuriem projekts apstiprināts, novirzot finansējumu no cita finansējuma avota, sazināsies Stopiņu novada domes atbildīgie speciālisti.

Pašvaldības iestāžu iesniegtie projektu pieteikumi, kuru realizēšana tika apstiprināta iestāžu budžeta līdzekļu ietvaros:

 1. Nāc ar mums zaļi filozofēt, RAC Saurieši.
 2. Ulbrokas bibliotēkas Pētera Brūvera kolekcijas un daiļrades pētniecība, Ulbrokas bibliotēka.
 3. RAC “Ulbroka” zaļais stūrītis, RAC Ulbroka.
 4. Akrila krāsu modernās abstrakcijas Stopiņu novada iedzīvotāju iztēles un radošas darbības veicināšanai, PII “Pienenīte”.
 5. Stopiņu novada nozīmīgās vietas miniatūrā, RAC Līči.

Paldies visiem par iesniegtajiem projektiem un vēlam veiksmīgu projektu īstenošanu.

 

PROJEKTU APRAKSTI:

Projekta nosaukums: Jauno saimnieču pūra somiņa
Projekta iesniedzējs: Silvija Eriņa
Īss apraksts: Projekts sastāvēs no astoņām šūšanas interesentiem.
Nodarbību tēmas:

 1. Pirmās iemaņas darbā ar šujmašīnām; mode/u izveide; piegrieztnes sagatavošana; materiāla izvēle.
 2. Izstrādājam piegriešanu un šūšanu- priekšautu sašūšana un noformēšana.
 3. Virtuves cimdu sašūšana un satveres sašūšana.
 4. Uzglabāšanas somiņas sašūšana un dekorēšana.
 5. Galda salvešu piegriešana un apšūšana.
 6. Dažādu galvas segu sašūšana.
 7. Lacītes uzšūšana bērniem.
 8. Virtuves svētku dvielīšu sašūšana

Projekta mērķis: Projekta "Jauno saimnieču pūra somiņa" mērķis ir sniegt šūšanas iemaņas un padomus projekta dalībniekiem, sašūt sev noderīgas lietas- saimniecei virtuvē. Jaunajām saimniecēm radīsies iespēja apgūt ko jaunu un interesantu. Ciemata iedzīvotājiem būs iespēja griezties RAC Saurieši, lai savā brīvajā laikā nodarboties ar šūšanu. Ja notiks šīs nodarbības, tad arī beidzoties projektam, par šūšanu ieinteresēsies arī citas ciemata iedzīvotājas, kuras varēs mācīties no kursu dalībniekiem, kuri varēs padalīties pieredzē, pamācīt šūšanas prasmes. Ne katrs var iegādāties mājās savu šujmašīnu un overloku, bet tagad tas būs pieejams jebkuram interesantam.
Realizācijas laiks: Līdz 2021. gada beigām
Budžets, EUR: 450,00

Projekta nosaukums: Spēlē, spēlē! Ko Tu spēlē?
Projekta iesniedzējs: NVO Stopiņu novada daudzbērnu ģimeņu biedrība “Māra”
Īss apraksts: Biedrība vēlas iegādāties lielformāta āra spēles "Cirks", " Riču Raču" un "Domino", lai biedrības biedri un dažādu pasākumu apmeklētāji varētu tās spēlēt novada svētkos un pasākumos. Spēles būs publiski pieejamas. Spēļu laukumi tiks izgatavoti no ūdensizturīga materiāla ar Stopiņu novada daudzbērnu ģimeņu biedrības logotipu, kas veicinās atpazīstamību. Spēle, kā izklaides elements vienos, saliedēs, veicinās sacensības garu un iepriecinās mazākos un lielākos dalībniekus.
Projekta mērķis: Aktivitāšu nodrošināšana ar spēles elementu palīdzību novada svētkos un pasākumos.
Realizācijas laiks: 2 mēneši no projekta apstiprināšanas
Budžets, EUR: 450,00

Projekta nosaukums: Cekules ciema labiekārtošana
Projekta iesniedzējs: Svetlana Freisa, Marina Lisenko
Īss apraksts: Ciemata Cekule centra estētiska noformēšana un vietas aizsegšana kur notiek ciemata noformēšana dažādiem svētkiem, 30 tūju iestādīšana.
Projekta mērķis: Ciemata labiekārtošana un ciemata iedzīvotāju piesaistīšana.
Realizācijas laiks: 2021. gada vasara, rudens
Budžets, EUR: 450,00

Projekta nosaukums: Kāpšanas siena bērniem Sauriešos
Projekta iesniedzējs: Jolanta Vaivode

Īss apraksts: Trīs gadu laikā meža teritorija Sauriešos starp Strēlnieku un Līdumnieku ielām ir piedzīvojusi milzīgas pārvērtības, tā ir kļuvusi par bērnu, jauniešu un ģimeņu iemīļotu atpūtas vietu ar sakoptāku teritoriju un dažiem bērnu izklaides elementiem. Redzot lielo apkārtnes bērnu interesi par zemajām virvju trasēm starp kokiem, līdzsvara baļķi un smilšu kastītēm, vēlamies vēl papildināt bērnu atrakcijas iespējas šajā teritorijā un blakus izveidot jaunu atrakcijas elementu bērniem:- kāpšanas sienu.
Realizētais projekts veicinātu mūsu bērnu uzturēšanos brīvā dabā un bērniem drošā, sakoptā vidē, kā arī uzlabotu Sauriešu ciema vizuālo tētu mūsu pašu iedzīvotāju vidū un veicinātu apkārtējās vides sakopšanu un uzturēšanu kārtībā.
- Projekta elementi:
Kāpšanas siena bērniem - divas slīpi novietotas kāpšanas sienas - viena pret otru (trijstūra veidā):
- vienā pusē kāpšanas sienas virsmā piestiprinātas vairākas aizķeres bērniem,
- otrā pusē kāpšanas sienas virsmā izgrieztas dažāda izmēra figūras kāju ievietošanai (apļi vai trijstūri, vai kvadrāti - pēc koku meistara ieteikumiem).
Atbildību par šajā teritorijā un trasē notiekošajām aktivitātēm un personisko drošību uzņemas apmeklētāji personīgi vai viņu vecāki, aizbildņi. Objekts būs publiski pieejamam ikvienam interesentam.
Projekta mērķis: Veicināt veselīga dzīvesveida popularizēšanu un vietējas nozīmes aktīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas ikvienam, papildinot šo teritoriju ar jaunu atrakcijas elementu bērniem Sauriešos meža teritorijā starp Strēlnieku un Līdumnieku ielām, Stopiņu novadā līdz 2021.gada rudenim, kā arī pilnveidot, uzlabot un uzturēt sakoptu Sauriešu ciema apkārtējo vidi Strēlnieku ielas apkārtnē, radot patīkamu un bērniem drošu vietu, kur kopā ar ģimenēm, bērniem un draugiem aktīvi pavadīt brīvo laiku svaigā gaisā un atpūsties.
Realizācijas laiks: 2021. gada vasara, rudens
Budžets, EUR: 450,00

Projekta nosaukums: Ceļvedis audzinot pusaudzi
Projekta iesniedzējs: Evita Anča
Īss apraksts: Stopiņu novada iedzīvotājiem tiek piedāvāta vecāku apmācības programma “Ceļvedis audzinot pusaudzi” (CAP). Programma paredzēta Stopiņu novada pusaudžu (bērni vecumā no 10-18 gadiem) aprūpē iesaistītajiem vecākiem, vecvecākiem (ja ir tiešā kontaktā ar pusaudzi ikdienā), audžuvecākiem, aizbildņiem.
Programma paredzēta, lai vēcinātu pusaudžu emocionālo attīstību, uzlabotu vecāku un citu aprūpētāju mijiedarbību ar pusaudžiem.
Projekta ietvaros plānots izveidot slēgtu grupu 15 cilvēkiem un šai grupai novadīt 10 nodarbības ZOOM platformā. Katras nodarbības ilgums 3 akadēmiskās stundas (3x40min).
Projekta dalībniekiem tiks nodrošināti izdales materiāli, atbilstoši katras nodarbības tēmai.
Projekta mērķis:
1) Sniegt zināšanas par pusaudžu vecumposma raksturojumu, tiesībām, pienākumiem, neatkarības veicināšanu, pusaudžu seksualitāti, veselīga dzīvesveida principiem;
2) Sniegt praktiskus ieteikumus pusaudžu sociālās kompetences un emociju pašregulācijas spēju pilnveidošanai;
3) Apgūt pozitīvās disciplinēšanas paņēmienus, kas būtu efektīvi pusaudžu vecumā;
4) Aktualizēt, cik svarīgi ir pusaudžu audzināšanā iesaistītajiem pieaugušajiem rūpēties par sevi un savu emocionālo labsajūtu;
5) Apgūt paņēmienus, kā pusaudžiem pilnveidot dažādas dzīves prasmes.
Realizācijas laiks: 2021. gada vasara, rudens
Budžets, EUR: 450,00

Projekta nosaukums: Strēlnieku ielas Ziemassvētku egle
Projekta iesniedzējs: Vija Tračuma
Īss apraksts: Sauriešos, Strēlnieku ielā, pretī mājai nr.l vēlamies ieaudzēt Ziemassvētku egli (sudrabegli), ko ik gadu decembrī varētu pušķot Strēlnieku ielas māju iedzīvotāji ar elektriskajām gaismiņām, radot svētku sajūtu no decembra sākuma līdz janvāra vidum. Būtu nepieciešams iegādāties egli, dekoratīvo žodziņu, kas pasargātu egli, kamēr tā ieaugas, elektrisko lampiņu virtenes, pagarinātāju, mulču un skujeņiem speciālu augsnes substrātu, impregnētus mietus un augu auklu. Stādīšanas darbos paredzēts iesaistīt vairākus Strēlnieku ielas aktīvos iedzīvotājus. Ap egli tiks izvietots dekoratīvs žogs un mulčas kārta. Sagaidāms, ka ar savu krāšņumu eglīte priecēs gan Sauriešu iedzīvotājus, gan viesus.
Projekta mērķis: Iestādīt Ziemassvētku egli, kas radīs svētku sajūtu Strēlnieku ielas māju iedzīvotājiem un visiem garām braucošajiem un gājējiem.
Realizācijas laiks: Līdz 31.10.2021.
Budžets, EUR: 450,00

Projekta nosaukums: Cita mūzika 2
Projekta iesniedzējs: Reinis Višķeris
Īss apraksts: Projekts "Cita Mūzika 2" ir Reiņa Višķera pašiniciatīvas projekts, kurā Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas skolēniem, kā arī jebkuram citam Stopiņu novada iedzīvotājam tiks sniegti paraugdemonstrējumi un apmācība, kā, izmantojot savu datoru un bezmaksas programmatūru, ir iespējams izveidot savu skaņdarbu virtuālajā vidē. Mūsdienās jau ir pierādījies, ka, lai ierakstītu, apstrādātu savu mūziku, nav nepieciešamas studijas telpas vai tūkstošiem eiro vērts aprīkojums. Tehnoloģijas ir attīstījušās līdz tādam līmenim, ka jebkuram mūziķim, kuram ir pieeja datoram, ir iespēja radīt savu mūziku, netērējot lielus līdzekļus. Projektā "Cita Mūzika 2" jaunajiem mūziķiem būs iespēja sekot līdzi 2021. gada augustā izstrādātam mācību plānam ar 10 nodarbībām un 2 paraugdemonstrējumiem no 2021. gada septembra līdz 2021. gada decembrim. Šis mācību plāns ir izstrādāts, lai sniegtu aptuvenu priekšstatu par producēšanas Pasauli projekta dalībniekiem, kā arī ļautu Mūzikas skolas skolēniem pielietot uzkrātās mūzikas teorijas zināšanas jautrā un praktiskā veidā. Pēdējās nodarbībās tiks atklātas arī, kādas ir iespējas nopelnīt ar oriģinālmūzikas komponēšanu, ja dalībnieks vēlas šo hobiju attīstīt augstākā līmenī.
Projekta realizācijai no Stopiņu novada domes tiek lūgti 450 eiro, kas saistīti ar skaņu tehnikas īri nodarbībām un noslēguma pasākumam, kā arī reklāmas (plakātu) izdevumiem un nelielam uzkodu galdam projekta noslēguma pasākumā dalībniekiem un viesiem
Projekta mērķis: Projekta "Cita Mūzika 2" mērķis ir apmācīt Ulbrokas Mūzikas skolas skolēnus un citus interesentus Stopiņu novadā, kā ar bezmaksas programmatūru ir iespējams izveidot savas oriģinālmūzikas dziesmas, kā arī parādīt projekta dalībniekiem potenciālus veidus, kā mūsdienu producenti var izlikt savu mūziku internētā tā, lai ar to var izveidot arī papildus ienākumu avotu.
Realizācijas laiks: 2021. gada 1. septembris-14.decembris
Budžets, EUR: 450,00

Projekta nosaukums: Sporta aktivitātes veidošana Cekulē
Projekta iesniedzējs: Jekaterina Freisa un jauniešu grupa
Īss apraksts: Basketbola groza un cieta laukuma zem groza 30 kvadrātmetru platībā uzstādīšana Cekules sporta laukumā.
Projekta mērķis: Iespējas bērniem un jauniešiem aktīvi pavadīt brīvo laiku un attīstīt jaunas prasmes un fiziski pilnveidoties  svaigā gaisā.
Realizācijas laiks: 2021. gada vasara
Budžets, EUR: 450,00

Projekta nosaukums: Šūpojies, priecājies!
Projekta iesniedzējs: Artūrs Bandonis
Īss apraksts: Mazlīču iedzīvotāji – bērni, pieaugušie vēlas labiekārtot piemājas teritoriju, atpūtas stūrīti ar šūpolēm.
Šūpoles būs iekārtas koka statīvā.
Daudzdzīvokļu piemājas teritorijā viennozīmīgi iederētos šādas šūpoles, jo mājā dzīvo bērni no 1 gada līdz pat pusaudžu vecumam. Kā arī ne tikai bērni būtu priecīgi par šādu atpūtas stūrīti, bet gan arī pieaugušie.
Projekta mērķis: Rast bērniem, pieaugušajiem atpūtas vietu.
Realizācijas laiks: Viens mēnesis pēc projekta apstiprināšanas
Budžets, EUR: 400,00

Projekta nosaukums: Airē Stopiņos!
Projekta iesniedzējs: SIA “Sidrabozoli”, Arnis Čakšs
Īss apraksts: Projekta ietvaros tiks organizētas daudzveidīgas aktivitātes uz ūdeņiem: Agrais rīta brauciens pa Mazo Juglu (stāvairēšanas dēļi, laivas), iespējamais maršruts Upeslejas-Līči; Aktīvā diena: aktivitātes Mazajā Juglā (pulcēšanās vieta "Sidrabozoli", Līči) - braucieni ar stāvairēšanas dēļiem, ūdens velosipēdu, kanoe laivām, atpūtas kuģis, piknika iespēja; Vēlais vakara brauciens par Mazo Juglu (stāvairēšanas dēļi, laivas, atpūtas kuģis). Pasākums tā dalībniekiem būs bez maksas.
Projekta mērķis: Veicināt vietējo tūrismu, veselīgu atpūtu un sportiskās aktivitātes novada teritorijā. Iepazīstināt ar novada dabas vērtībām.
Realizācijas laiks: 2021. gada jūnijs-augusts
Budžets, EUR: 450,00

Projekta nosaukums: Mākslas terapijas nodarbības Sauriešos
Projekta iesniedzējs: Sindija Meluškāne
Īss apraksts: Projekta mērķis ir veikt psihoemocionālu izglītošanu un sniegt atbalstu ar mākslas terapijas un kognitīvi biheiviorālās terapijas metodēm. Projekta ietvaros tiek plānotas 5 mākslas terapijas grupu nodarbības (10-15 cilvēku grupai).
Projekta mērķis: Veicināt emocionālās labsajūtas paaugstināšanu un apgūt praktiskas tehnikas stresa mazināšanai.
Realizācijas laiks: Līdz 2021. gada decembrim
Budžets, EUR: 450,00

Projekta nosaukums: Otrreizlietojamo materiālu un betona masas puķpodu  radošā dizaina objektu darbnīca Stopiņu novada iedzīvotājiem.
Projekta iesniedzējs: Lelde Sturme
Īss apraksts: Betona puķu pods ir dekoratīvs elements dzīvojamā  telpā, dārzā vai kādā parka ainavā. Tas kalpo gan kā vides dekoratīvs elements, gan vāze telpaugiem un dārza kompozīcijām. Puķu podus var veidot dažāda stila un krāsas, lai tie telpā ievietotu spilgtus akcentus, uzsverot šo puķu podu  un augu unikalitāti. Pašgatavotus betona puķu podus  var izgatavot no dažādiem materiāliem, izmantojot gan lietotus plastmasas un metāla spaiņus, bļodas, gan kartona iepakojuma kastes, gan stikla burkas un vāzes, kā arī dažādus dabīgas un rupjas faktūras audumus. Puķu poda gatavošanas procesā mēs varam radīt ne tika jaunu priekšmetu, bet arī lietderīgi izmantot otreiz lietojamos materiālus, kas veido dabai draudzīgu vidi. Tos var veidot gan lielus, gan mazus, kas kalpos kā ir skaists pods augiem un ziediem ar savu stilu un pievienoto vērtību. Projekta norise notiks 3 kārtās. Pirmā kārta prezentācija par pašgatavoto puķu podu veidiem un materiāliem un puķu podu praktiskā gatavošana, otrā kārta – pēc nožūšanas- dekorēšana –krāsošana, trešā kārta- puķu podu izstāde, noslēguma prezentācija ar foto galeriju un publikāciju novada mājas lapā
Projekta mērķis: Šī puķu podu veidošanas  tehnika ir radošs process, kas caur  radošo darbošanos būs pieejams visām Stopiņu novada sociālajām un iedzīvotāju vecuma grupām, kā arī iedzīvotājiem ar dažādiem funkcionāliem veselības traucējumiem. Pat cilvēks, kurš nekad nav  mēģinājis neko pats savām rokām  veidot, spēs radīt  interesantu, modernu un vienreizēju  puķu podu savam istabas interjeram, dārzam vai kādas sabiedriskas iestādes teritorijā. Projekta dalībnieki gūs radošu baudījumu no paša darbošanās procesa, socializēsies, apmainīsies idejām un dalīsies savās emocijās ar citiem. Visiem interesentiem praktiski darbojoties, vingrinās sīko pirkstu muskulatūru iztēli, fantāziju, radošo domāšanu.Visi radošo darbnīcu dalībnieki rezultātā gūs emocionālu baudījumu, prieku un relaksāciju. Darbošanās process apvienos dažādu sociālo un vecuma grupu interesentus, gūstot jaunas zināšanas un paplašinot pieredzi.
Realizācijas laiks: 2021. gada jūnijs
Budžets, EUR: 450,00

Projekta nosaukums: LIELĀ spēļu sestdiena
Projekta iesniedzējs: SIA “X9.zone”, Linda Kalniņa
Īss apraksts: LIELĀS spēļu sestdienas ietvaros, aicinot iedzīvotājus un novada viesus, svaigā gaisā pavadīt aizraujošu un aktīvu dienu. Piedāvājot izkustēties spēlējot dažādas lielās spēles, kuras pieaugušajiem raisīs jaukas bērnības atmiņas un mazākajiem spēlētājiem rosinās vēlmi piedalīties, mācīties un uzvarēt.  Pats galvenais kopīgi, aktīvi un jautri pavadīt brīvdienu. Piedāvātais aktivitātes laiks no plkst. 11.00 – 15.00.  LIELĀS spēļu sestdienas ietvaros ļaujot spēlēt deviņas dažādas lielformāta spēles. 

 1. Cirks (3x3m);
 2. Riču Raču (3x3m);
 3. Jenga (1,2m);
 4. Atmiņas spēle (viens spēles kauliņš 25cm);
 5. Domino (viens spēles kauliņš 30x15 cm);
 6. Zaķu ceļš (2x2m);
 7. Lidojošais mērķis (3x3m);
 8. Puzle (80x60cm);
 9. Dārza klasītes (3x1,7m).

Projekta mērķis: Sniegt iedzīvotājiem un novada viesiem aktīvas un aizraujošas sestdienas pavadīšanu svaigā gaisā. Aicinot bērnus un  jauniešus atrauties no TV un citām viedierīcēm. Piedāvājot baudīt dažādas izglītojošas, sportiskas un jautras brīvdienu aktivitātes arī tiem, kuriem nav iespēja vai līdzekļu, lai dotos tuvākos vai tālākos aktīvās atpūtas un piedzīvojumu meklējumos.
Realizācijas laiks: Augusta sestdiena (04.08.) ar iespēju, saskaņā ar citu paredzēto aktivitāšu plānu, datumu mainīt.
Budžets, EUR: 450,00

 

Atpakaļ