2020.gadā

 
Informācija par realizētajiem iedzīvotāju iniciatīvas projektiem Stopiņu novada pašvaldības finansēto projektu konkursā 2020. gadā
 
Stopiņu novada pašvaldības finansētajā projektu konkursā 2020.gadā apstiprināti 9 projektu iesniegumi
 
1. Bērnu smilšu kastu ar salokāmo vāku uzstādīšana Sauriešos
2. Zemās virvju šķēršļu trases izveidošana starp kokiem Sauriešos – 2.posms
3. Zemās virvju šķēršļu trases ar retākiem dēlīšiem izveidošana starp kokiem un šūpuļtīklu iegāde Sauriešos
4. Improvizējam un iepazīstam viens otru
5. Ziedošās palodzes
6. Mēs gribam, varam, darām
7. Angļu valodas pamati, tās lietpratīga izmantošana informācijas ieguvei sociālajos medijos
8. Vecāku digitālā pratība – skolēnu drošības ceļvedis digitālajā pasaulē
9. “Katram savu tautastērpu arī Stopiņos!” 5.daļa

Visiem projektu iesniedzējiem tiks nosūtīts domes lēmums par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu. 
Apstiprināto projektu iesniedzējiem:
1. Slēgt finansējuma līgumu Stopiņu novada domes Juridiskajā nodaļā viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas nolikuma  “V Projekta īstenošanas noteikumi” noteiktajā kārtībā,
2. Fiziskai personai uz projekta īstenošanas laiku reģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējam Valsts ieņēmumu dienestā, normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
3. Ar projekta iesniedzējiem, kuriem projekts apstiprināts, novirzot finansējumu no cita finansējuma avota, sazināsies Stopiņu novada domes atbildīgie speciālisti.

Paldies visiem par iesniegtajiem projektiem un vēlam veiksmīgu projektu īstenošanu.

PROJEKTU APRAKSTI:
 
Projekta nosaukums: Bērnu smilšu kastu ar salokāmo vāku uzstādīšana Sauriešos
Projekta iesniedzējs: Stopiņu novada daudzbērnu ģimeņu biedrība “Māra”
Īss apraksts: Vēlamies iegādāties divas bērnu smilšu koka kastes ar salokāmo vāku un uzstādīt tās ēnainā, sakoptā meža teritorijā Sauriešu ciematā, Strēlnieku ielas tuvumā. Plānojam iegādāties smilšu kastes rotaļlietu komplektus bērniem, kas atradīsies abās kastēs un būs pieejams ikvienam bērnam. Lai pilnveidotu un padarītu vēl košāku apkārtējo teritoriju Sauriešu ciematā, vēlamies iegādāties sīpolpuķes (sniegpulkstenīšu un krokusus), lai rudenī tās iestādītu meža ainavā. Agrā pavasarī šīs puķes ziedēs un izdaiļos sakopto meža teritoriju un priecēs apkārtējos iedzīvotājus.
Projekta mērķis: Izveidot mūsu bērniem drošu un higiēnisku vidi, kur bērni var spēlēties tīrās smiltiņās, kā arī papildināt un izdaiļot apkārt esošā meža teritoriju.
Realizācijas laiks: līdz gada beigām, 31.12.2020.
Budžets, EUR: 450,00
 
Projekta nosaukums: Zemās virvju šķēršļu trases izveidošana starp kokiem Sauriešos – 2.posms
Projekta iesniedzējs: Vija Tračuma
Īss apraksts: Pēc lielās bērnu atsaucības un apkārtējo ģimeņu pozitīvā novērtējuma, vēlamies papildināt jau 2019.gadā izveidoto zemo virvju šķēršļu trasi starp kokiem Sauriešos ar jaunām, interesantām šķēršļu joslas trasītēm, kas atradīsies tajā pašā pašvaldībai piederošajā meža teritorijā starp Strēlnieku un Līdumnieku ielām.
Šajā projektā tiek plānots realizēt sekojošus elementus:
1.Zemo virvju šķēršļu trasi ar KOKA KVADRĀTIŅIEM, no 2 gadu vecuma, stabils un drošs mazajiem kāpelētājiem, augstums no zemes līdz 0,5m.
2.KOKA LĪDZSVARA BAĻĶI  - bērnu līdzsvara trenēšanai, maks.0,5m no zemes, kas veidots no impregnētiem koka stabiem.
Atbildību par šajā teritorijā un trasē notiekošajām aktivitātēm un personisko drošību uzņemas apmeklētāji personīgi vai viņu vecāki, aizbildņi. Objekts būs publiski pieejams ikvienam interesentam.
Projekta mērķis: Veicināt veselīga dzīvesveida popularizēšanu un vietējās nozīmes aktīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas ikvienam, papildinot esošās zemās virvju šķēršļu trases starp kokiem Sauriešos, meža teritorijā starp Strēlnieku un Līdumnieku ielām, kā arī pilnveidot, uzlabot un uzturēt sakoptu Sauriešu ciema apkārtējo vidi Strēlnieku ielas apkārtnē, radot patīkamu un bērniem drošu vietu, kur kopā ar ģimenēm un draugiem aktīvi pavadīt brīvo laiku svaigā gaisā.
Realizācijas laiks: Piecu mēnešu laikā no projekta apstiprināšanas, līdz 31.10.2020.
Budžets, EUR: 450,00
 
Projekta nosaukums: Zemās virvju šķēršļu trases ar retākiem dēlīšiem izveidošana starp kokiem un šūpuļtīklu iegāde Sauriešos
Projekta iesniedzējs: Jolanta Vaivode
Īss apraksts: Redzot lielo apkārtnes bērnu interesi par zemajām virvju trasēm starp kokiem, vēlamies jau šogad papildināt iesākto trasīti ar vēl jaunām trasēm un elementiem, tāpēc šogad lūdzam Jūs akceptēt gan Vijas Tračumas iesniegto 2.posmu, gan arī šo zemo virvju trasīti, lai straujāk papildinātu bērnu atrakciju elementus šajā teritorijā. Papildināt jau izveidot zemo virvju šķeršļu trasi starp kokiem Sauriešos, kas atradīsies pašvaldībai piederošajā meža teritorijā starp Strēlnieku un Līdumnieku ielām. Vēlamies attīstīt un vēl uzlabot šo teritoriju ar āras atrakciju elementiem bērniem un jauniešiem – izveidot šo vidi draudzīgu bērniem. Lai šī apkārtne kļūtu par vietu, kur ikviens var priecāties un to izbaudīt pastaigājoties, sportojot, aktīvi pavadot brīvo laiku kopā ar ģimenes locekļiem, bērniem un draugiem brīvā dabā. Realizētais projekts veicinātu mūsu bērnu uzturēšanos brīvā dabā un bērniem drošā, sakoptā vidē, kā arī uzlabotu Sauriešu ciema vizuālo tēlu vispirms jau pašu iedzīvotāju vidū un veicinātu apkārtējās vides sakopšanu un uzturēšanu kārtībā.
- Projekta papildinošie elementi:
Zemā virvju šķēršļu trase ar RETĀKIEM KOKA DĒLĪŠIEM, augstums no zemes līdz 0,5m  / bez platformas pie kokiem 
Piesienami āra šūpuļtīkli no auklas vai auduma (vismaz 5 gab.), kurus plānots iesiet kokos siltajā sezonā, svētku dienās, lai bērni, jaunieši un vecāki var pašūpoties, atpūsties un baudīt apkārtni relaksējoties.
Atbildību par šajā teritorijā un trasē notiekošajām aktivitātēm un personisko drošību uzņemas apmeklētāji personīgi vai viņu vecāki, aizbildņi. Objekts būs publiski pieejamam ikvienam interesentam.
Projekta mērķis: Veicināt veselīga dzīvesveida popularizēšanu un vietējas nozīmes aktīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas ikvienam, papildinot jau iesāktās zemās virvju šķēršļu trases starp kokiem Sauriešos meža teritorijā starp Strēlnieku un Līdumnieku ielām, Stopiņu novadā 2020.gada vasarā, kā arī pilnveidot, uzlabot un uzturēt sakoptu Sauriešu ciema apkārtējo vidi Strēlnieku ielas apkārtnē, radot patīkamu un bērniem drošu vietu, kur kopā ar ģimenēm, bērniem un draugiem aktīvi pavadīt brīvo laiku svaigā gaisā un atpūsties.
Realizācijas laiks: Piecu mēnešu laikā no projekta apstiprināšanas, līdz 31.10.2020.
Budžets, EUR: 450,00
 
Projekta nosaukums: Improvizējam un iepazīstam viens otru
Projekta iesniedzējs: Amanda Anusāne
Īss apraksts: Projekts tiks realizēts RAC “Cekule”, kur varēs piedalīties gan Cekules ciemata bērni un jaunieši, gan arī dalībnieki no citiem ciematiem. Nodarbības notiks sešos runas, saskarsmes un improvizācijas nodarbību ciklos )sešas dienas), kas palīdzēs attīstīt un nostiprināt komunikācijas prasmes un iemaņas. Jaunieši šajās nodarbībās varēs apgūt skatuviskās improvizācijas spēju, uzstāšanās un saskarsmes prasmju pamatus. Šīs prasmes jauniešos, caur dažādu uzdevumu un spēļu palīdzību, palīdzēs attīstīt LKK studente ar specializāciju skatuves mākslās Amanda Anusāne. Projektā plānotās aktivitātes paredzēts veikts gan brīvā dabā, gan iekštelpās, lai pavadītu laiku svaigā gaisā, kā arī izjustu telpu un saprastu mizanscēnas specifiku. Dažas aktivitātes notiks improvizētā veidā, bet pārsvarā tiks īstenotas ar spēļu un uzdevumu palīdzību, pēc katra uzdevuma veikšanās plānota izvērtēšana, lai iegūtu atgriezenisko saiti un atbildētu uz jautājumiem, mazinātu bažas un pašvērtējumu, kā arī pārrunātu uzdevuma ietekmi un pielietojumu dzīves situācijās. 
Projekta mērķis: Cekules ciemata un citos jauniešos, bērnos attīstīt tādas spējas kā uzmanības koncentrāciju, sadarbību ar partneri, emocionāli un psihofiziski atsaukties uz doto situāciju, iedzīvoties dotajos apstākļos, plastiskumu, paškontroli, iedarbību uz publiku un spēju apzināti vadīt kustības, kas mūsdienās noder jebkuras profesijas pārstāvim un bieži tiek pārbaudītas darba pārrunās. Caur vingrinājumiem un spēlēm attīstīt personības radošo potenciālu, iztēli, asociatīvo domāšanu, būt brīvam pašizpausmē un runas mākslā. Kopīgi darbojoties uzzināt viens otru tuvāk.
Realizācijas laiks: No 01.08.2020.-31.12.2020, atkarīgs no situācijas, kad drīkstēs realizēt projektu.
Budžets, EUR: 450,00
 
Projekta nosaukums: Ziedošās palodzes
Projekta iesniedzējs: Iveta Aizupe
Īss apraksts: Projekta ietvaros tiks izvietotas puķu kastes uz palodzēm pie daudzdzīvokļu mājas - Institūta ielas 10 nama - divpadsmit logiem ārējā (ielas) fasādes pusē. Šāda veida projekts, ar šī nama 3ģimeņu personīgo finansējumu, jau bija realizēts četru iepriekšējo gadu vasarās un guva lielu popularitāti un atzinību iedzīvotāju vidū, sociālajos tīklos (Instagram), 2019.gadā LTV1 raidījumā “Ielas garumā” par Stopiņu novadu bija epizode, kurā varēja redzēt šī nama fasādi, kā arī šīs ziedošās puķu kastes tika iekļautas kā orientēšanas sacensību pieturpunkts.
Projekta mērķis: Projekta mērķis ir padarīt apkārtējo vidi un ainavu estētiski baudāmāku un iepriecināt garāmgājējus un iedzīvotājus.
Realizācijas laiks: 2020.gada pavasara periods
Budžets, EUR: 349,28
 
Projekta nosaukums: Mēs gribam, varam, darām
Projekta iesniedzējs: Stopiņu novada radošās attīstības centrs “Saurieši”
Īss apraksts: Projekts domāts pieaugušajiem un senioriem, kuriem ir minimālas angļu valodas prasmes, vai nav vispār. Viņi varēs apmeklēt angļu valodas nodarbības trīs mēnešu garumā – četras reizes nedēļā par 1,5 stundai. Tiks iegādāta grāmata English file, darba burtnīca un mācību disks. Materiāli tiks kopēti un izsniegti nodarbību apmeklētājiem. Pēc nodarbībām būs iespēja senioriem arī darboties pie datora, lai apgūtu elementāras datorprasmes. To parādīs RAC darbinieki. Šis projekts dos iespēju gados vecākiem cilvēkiem kļūt drošākiem, nebaidīties ceļot, nebaidīties uzsākt sarunas ar cittautiešiem, piem., brīvprātīgajiem jauniešiem Stopiņu novadā, kuri strādā radošās attīstības centros. Sauriešu ciematā ir ļoti daudzu tautību pārstāvji, kuri bieži stāsta par savu dzimteni, pilsētu, bet nav iespēju to paceļot. Taču ar mūsdienu tehnoloģiju palīdzību viņi varēs arī ieraudzīt savu dzimto pilsētu interneta vietnē, redzēt prezentācijas par citām valstīm. Varbūt šis projekts iedrošinās seniorus iesaistīties kādā starptautiskā projektā senioriem.
Projekta mērķis: Uzlabot angļu valodas zināšanas pieaugušajiem no 50 gadu vecuma un senioriem, lai palīdzētu veicināt komunikāciju starp dažādām kultūrām, kā arī, lai seniori aktīvi pielietotu iegūtās zināšanas savā dzīvēs arī pēc projekta beigām. Noderēs angļu valodas prasmes arī dodoties ceļojumos, veicināsies radošums un pašapziņa, radīta drošības sajūta, palielināsies personiskā izaugsme, motivācija un līdzdalība aktīvākai sociālajai dzīvei, senioriem sniegt palīdzību darbojoties ar datoru.
Realizācijas laiks: 2020.gada septembris-decembris
Budžets, EUR: 450,00
 
Projekta nosaukums: Angļu valodas pamati, tās lietpratīga izmantošana informācijas ieguvei sociālajos medijos
Projekta iesniedzējs: Stopiņu novada radošās attīstības centrs “Līči”
Īss apraksts: Projekts tiks īstenots kā radošas angļu valodas nodarbības iesācējiem dažāda vecuma radošā attīstības centra apmeklētājiem, veicinot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju lietošanu. Ar nodarbībām tiks atbalstītas dažādas iedzīvotāju sociālās grupas, to iesaiste Stopiņu novada norisēs, sniegts atbalsts sadarbībai ar novada ES projektu brīvprātīgajiem jauniešiem, kā arī veicināta mūsdienu pakalpojumu pieejamība, interneta resursu izmantošana.
Projekta mērķis: Mācīties uztvert un izprast informāciju angļu valodā runā un rakstos un veidot pamata leksikas krājumu, apgūstot gramatiskās nianses, dažādu sociālo mediju lietošanu, medijpratību, lai to lietotu saziņai personiskā un publiskā vidē.
Realizācijas laiks: 2020. gada septembris – decembris
Budžets, EUR: 450,00
 
Projekta nosaukums: Vecāku digitālā pratība – skolēnu drošības ceļvedis digitālajā pasaulē
Projekta iesniedzējs: Ulbrokas vidusskola
Īss apraksts: Vecāku informēšana par informācijas un komunikācijas tehnoloģijām un izglītošana interneta satura drošības jomā – par iespējamajiem riskiem un apdraudējumiem internetā, medijpratību, ir būtiska, jo informācijas tehnoloģijas ir mūsdienu sabiedrības neatņemama sastāvdaļa. Tāpēc projekta ietvaros ir plānotas četras nodarbības interesentiem - visu skolēnu vecuma bērnu un jauniešu vecākiem Stopiņu novadā. Nodarbības vadīs Latvijas Drošāka interneta centra lektori, organizējot divas nodarbības 1. – 4. klašu skolēnu vecākiem, divas nodarbības 5. – 12. klašu skolēnu vecākiem.
Projekta mērķis: Veicināt Stopiņu novada skolēnu vecuma bērnu un jauniešu vecāku zināšanas, informētību, atbildību un rīcību par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu, drošību un ietekmi.
Realizācijas laiks: 2020. gada septembris – decembris
Budžets, EUR: 450,00
 
Projekta nosaukums: “Katram savu tautastērpu arī Stopiņos!” 5.daļa
Projekta iesniedzējs: RAC “Ulbroka”
Īss apraksts: Radošajā attīstības centrā esam realizējuši projektu “ Katram savu tautastērpu arī Stopiņos!” vairākās kārtās. Tā ievaros, profesionālas pasniedzēju vadībā, projekta dalībniekiem bija iespēja apgūt dažādas prasmes un iemaņas, lai ikviens pats varētu sakomplektēt savu Tautastērpu. Ir uzšūts baltais lina krekls, uzadīti mauči ar pērlītēm, uzaustas rakstainas jostas uz mazām stellītēm, tamborējām mežģīni saimnieces priekšautam, uzšūta pērlīšu “zīļu” pērļu josta, tā uzlikta uz ādas, pagatavotas ādas aprocītes ar latvju zīmju rakstiem. Tā kā projekts ir guvis atsaucību, projekta dalībnieces izteica vēlēšanos turpināt iesākto – papildināt katrai savu tautastērpu ar detaļām, kuru pagatavošanu vēl neesam apguvušas. 
Šajā projekta kārtā vēlamies uzšūt tautisku jaciņu vai vesti ar oderi (dalībnieka izvēle) un rotāt jaciņu ar dažādās tehnikās veidotiem  grezniem izšuvumiem. Tāpat vēlamies papildināt savu tautastērpu ar pastalām, kas ir  viena no atpazīstamākām tautastērpa detaļām. Lai šo paveiktu būs nepieciešams iepazīt dažādu novada tautastērpu valkāšanas tradīcijas, tuvāk iepazīsim Stopiņu novada veidoto tautastērpu, kura komplektējumā arī ietilpst sieviešu jaciņa vai veste. Radošajā attīstības centrā ir pieejamas šujmašīnas un overloks, lai šo darbu un jaunās prasmes apgūtu kvalitatīvi. 
Iemācīties pagatavot pastalas ir arī viena no mūsu tautas kultūrvēsturiskā mantojuma tradīciju saglabāšanas veidiem, jo kā zināms pastalas ir viens no senākajiem tautiskā apģērba elementiem.
Apzināsim iepriekšējo projektu dalībnieces, kā arī uzrunāsim jaunus interesentus, kas veļas uzturēt un saglabāt mūsu latviešu tautas kultūrvēsturisko mantojumu. 
Projekta realizācijai būs nepieciešams katras dalībnieces līdzfinansējums, lai uzšūtu jaciņu vai vesti ar oderi, kā arī pastalu izgatavošanai – āda. 
Piesakoties uz projektu apzināsim, ko katra dalībniece vēlas šūt, un cik m jāiegādājas auduma, kuru esam iecerējušas iegādāties  no Limbažu tīnes. Veikalā “Mežroze” apzināsim oderes audumus.
Ādu katram dalībniekam būs iespēja iegādāties veikalā “ Rīgas āda” vai pie pastalu meistares.
Projekta mērķis: Uzšūt latviešu tautastērpa sieviešu jaciņu vai vesti ar oderi. Rotāt jaciņu ar dažādās tehnikās veidotiem grezniem izšuvumiem (pērlītes, podziņas, dažādu dūrienu tehnikā). Uzmeistarot pastalu pāri.
Realizācijas laiks: 2020. gada 25.septembris – 2020. gada 11.decembris
Budžets, EUR: 450,00
 
 
 

Atpakaļ