2017.gadā

 

Stopiņu novada pašvaldības finansēto projektu konkursā 2017.gadā saņemti 15 projektu pieteikumi. 
2017. gada 5. aprīļa Stopiņu novada domes sēdē (prot.nr.96), izvērtējot iesniegtos projektu pieteikumus, atbalstīta 10 projektu realizācija no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 
Aicinām iedzīvotājus sekot līdzi informācijai un piedalīties daudzveidīgajās projektu aktivitātēs.

Apstiprinātie projekti:

1.    Projekta nosaukums: “Latvju spēka zīmju veidošana no krāsainām smiltīm: pagātnes, tagadnes un nākotnes krustpunkts”.
Projekta īss apraksts    Projekta ietvaros notiks 3 latvju spēka zīmju veidošanas semināri no krāsainām smiltīm. 2011. un 2014. gadā ar Stopiņu novada atbalstu notikuši 6 smilšu mandalu veidošanas semināri. Tie guva ļoti pozitīvas atsauksmes. No Stopiņu novada dienas centra Saurieši vadītājas Aijas Šibajevas tika saņemts atkārtots aicinājums piedāvāt Stopiņu novada iedzīvotājiem radošus seminārus, izmantojot krāsainās smiltis.
Atsaucoties uz šo pieprasījumu, projekta ietvaros jau zināmā krāsaino smilšu mandalu veidošanas metode apvienota ar jaunu radošu risinājumu – latvju spēka zīmju veidošanu. Tematiski šāds radošais seminārs sasaucas ar patreizējo Latvijas kultūras vides aktualitāti – realizēt projektus, godinot Latvijas simtgadi. Radošie semināri aktualizē un godina latvju spēka zīmes kā latviešu kultūrvēsturisko mantojumu un tā ilgtspējību arī mūsdienās un nākotnē. 
Plānotais semināru norises laiks – 2017. gada aprīlis-novembris, Sauriešu dienas centrā.
Iesniedzējs un atbildīgā persona - Dace Siliņa.
Pieprasītais un piešķirtais finansējums - euro 440.00. Finansējums kopām - euro 450.60

2.    Projekta īss apraksts: projekta mērķis - popularizēt velo sportu Stopiņu novadā, veidojot vienotu komandu, kas pārstāvētu Stopiņus Latvijas sacensību līmenī.
Stopiņos ir izveidojusies amatieru velo entuziastu grupa ar nosaukumu Stopiņi Velo, kas rīko kopīgus treniņu izbraucienus MTB un velo šosejas disciplīnās. Grupas biedri ņem dalību arī populārākajās Latvijas velo sacensībās, kā piemēru jāmin SEB kalnu velosipēdu posmi, Vienības brauciens, Rīgas velo maratons un individuālas pašvaldības rīkotas sacensības.
Finansējums būtu nepieciešams, lai izveidotu vienotu Stopiņu novadu pārstāvošas velo formas, ko braucēji varētu izmantot piedaloties velo sacensībās, tādējādi pārstāvot Stopiņus gan individuālās, gan komandu stafetēs. Līdzīga prakse jau eksistē citās pašvaldībās, kā piemēri jāmin Ādažu, Ķekavas, Talsu u.c. velo klubi.
Iesniedzējs un atbildīgā persona - Dāvis Šenbergs.
Pieprasītais un piešķirtais finansējums – euro 450.00. Finansējums kopā, euro 450.00.

3.    Projekta īss apraksts: projektā ir paredzēts izveidot pastaigu parku, takas Līčos, kas sevi krāšņos ar daudzveidīgiem rododendru ziediem. 
Šajā projektā ir domāts apvienot jauku laika pavadīšanu Stopiņu novadā, kā arī izveidot vienu no daudzveidīgākajiem rododendru parkiem Latvijā. Šī parka atrašanās vieta ir paredzēta Stopiņu novadam piederošajā zemes gabalā aiz veikala “Lats” priedīšu vietā.
Protams vieta var tikt mainīta Līču ietvarā. Projektā paredzēts izveidot pastaigu takas, gar kurām ir izvietoti rododendru stādi. Šī projekta mērķis ir veicināt Stopiņu novada iedzīvotājus vairāk laika pavadīt ārā, svaigā gaisā. Veicināt jauniešu izpratni par augiem. Parka plānoto atrašanās vietu ir paredzēts attīrīt kopīgiem spēkiem Stopiņu novada iedzīvotājiem, lai veidotu kopības sajūtu. Attīstītu aktīvo atpūtu Stopiņu novadā. Norises laiks: 12 mēneši gadā.
Iesniedzējs un atbildīgā persona - Māra Madara Lūse.
Pieprasītais un piešķirtais finansējums – euro 450.00. Finansējums kopā, euro 1000.00.

4.    Projekta nosaukums: “Katram savu tautastērpu arī Stopiņos!” 2.kārta.
Projekta īss apraksts: šis projekts ir turpinājums iesāktajam 2016. gada projektam “Katram savu tautastērpu arī Stopiņos!”. Šogad projekta ietvaros gatavosim latviešu tautastērpam nepieciešamos mazos aksesuārus, bez kuriem nav pilnīgs tautastērps. Gatavosim dažādas meitu un sievu galvas rotas: vainagus, aubes. Adīsim maučus, kas tagad ir ļoti moderns aksesuārs ikdienā, taču ir arī  kā sastāvdaļa tautastērpā. Maučos, ar pērlītēm, tiek ieadītas latvju rakstu zīmes. Ar datorprogrammas palīdzību veidosim kompozīcijas latvju rakstu zīmēs, piemērojot šo kompozīciju mauču noadīšanai attiecīgajam valdziņu skaitam. Piegriezīsim un šūsim aubes, izšūsim tās baltajā tehnikā. Gatavosim gan meitu, gan sievu vainagus, kas būtiski atšķiras viens no otra. Ja meitu vainagi ir šaurāki un vienkāršāk rotāti, tad sievu vainagi ir rotāti gan ar grezniem izšuvumiem, gan pērlīšu rakstiem.
Mērķis: izgatavot latviskā tautastērpa aksesuārus –  galvas rotas: vainagus - izšūtus ar pērlītēm, aubes – izšūtas balto darbu tehnikā, sievas cepures. Uzadīt maučus ar ieadītām pērlītēm latvju rakstu zīmēs. Pētīt latvju rakstus, kas raksturīgi tautastērpiem. Veicināt interesi par latvisko kultūras mantojumu, popularizēt projektu “Katram savu tautastērpu!” Norises laiks: 2017. gada 16. septembris-2. decembris.
Iesniedzējs - Dienas centrs “Ulbroka”. Atbildīgā persona - Dienas centrs “Ulbroka” vadītāja Anda Višķere.
Pieprasītais un piešķirtais finansējums – euro 450.00.

5.    Projekta nosaukums: Pilotprojekts par aktīvā dzīvesveida un vēsturiskās takas izveidi Upeslejās.
Projekta īss apraksts: pilotprojekts par aktīvā dzīvesveida un vēsturiskās takas izveidi Upeslejās iezīmēs pilsoniskās sabiedrības vienu no aspektiem – viedokļa izteikšana par vietējās sabiedrības aktuāliem jautājumiem. Šī pilotprojekta galvenie jautājumi ir par veselīga dzīvesveida popularizēšanu un vēsturisko notikumu apkopošanu par Upesleju apkaimi.
Pirmkārt, Upesleju vēsturiskais mantojums ir nozīmīgs, tomēr iedzīvotājus bieži satrauc, ka tas var pazust līdz ar senioru paaudzi. Tāpēc svarīgi ir dokumentāli fiksēt un apkopot Upesleju vēsturi. Ļoti entuziastisks ir Upesleju iedzīvotājs Ziedonis Ločmelis, kas ap sevi pulcē interesentu grupu. Šīs grupas iniciatīva būtu vērtība šim projektam un Latvijas vēsturei. Pilotprojekta rezultātā tiktu apkopota Upesleju vēsturiskā mantojuma informācija un sagatavoto informāciju varētu izvietot uz dabas takas informatīviem stendiem. Tā kā informatīvajos stendos būtu tikai daļa informācijas, tad papildus faktus varētu noformēt elektroniski un pieeju noorganizēt, izmantojot QR kodus.
Otrs jautājums ir aktīvā dzīvesveida popularizēšana. Upesleju apkaime ir burvīga vieta dabas takas izveidei, kuru izmantot varētu ne tikai skrējēji, nūjotāji, pastaigu cienītāji, bet arī ģimenes ar bērniem. Tāpēc pilotprojekta laikā tiks apspriests vingrinājumu komplekss, kas tiek izvietots uz takas kontrolpunktiem, kā informatīvie stendi, par ideju tiek izmantoti veselības maršruti Latvijā – http://aktivadiena.lv/veselibas-marsruti/
Mērķis:
-    Kultūrvēsturiskās vides mantojuma apzināšana un dokumentēšana;
-    Dabas takas maršruta izstrāde Upeslejās;
-    Veselības maršruta vingrinājumu kompleksa apspriešana;
-    Dabas takas aktivitāšu idejiskā izstrāde dažādiem vecuma posmiem.
Norises laiks: 2017. gada aprīlis – 2018. gada februāris.
Iesniedzējs: Stopiņu novada dienas centrs “Upeslejas” un Upesleju internātpamatskola-rehabilitācijas centrs. Atbildīgās personas: Sandra Briška, Dace Lielmane, Jūlija Zagorska.
Pieprasītais un piešķirtais finansējums – euro 450.00.

6.    Projekta nosaukums: Latvijas 100-gadei veltīts interaktīvs pasākums “Lai mūžu mūžos slava mūsu tautas lepnumam – latvju strēlniekiem”.
Projekta īss apraksts: pasākuma pirmā daļa – praktisku aktivitāšu spēle, iepazīšanās ar latviešu strēlnieku praktisko ikdienas dzīvi Gaismas internātpamatskolas apkārtnē.
Otrā daļa – viktorīna visām Stopiņu novada skolu 5.-9.klašu komandām par latviešu karavīriem. Mājas darbs katrai komandai – divas latviešu karavīru dziesmas.
Mērķis: veicināt interesi par mūsu novada vēsturi caur dažādu praktisku uzdevumu veikšanu, kas sniegtu zināšanas par latviešu strēlniekiem un mūsu valsts izveidi. Veidot un stiprināt patriotisma jūtas pret mūsu Dzimteni. Stiprināt draudzības saites starp novada skolām.
Norises laiks:  2017. gada 8. novembris. Norises vieta – Stopiņu novada Gaismas internātpamatskola.
Iesniedzējs: Gaismas internātpamatskola. Atbildīgā persona: Regīna Grebežniece.
Pieprasītais un piešķirtais finansējums – euro 450.00.

7.    Projekta nosaukums: “Vasaras smaržas vilinājums lina maisiņos”.
Projekta īss apraksts: projekts tiks īstenots Dienas centrā Līči kā radošās darbnīcas astoņu nedēļu garumā pulciņu vadītājas vadībā vienu reizi nedēļā. Radošo darbnīcu laikā tiks šūti lina auduma maisiņi, rotāti ar auduma krāsām un augu nospiedumiem. Maisiņi tiks pildīti ar dienas centra apmeklētāju savāktajiem un kaltētajiem ārstniecības augiem, kas ir ievācami maijā un jūnijā. Nodarbībās tiks apgūtas šūšanas prasmes, prasmes strādāt ar dažādiem audumiem, dažādiem materiāliem, kā arī  pārrunātas latviešu tautas vērtības, latviešu simboli, latviešiem zināmie un izmantojamiem augi, norisināsies pastaigas Līču apkārtnē, lai iepazītu augus, kas aug savvaļā. Projekta noslēgumā, kad norisināsies pasākumi “Stopiņu novadam-130”, darinātie vasaras augu maisiņi tiks dāvināti Stopiņu novada iedzīvotājiem kādā no pasākumiem, lai saglabātu atmiņā Stopiņu vasaras smaržu.
Norises laiks: 02.05.2017.-01.09.2017.
Iesniedzējs: Stopiņu novada domes dienas centrs Līči. Atbildīgā persona: Zanda Pelše.
Pieprasītais un piešķirtais finansējums – euro 450.00.

8.    Projekta nosaukums: ““...šis rudens mūs par atmiņu krustcelēm padarījis.” P. Brūveris”.
Projekta īss apraksts: Dzejas dienas pēdējo gadu laikā piedzīvojušas atdzimšanu. Raksturīgi, ka atšķirīgs to izveides un pasniegšanas veids. Arī Stopiņu novadā, pateicoties bibliotēkas sadarbībai ar “Kalēju” māju iemītniekiem, kur dzimis un dzīvojis dzejnieks un atdzejotājs Pēters Brūveris, radīta dzejas vieta. Pasākumā ik gadu neiztrūkst arī dzejdaru. “Kalēju” sētas strazdu pagalmā, kur pūš “izgāztuvju vējš” viesojušies dzejnieki no Lietuvas un jaunie latviešu dzejnieki. Dots vārds arī mūzikas un mākslas mūzai – gleznām, ilustrācijām un dziesmām. Tādejādi “Kalēji”, kuros aizvien vēl valda dzejnieka P. Brūvera gars kļuvuši par mūsdienīgu kultūras cilvēku tikšanās vietu. Šogad pasākumam izvēlēta Baltu vienības diena, kas norisei piešķir ne tikai dzejisku, bet arī tautisku skanējumu.
Pētera Brūvera un Māra Melngalvja laikmeta liecinieku tikšanos vadīs LNB projektu vadītāja Liega Piešiņa, atmiņu krustcelēs kavēsies Inese Zandere - dzejniece, publiciste, redaktore, bērnu literatūras izdevēja un veicinātāja, putnu un dabas aizstāve, vecmāmiņa Baba saviem mazbērniem. Kad bērniem stāsta, kas ir dzeja, viņa saka: „Es slikti dejoju dzīvē, bet brīnišķīgi dejoju valodā. Es viduvēji dziedu dzīvē, bet skaisti valodā. Dzejā es varu visu, ko esmu iedomājusies – valoda ir tā matērija, kurā es jūtos brīvi. Tur man ir taisna mugura, laba stāja, brīnišķīga ritma izjūta”.
Indra Brūvere – Daruliene – tulkotāja, folkloriste, pētniece, literatūrkritiķe. “Esmu pateicīga, ka mans ceļš joprojām turpinās starp divām vienīgajām baltu valstīm, un tas ir ceļš, ko ir gājis mans tētis. Man ir svarīgi to turpināt”.
Ar dzeju un literatūru kopumā Stopiņu novada sabiedrības piesaiste bibliotēkai un izglītojoša audzināšana kultūras vispārējā līmeņa paaugstināšanai.
Norises laiks: 2017. gada 22. septembris. Norises vieta: Dzejnieka un atdzejotāja Pētera Brūvera dzimtās mājas “Kalēji”, Līči, Stopiņu novads
Iesniedzējs: Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēka. Atbildīgā persona: Daiga Brigmane.
Pieprasītais un piešķirtais finansējums – euro 450.00.

9.    Projekta nosaukums:  “Mazbudžeta biznesa idejas Stopiņu novadā”.
Projekta īss apraksts    Izmantojot radošās domāšanas metodes un piemērus, rosināt Stopiņu novada jauniešus, arī citus dalībniekus, kuri ļoti vēlas uzsākt savu biznesu, apzināt un praktiski pielietot savus iekšējos resursus konkurētspējīgu biznesa ideju izstrādei un redzesloka paplašināšanai, kā arī sekmēt interesi par iesaistīšanos uzņēmējdarbībā.
Šajā projektā vēlas piedalīties visvairāk jaunās ģimenes, jo sevišķi māmiņas, kuras ilgstoši atrodas mājās un vēlas ar kaut ko nodarboties savā brīvajā laikā, Šajā projektā varēs piedalīties jaunieši un arī jebkurš interesents, kuru interesē uzņēmējdarbība. Projekts rosinās dalībniekiem izpausties, būt radošiem, prast atrast iedvesmas avotus savām pelnošajām biznesa idejām. Varēs uzzināt par Latvijas radošajiem uzņēmējiem. Varēs iemācīties izmantot jaunu pieeju savu ideju realizēšanai. Projektā jaunieši varēs uzzināt par LEADER programmas iespējām Stopiņu novadā.
Tēmas: Vispārīgi par LEADER; pieteikšanās LEADER izsludinātajiem konkursiem ar fokusu uz jaunajām māmiņām, t.i. īpaši par uzņēmējdarbības uzsākšanu; kā īstenot projektu.
Norises laiks: 01.06.2017.-30.09.2017. Norises vieta: dienas centrs “Saurieši”
Iesniedzējs: Stopiņu novada dome Dienas centrs “Saurieši”. Atbildīgā persona: Stopiņu novada dome Dienas centrs “Saurieši” vadītāja A.Šibajeva
Pieprasītais un piešķirtais finansējums - euro 450.00. Finansējums kopā - euro 550.00.

10.    Projekta nosaukums: “8KEYCOM – caur spēlēm uz panākumiem”.
Projekta īss apraksts    Projekta ietvaros iecerēts organizēt apmācības par jaunu un speciāli izstrādātu neformālās izglītības rīku “8KEYCOM”, kurā ietilpst 9 interaktīvas spēles, lai veicinātu 8 mūžizglītības kompetenču attīstību: saziņu dzimtajā valodā, saziņu svešvalodās, matemātiskās prasmes un pamatprasmes dabaszinībās un tehnoloģijās, digitālās prasmes, sociālās un pilsoniskās prasmes,  pašiniciatīvu un uzņēmējdarbību, kultūras izpratni un izpausmi. Katras spēles pamatā ir mācīšanās un tās ļauj dalībniekiem iemācīties un uzzināt jaunas lietas, tādejādi paaugstinot savas personīgās un profesionālās pamatprasmes/kompetences. Spēles un mācīšanās attiecības nosaka gūtais prieks - ja spēle ļauj tās dalībniekam gūt prieku, tad mācīšanās, neskatoties uz grūtībām, būs daudz efektīvāka.
Spēļu komplekts “8KEYCOM” tika izstrādāts Erasmus+ Stratēģiskās partnerības projekta ietvaros, sadarbojoties pārstāvjiem no Latvijas, Igaunijas, Horvātijas un Spānijas.
Teorētiski un praktiski iepazīstināt Stopiņu novada iedzīvotājus, kas ikdienā strādā ar jauniešiem, ar neformālās izglītības rīku “8KEYCOM”. Rīka izmantošana ļautu atraktīvā un interesantā veidā pilnveidot  jauniešu kompetences un palielināt to konkurētspēju darba tirgū.
Apmācībās piedalīties primāri tiks aicināti tie cilvēki, kuru darbība ikdienā ir saistīta ar jauniešiem (piemēram, Stopiņu novada dienas centru darbinieki, skolotāji un pedagogi, jauniešu biedrību vai nodibinājumu pārstāvji), tomēr apmācībām pieteikties varēs jebkurš vietējais iedzīvotājs.
Norises laiks: laika posmā no 2017. gada maija līdz augustam (par precīzu datumu vienošanās atkarībā no ekspertu pieejamības).
Iesniedzējs un atbildīgā persona: Rasa Feldmane
Pieprasītais un piešķirtais finansējums – euro 324.20. Finansējums kopā - euro 454.20.

Neapstiprinātie projekti:

Projekta nosaukums: Dzeja un mūzika. Satikšanās.
Projekta īss apraksts    Profesionāli mākslinieki - dzejnieks un aktieris Ēriks Vilsons, vokālā grupa Putni, mākslinieciskā vadītāja Antra Dreģe, čelliste Agate Ozoliņa, pianiste Līga Kārkliņa, literatūras zinātniece Linda Zulmane, sadarbībā ar Latvijas Rakstnieku savienības literārās jaunrades veicināšanas un kultūras programmas "Literārā akadēmija" dalībniekiem strādā pie apjomīga projekta, kura ietvaros tiek apzināta veiksmīgāko Latvijas jauno literātu jaunrade un veidoti atvērta tipa dzejas un mūzikas uzvedumi visā Latvijā, aicinot jaunos dzejniekus radīt dzeju par vienotu tēmu.
Šī projekta mērķis ir popularizēt jaunradītās latviešu dzejas un mūzikas vērtības, dot iespēju topošajiem jaunajiem literātiem, tai skaitā literātiem no Vidzemes reģiona, strādāt plecu pie pleca ar profesionālu režisoru un aktieri, spodrinot savu vārda meistarību, iepazīstoties ar savu kolēģu sacerējumiem, kā arī klātienē sadarbojoties ar profesionāliem mūziķiem un iepazīstot jaunākos latviešu mūzikas kompozīcijas.
Pirmā uzveduma tēma būs SATIKŠANĀS. Šajā, pirmajā acumirklī šķietami romantiskajā nosaukumā ir ietverts krietni plašāks saturs - tā ir gan divu kultūras nozaru - dzejas un mūzikas satikšanās, gan divu cilvēku satikšanās, gan satikšanās ar LATVIJU, uz ko katrs šobrīd ir aicināts,
gatavojoties mūsu valsts 100 gadu dzimšanas dienai. "Mīlestība uz dzimteni " padomju ideoloģijas iespaidā šķiet devalvējies jēdziens, kam šodien - laikā kad daudzi, labākas dzīves meklējumos aizbrauc no Latvijas, jāmeklē jauns piepildījums un pamatojums, stiprinot mūsu nacionālo pašapziņu un lepnumu par savu valsti. Šajā kontekstā zīmīgi šķiet, ka viena no populārākajām mīlētāju satikšanās vietām Rīgā ir Laimas pulkstenis, kas atrodas Brīvības pieminekļa pakājē. Uzvedumā šie divi simboliskie tēli būs klātesoši gan dzejā, gan mūzikā, gan uzveduma vizuālajā noformējumā.
Koncertuzveduma norise Ulbrokas kultūras namā (Stopiņu pagasts) paredzēta 15. septembrī plkst. 19: 00.
Mērķis:
1. Sekmēt profesionālās mākslas un jaunrades procesu attīstību;
2. Sekmēt jaunradīto kultūras vērtību izplatīšanu, to pieejamību plašai sabiedrībai;
3. Veicināt mūsdienīgas, intelektuālas kultūrvides veidošanu Vidzemes reģionā;
4. Veicināt kultūras apmaiņu ar citām pilsētām Latvijā un ārvalstīs, iezīmējot Vidzemes
savdabību un apliecinot tās piederību pasaules kultūrai;
5. Jauniešu mākslinieciskās jaunrades veicināšana;
6. Veicināt profesionālu mākslinieku sadarbību starpnozaru kopprojektu veidošanā.
7. Latviešu jaunākās dzejas un mūzikas popularizēšana.
Iesniedzējs: Biedrība “Intelekts”. Atbildīgā persona: Ilze Dimza.
Pieprasītais finansējums – euro 450.00. Finansējums kopā – euro 2025.00.
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes komiteja sēdē konstatēja: projekts neatbilst izsludinātā konkursa izvirzītajiem mērķiem.  

Projekta nosaukums: “Veselības kokteilis”.
Projekta īss apraksts: mūsdienās viena no visaktuālākajām problēmām Latvijā ir sirds un asinsvadu slimības. Šo problēmu var novērst vai būtiski aizkavēt ar veselīgu uzturu, taču liela daļa cilvēku to neievēro vai nezina veselīga uztura nozīmi. Projekta “Veselības kokteilis” mērķis ir aktualizēt veselīgu uzturu jauniešu un pieaugušo vidū Stopiņu novadā ar nelielu, bet interesantu izglītojošu materiālu no jauniešu puses un augļu kokteiļu/smūtiju darbnīcu, kas jauniešiem iemācītu praktiskas un vienlaikus garšīgas iemaņas, kā uzņemt veselīgas uzturvielas no augļiem, ogām, dārzeņiem.
Norises laiks: 2017. gada jūlijs – 23.augusts.
Norises vieta: DC “Ulbroka”, DC “Līči”, DC “Upeslejas”, Stopiņu novada Jauniešu dienas ietvaros Ulbrokas Dzirnavezera krastā.
Iesniedzējs un atbildīgā persona: Reinis Višķeris/
Pieprasītais finansējums, euro 450.00.
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes komiteja sēdē konstatēja - projekts neatbilst izsludinātā konkursa izvirzītajiem mērķiem:
1. Projekta iesniedzējs nav norādījis uzturspeciālista vai uzturspeciālistu kontaktinformāciju;
2. Nav pārliecības vai projekta iesniedzējs ir izvērtējis iespējamos alergēnus un to ietekmi uz cilvēku veselību, kā arī rīcību gadījumos, ja iestājās alerģiska reakcija pasākuma laikā;
3. Projekta iesniedzējs nav norādījis informāciju par sanitāro normu prasību ievērošanu pasākumu realizācijas laikā, atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Projekta nosaukums: “Rumbulas ligzda”.
Projekta īss apraksts    Rumbulas ciemā pašvaldība ierīkoja bērnu laukuma fragmentus. Lai tomēr šī vieta būtu vēl pievilcīgāka, ir nepieciešams to pielabot, ierīkojot arī vietu, kur vecāki varētu apsēsties un parunāties, apspriest pagasta novitātes, kamēr bērni izmanto bērnu stendiņus un kalniņu. Arī  bērniem būtu labi iekārtot papildus fragmentus, lai laukumiņš tiešām izskatītos pēc brīvā laika pavadīšanas vietas. Turklāt, sakarā ar kustības intensitātes pieaugumu, šī vieta ir jānorobežo, vismaz daļēji, lai bērns netiktu zem garām braucošas mašīnas.
Norises laiks: 2017. gada vasara –rudens. Norises vieta: Rumbula, Stopiņu novads
Iesniedzējs un atbildīgā persoona: Ērika Krutova.
Pieprasītais finansējums – euro 450.00. Finansējums kopā, euro 500.00.
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes komiteja sēdē konstatēja: Projekts neatbilst izsludinātā konkursa izvirzītajiem mērķiem. Projekta realizāciju veikt par pašvaldības budžeta līdzekļiem. Atbildīgais Stopiņu novada domes izpilddirektors M.Griščenko.

Projekta nosaukums: “Pirts tradīciju diena”.
Projekta īss apraksts    Teorētisks un praktisks pasākums Stopiņu novada iedzīvotājiem, kurā tiks sniegtas zināšanas par pirts tradīcijām un iespēja pašiem pasākuma dalībniekiem sertificētu pirtnieku vadībā iet pirtī, apgūt praktiskas iemaņas – piemēram pirts slotu gatavošanā.
Norises laiks: maijs-septembris (viena diena). Norises vieta: “Sidrabozoli”, Līči, Stopiņu novads
Iesniedzējs: SIA “Medical archiving systems”. Atbildīgā persona: Arnis Čakšs.
Pieprasītais finansējums – euro 450.00.
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes komiteja sēdē konstatēja: Projekts neatbilst izsludinātā konkursa izvirzītajiem mērķiem:
1. Projekts veicina konkrētās uzņēmēja darbības popularizēšanu.
2. Nav norādīta mēŗķa grupa uz ko šis projekts ir vērsts.
3. Projekta realizācija būtu atbalstāma, ja projekts tiek realizēts, piemēram, pašvaldības publiska pasākumu ietvaros un sasniegtu lielāku mērķauditoriju.

Projekta nosaukums:  “Laivu brauciens Mazā Jugla”.
Projekta īss apraksts    Projekta ietvaros plānots veikt laivu braucienu pa Mazo Juglu. Maršruta sākums Salaspils novadā – noslēgums Stopiņu novadā, Līčos. Brauciena laikā tiks iepazītas interesantas vietas, apgūtas laivošanas prasmes utt. Brauciena noslēgumā paredzēta kopīga maltīte, atpūta, pirts apmeklējums. Laivu braucienā tiks izmantots inventārs, kas iegādāts realizējot ELFLA LEADER projektu Stopiņu-Salaspils partnerībā “Ūdenstūrisma inventāra iegāde”. Projekta dalībnieki – novada daudzbērnu ģimenes un jaunieši.
Norises laiks: maijs-septembris (viena diena). Iesniedzējs: Salaspils daudzbērnu ģimeņu biedrība “Mārtiņsala”. Atbildīgā persona: Linda Čakše.
Pieprasītais finansējums – euro 450.00.
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes komiteja sēdē konstatēja: Projekts atbilst izsludinātā konkursa izvirzītajiem mērķiem: 
1. Neapstiprināt projekta “Laivu brauciens Mazā Jugla” realizāciju no pašvaldības projektu finanšu līdzekļiem.
2. Realizēt projektu sadarbībā ar Stopiņu novada Daudzbērnu ģimeņu biedrību “Māra”, finansējumu paredzot no Daudzbērnu ģimeņu biedrības “Māra” finanšu līdzekļiem.

Stopiņu novada dome

(07.04.2017.)

Atpakaļ