2016.gadā

 

Stopiņu novada pašvaldības finansēto projektu konkursā 2016.gadā saņemti 14 projektu pieteikumi. 2016.gada 13.aprīļa Stopiņu novada domes sēdē (prot.nr.72), izvērtējot iesniegtos projektu pieteikumus, atbalstīti 10 projekti.
Projektu realizācija paredzēta līdz 30.decembrim. Aicinām iedzīvotājus sekot līdzi informācijai par projektu aktivitātēm un piedalīties organizētajās nodarbībās, pasākumos un semināros.

Apstiprinātie projekti:

Projekta nosaukums, īss apraksts

“Rikšiem, bērīt, es palaidu”.
“Akācijas” ir viensēta ar senu un teiksmainu vēsturi. Mājas celtniecība sākta 1916.gadā, kad Ulbrokas muižas kalējs Rihards Igals, iegūst barona F.fon Mengdema labvēlību un nelielu zemes platību, lai sāktu savas mājas un smēdes celtniecību. Viensētu aptver individuāla apbūve – dzīvojamā un saimniecības ēka, kas ir iekļauta Stopiņu novada kultūras kanonā, jo celta līdz 1940.gadam. Stāsta liecinieces ir senās fotogrāfijas un mazmeitas Māras Zebaueres mutvārdu vēstures liecības. Ulbrokas bibliotēkas pētniecības projekta “Senās mājvietas Stopiņu novadā” izstrādes materiālos (2013)  dokumentēts ar leģendām apvīts “Akāciju” māju stāsts, kas šogad atzīmē simtgadi. Plānotajam pasākumam, kas balstīts uz vēsturiskiem faktiem, ir ne tikai vietējas nozīmes kultūrvēsturisks aspekts, to raksturo kalējmeistara amata prasmes Latvijā gan tos laikos, gan šos laikos, demonstrējot vecmeistaru gudrību un “kurpes” rikšotājiem.

Iesniedzējs, atbildīgā persona

Ulbrokas bibliotēka, Daiga Brigmane

Pieprasītais finansējums, euro

450.00

Finansējums kopā, euro

450.00

Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes komiteja sēdē konstatēja

Projekts atbilst izsludinātā konkursa izvirzītajiem mērķiem

 

Projekta nosaukums, īss apraksts

Semināru cikls ”Koučings – mans sabiedrotais ikdienas dzīvē”.
Semināru ciklā tā dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar koučinga metodi, tās pamatprincipiem un ikdienā pielietojamām praksēm. Semināru cikls sastāv no 6 nodarbībām, katra nodarbība 3 stundu gara (kopā 18 stundas), reizi nedēļā pusotra mēneša garumā. Semināru dalībnieku skaits paredzēts līdz 10 cilvēkiem katrā nodarbībā. Katram dalībniekam vēlams apmeklēt visas cikla nodarbības. Visas nodarbības sastāv no teorētiskās, praktiskās un pārrunu daļas. Katram semināru dalībniekam būs iespēja apgūt, trenēt, attīstīt savas iemaņas, kļūt elastīgākam un caur izaugsmi paplašināt savu komforta zonu. Paredzēti arī mājas darbi un to pārrunāšana nākamajā semināra reizē. Semināru programma:

  1. Kas ir koučings jeb izaugsmes trenēšana. Koučinga prasmes ikdienā, kā tās pielietot savas efektivitātes paaugstināšanai.
  2. Radošu metožu izmantošana kopā ar koučinga pamatprincipiem ikdienas praksē.
  3. Dzīves līdzsvara noteikšanas principi.
  4. Neveiksmēs dzīvē un resursi, ko tās dod tālākai attīstībai.
  5. Ierobežojošas pārliecības par dzīvi – kāpēc tās eksistē, kā tās palīdz un kā ierobežo, kā ar tām strādāt.

Iesniedzējs, atbildīgā persona

Dace Siliņa

Pieprasītais finansējums, euro

450,00 (85%)

Finansējums kopā, euro

530,00

Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes komiteja sēdē konstatēja

Projekts atbilst izsludinātā konkursa izvirzītajiem mērķiem

 

Projekta nosaukums, īss apraksts

“Atkritumu minigolfs”.
Projekta galvenā ideja ir likt novada iedzīvotājiem aizdomāties, cik daudz mēs izmetam atkritumos un cik daudz mēs patiesībā no šiem atkritumiem spētu iegūt. Projekta norise tiks sadalīta 4 daļās:

  1. Mini golfa laukuma projekta izveide (jūnija sākums).
  2. Nepieciešamo materiālu vākšana (jūnija beigas).
  3. Mini golfa laukuma izveide (jūlija sākums).
  4. Mini golfa laukuma atklāšana un sacensības ( jūlija vidus).

Plānots izveidot mini golfa laukumu ar deviņām bedrītēm, ko novietot Līču dienas centra teritorijā līdz sezonas beigām (atkarīgs no laikapstākļiem septembris-oktobris).

Iesniedzējs, atbildīgā persona

Biedrība “Stopiņu novada jaunieši”, Aiga Grizāne

Pieprasītais finansējums, euro

450,00

Finansējums kopā, euro

450,00

Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes komiteja sēdē konstatēja

Projekts atbilst izsludinātā konkursa izvirzītajiem mērķiem

 

Projekta nosaukums, īss apraksts

“Pirts tradīciju diena”.
Teorētisks un praktisks pasākums Stopiņu novada iedzīvotājiem, kurā tiks sniegtas zināšanas par pirts tradīcijām un iespēja pasākuma dalībniekiem sertificētu pirtnieku vadībā iet pirti, apgūt praktiskas iemaņas pirts slotu gatavošanā.

Iesniedzējs, atbildīgā persona

SIA “Medical archiving systems”, Arnis Čakšs

Pieprasītais finansējums, euro

450,00

Finansējums kopā, euro

450,00

Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes komiteja sēdē konstatēja

Projekts atbilst izsludinātā konkursa izvirzītajiem mērķiem

 

Projekta nosaukums, īss apraksts

“Laivu brauciens Mazā Jugla”.
Projekta ietvaros plānots veikt laivu braucienu pa Mazo Juglu. Maršruta sākums Salaspils novadā – noslēgums Stopiņu novadā, Līčos. Brauciena laikā tiks iepazītas interesantas vietas, apgūtas laivošanas prasmes utt. Brauciena noslēgumā paredzēta kopīga maltīte, atpūta, pirts apmeklējums. Projekta dalībnieki – novada daudzbērnu ģimenes un jaunieši.

Iesniedzējs, atbildīgā persona

Salaspils daudzbērnu biedrība “Mārtiņsala”, Linda Čakše

Pieprasītais finansējums, euro

450,00

Finansējums kopā, euro

450,00

Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes komiteja sēdē konstatēja

Projekts atbilst izsludinātā konkursa izvirzītajiem mērķiem

 

Projekta nosaukums, īss apraksts

“Atstarotāji ar latviešu ornamentu”.
Projekts tiks īstenots dienas centrā Līči kā radošās darbnīcas astoņu nedēļu garumā, pulciņu vadītājas vadībā, vienu reizi nedēļā. Radošo darbnīcu laikā tiks veidoti atstarotāji ar latviešu rakstu zīmēm. Nodarbībās tiks apgūtas šūšanas prasmes, prasmes strādāt ar dažādiem audumiem, dažādiem materiāliem, kā arī pārrunātas latviešu tautas vērtības, simboli, kā mūsu senči tos pielietojuši ikdienā, sadzīvē.

Iesniedzējs, atbildīgā persona

Dienas centrs “Līči”, Zanda Pelše

Pieprasītais finansējums, euro

450,00

Finansējums kopā, euro

450,00

Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes komiteja sēdē konstatēja

Projekts atbilst izsludinātā konkursa izvirzītajiem mērķiem

 

Projekta nosaukums, īss apraksts

“Cita mūzika”.
Es, Reinis Višķeris, pirms vairākiem gadiem esmu pabeidzis Ulbrokas Mūzikas un mākas skolu (UMMS), uzskatu sevi par šīs skolas patriotu. Pēc mūzikas skolas beigšanas turpinu iesaistīties dažādos muzikālos projektos, ļoti daudz esmu uzstājies uz skatuves, piedalījies ierakstos, kā arī paralēli tam nodarbojos ar skaņas režiju, skaņošanu un skaņas failu apstrādi amatiera līmenī. Vēlos dalīties šajā pieredzē ar mūzikas skolas skolēniem, iesaistot viņus kopēja ieraksta tapšanā, kas viņiem sniegtu priekšstatu par to, kā notiek ieraksti studijās, kas ir tās lietas, ko sagaida skaņu inženieris no mūziķa, kā arī pastāstīt par savu un savas grupas pieredzi mūzikas industrijā.

Iesniedzējs, atbildīgā persona

Reinis Višķeris

Pieprasītais finansējums, euro

450,00

Finansējums kopā, euro

450,00

 Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes komiteja sēdē konstatēja

Projekts atbilst izsludinātā konkursa izvirzītajiem mērķiem

 

Projekta nosaukums, īss apraksts

“Katram savu tautastērpu arī Stopiņos”.
Projekta laikā katrs pats sev varēs uzsākt vieglākās tautastērpa sastāvdaļas – baltā lina krekla pagatavošanu. Katrs projekta dalībnieks varēs izvēlēties, kādu kreklu sev izšūt. Projekts tiks realizēts dienas centrā kā šūšanas nodarbību cikls – 8 nodarbības divu mēnešu garumā. Projekta laikā tā dalībnieki, pētot grāmatas par latviešu tautastērpiem, padziļināti iepazīs izšūšanas rakstus, šūšanas tehnikas un piegrieztnes.

Iesniedzējs, atbildīgā persona

Dienas centrs “Ulbroka”, Anda Višķere

Pieprasītais finansējums, euro

450.00

Finansējums kopā, euro

450.00

Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes komiteja sēdē konstatēja

Projekts atbilst izsludinātā konkursa izvirzītajiem mērķiem

 

Projekta nosaukums, īss apraksts

Seminārs “Izglītojamie ar autiskā spektra traucējumiem izglītības iestādē”.
Seminārs Gaismas internātpamatskolas un citu Stopiņu novada skolu pedagogiem un darbiniekiem – atbalsta personālam. Semināra pirmā daļa – teorētisko zināšanu apguve par autismu. Semināra otrā daļa – praktiskās nodarbības – metožu un paņēmienu kopums, kas izmantojam darbā ar izglītojamiem, kuriem ir autiskā spektra traucējumi.

Iesniedzējs, atbildīgā persona

Gaismas internātpamatskola, Regīna Grebežniece

Pieprasītais finansējums, euro

450.00

Finansējums kopā, euro

450.00

Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes komiteja sēdē konstatēja

Projekts atbilst izsludinātā konkursa izvirzītajiem mērķiem

 

Projekta nosaukums, īss apraksts

Pasākums novada maznodrošināto ģimeņu bērniem.
Izglītojošs atpūtas pasākums bērniem, kuriem materiālu apstākļu dēļ nav pieejamas daudzveidīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas. Pasākuma vadītāji – rotaļnieki organizēs bērnu aktivitātes ar spēļu un stafešu palīdzību, notiks fiziskas aktivitātes dabā ar iespējām darboties radošajā darbnīcā. Iepazīšanās ar dažādiem interesantiem dzīvniekiem, ar iespēju tos pabarot un samīļot, vizināšanās ēzeļa vai ponija mugurā (atkarībā no bērna vecuma un vēlmēm).

Iesniedzējs, atbildīgā persona

Zemnieku saimniecība “Brieži”, Signe Utāne

Pieprasītais finansējums, euro

325,00 (84%)

Finansējums kopā, euro

390,00

Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes komiteja sēdē konstatēja

Projekts atbilst izsludinātā konkursa izvirzītajiem mērķiem

 

Neapstiprinātie projekti:

Projekta nosaukums, īss apraksts

Stopiņu novada simbolikas popularizēšana un vasaras dienas nometnes “pasaule caur deju” kvalitātes paaugstināšana.
Ulbrokas vidusskola organizē dienas pilot nometni, ar ievirzi dažādu tautu dejās un valodu diskusiju klubu (angļu, latviešu, portugāļu valodās). Plānots piesaistīt vieslektorus no RPIVA un ERASMUS+ projekta brīvprātīgos. Nometnē būs iespēja piedalīties visiem Stopiņu novada skolēniem. Nometnē būs iespēja pilnveidot esošās dejošanas prasmes un paaugstināt valodu kompetenci.

Iesniedzējs

Ulbrokas vidusskola, Irina Kalniņa

Pieprasītais finansējums, euro

450,00 (7,17%)

Finansējums kopā, euro

6778,75

 Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes komiteja sēdē konstatēja

Projekts neatbilst izvirzītajiem mērķiem, jo paredz iegādāties materiālās vērtības norādot konkrētu kolektīvu dalībniekus. Projekts savā būtībā nav vērsts uz iedzīvotāju plašāku iesaistīšanos.

 

Projekta nosaukums, īss apraksts

Zvanu instrumenta apmācība dienas centrā “Saurieši”.
Dienas centrā “Saurieši tiks organizētas 8 nodarbības (nodarbības ilgums 1 stunda), kurās tiks apmācīta Zvanu instrumenta spēle. Malmark zīmola Zanu instruments ir profesionāls un smalks mūzikas instruments, kas sastāv no 25 hromatiski noskaņotiem zvaniem.

Iesniedzējs, atbildīgā persona

SIA “Zvanu skola”, Rihards Fridbergs

Pieprasītais finansējums, euro

450,00

Finansējums kopā, euro

450,00

Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes komiteja sēdē konstatēja

Projekts neatbilst izvirzītajiem mērķiem, jo paredz realizēt nākošo apmācības līmeni, tādejādi, ierobežojot citu interesentu piesaisti.

 

Projekta nosaukums, īss apraksts

“Ulbrokas florbola diena”.
Projekta mērķis ir kādā vasaras sestdienā  izveidot florbola turnīru Ulbrokas hokeja laukumā, dodot iespēju Stopiņu un Stopiņu apkaimē esošiem florbolistiem izspēlēt savā starpā viņu iemīļoto spēli. Turnīra dalībniekus plānots dalīt vecuma grupās:  līdz 14 g.v., 15-21 g.v. Spēle notiktu ar mazajiem vārtiem bez vārtsarga, laukumā 3x3 spēlētāji, komandā iespējams pieteikt 4 cilvēkus. Vienas spēles laiks 8 minūtes, divi periodi pa 4 minūtēm. Turnīra norises laikā papildus būtu iespējams piedalīties dažādos spēka vingrinājumu konkursos – pievilkšanās atspiešanās balstā guļus uz laiku. Aktivitāšu dalībnieki tiktu dalīti tajās pašās vecuma grupās, un pēc dzimuma. Katram dalībniekam būtu iespēja saņemt balvas. Katrā vecuma grupā 3 labākās komandas tiktu apbalvotas ar nelielām balvām.

Iesniedzējs, atbildīgā persona

Roberts Gurtiņš

Pieprasītais finansējums, euro

395.00

Finansējums kopā, euro

395.00

Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes komiteja sēdē konstatēja

Projekta realizācija atbilst Ulbrokas sporta kompleksa jau rīkotajiem florbola turnīriem.

 

Projekta nosaukums, īss apraksts

“Rotaļu laukuma izveide Gaismas internātpamatskolai”.
Gaismas internātpamatskolas teritorijas platība atļauj izbūvēt bērnu rotaļu laukumu. Lai veicinātu Stopiņu novada vides labiekārtošanu, tiks izveidota atpūtas zona bērniem ar īpašām vajadzībām. Atpūtas zonā, ņemot vērā bērnu īpašās vajadzības un pielāgojumus, paredzēts izbūvēt: (1) šūpoles vestibulārā aparāta un smadzeņu darbībai; (2) kāpelēšanas un līšanas zonu – kustību koordinācijai; (3) balansēšanas vietu – kustību koordinēšanai, telpiskai izjūtai; (4) zālienu – izskrieties no sirds. Izbūvējot rotaļu laukumu bērniem ar fiziskiem un garīgiem traucējumiem tiks nodrošināta vides pieejamība. Turpinot regulāri apkopt skolas apkārtni, pagalmu, pielietojot praktiski ieaudzinātās vērtības, bērniem būs vēlme savu rotaļu laukumu turēt kārtībā un tīrībā.

Iesniedzējs, atbildīgā persona

Svetlana Kaļistratova

Pieprasītais finansējums, euro

430,00 (41%)

Finansējums kopā, euro

1040,00

Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes komiteja sēdē konstatēja

Projekta realizācija neatbilst izsludinātā konkursa izvirzītajiem mērķiem, jo paredzēts iegādāties pamatlīdzekļus un paredzēts būvniecības process.

Projektu atskaites veidlapas.

 

Atpakaļ