2015.gadā

 

Stopiņu novada pašvaldības finansēto projektu konkurss 2015.gadā

Stopiņu novada pašvaldības finansēto projektu konkursā 2015.gadā saņemti 24 projektu pieteikumi. Izvērtējot iesniegtos pieteikumus, atbalstīti tika 11 projekti. Projektu iesniegšana notika no 2015.gada 16.februāra līdz 16.martam. Apstiprinātie projekti:

 Nr.p.k.

 Projekta nosaukums

 Projekta realizētājs

 1.

Praktiskas apmācības vecākiem par bērnu attīstību un audzināšanu

Projekta apraksts:

Stopiņu pagasta vecākiem, kas audzina bērnus līdz 7 gadu vecumam, būs pieejams praktisku semināru cikls par bērnu attīstību un efektīvām audzināšanas prasmēm. Semināri notiks pēc starptautiski atzītas metodikas "Bērnu emocionālā audzināšana". Vecāki iegūs informāciju par to, kā atbalstīt bērnu attīstību, praktiskās aktivitātēs pilnveidos audzināšanas prasmes. Plānotas sešas nodarbības, katra nodarbība ilgst trīs stundas. Katrā seminārā var piedalīties līdz 15 dalībniekiem, Semināri notiks dienas centrā "Saurieši". Mācības vadīs psiholoģijas maģistre, sertificēta vecāku apmācības vadītāja.

 NVO „Izglītība un atbalsts Latvijas ģimenēm”

 2.

Mēs esam diži – mēs esam koki!

Projekta apraksts:

Ikdienā, ejot savās ikdienas gaitās, pat neiedomājamies, ka tepat mums blakus ir kaut kas nozīmīgs un dižs – dižkoks. Stopiņu novadā ir 29 dižkoki, no kuriem 8 ir valsts nozīmes īpaši aizsargājami. Ar projekta palīdzību visiem novada iedzīvotājiem un ciemiņiem atklāsim mūsu novada dižos objektus. 2015.gada aprīļa otrajā pusē tiks apzināti Stopiņu novadā augošie dižkoki.

Kopā ar Ulbrokas vidusskolas bioloģijas skolotāju Ivetu Lāci dižkokus dosimies mērīt, novērtēt, veikt fotodokumetāciju, kā arī iegūt vispārīgas zināšanas par Latvijas dižkokiem un citiem augiem. Tā kā dabā viss nepārtraukti mainās, novada iedzīvotāji tiks aicināti izmērīt savā mājas pagalmā vai iemīļotās pastaigas takas tuvumā esošos kokus un pārliecināties, vai tie nav izauguši līdz dižkoku izmēriem. Pēc dižkoku apzināšanas un datu ieguves, Stopiņu novada Jauniešu dome kopā ar visiem interesentiem apkopos iegūto informāciju un izveidos tūrisma maršrutu plānus. Izveidotais maršruts tiks pārbaudīts dzīvē – rīkosim pārgājienu “No dižkoka līdz dižkokam”. Pārgājiena dalībniekiem būs unikāla iespēja pirmajiem iziet mūsu izveidoto maršrutu un izteikt savu viedokli, kas ir ļoti svarīgs maršruta tālākai attīstībai. Pārgājiena laikā tiks veikti izzinoši, atraktīvi un aktīvi uzdevumi, kas palīdzēs vieglākā un interesantākā veidā iepazīties ar dižkokiem un citiem dabas brīnumiem. Pārgājiena beigās pikniks.

 Elīna Siliņa

 3.

Annas diena – Saimnieču diena

Projekta apraksts:

Saimnieču diena veltīta kūku prezentācijai. Saimnieces piedalās prezentācijā ar pašceptām kūkām un tortēm. Rokdarbu meistares izrāda savus rokdarbus gan kā izstādē, gan pārdošanā.

 Ingrīda Balode

 4.

Streetart Ulbroka

Projekta apraksts:

Ar šo projektu Stopiņu novada bērniem un jauniešiem tiek dota iespēja iepazīties ar aktuālo sienu apgleznošanas mākslu, un tās tapšanas procesu. Mēs vēlamies veicināt izpratni par šo mākslas veidu, parādot to kā aizraujošu radošu izpausmi, nevis huligānismu, kā tas bieži tiek vērtēts plašākajā sabiedrības daļā. Mēs (projekta iniciatori)  esam šī mākslas veida entuziasti ar pieredzi un profesionālo mākslas skolu izglītību, un uzskatām, ka Stopiņos būtu aktuāli veicināt izpratni par kvalitatīvu ielu mākslu un iespējām to darīt, nenodarbojoties ar huligānismu. Projekta ietvaros vēlamies apgleznot dienas centra "Ulbroka" aizmugurējo ārsienu, kas šobrīd, mūsuprāt, izskatās nobružāta, pelēcīga un neizteiksmīga. Mūsu iecerētā ideja šajā vietā iederētos gan vizuāli, gan konceptuāli, jo bērni un jaunieši regulāri dodas spēlēt basketbolu un strītbolu tur esošajā strībola laukumā. Aptaujājot dienas centra "Ulbroka" regulāros apmeklētājus, nonācām pie secinājuma, ka šādu ideju atbalstītu ikviens ar dienas centru saistīts cilvēks un saņēmām pozitīvas atsauksmes par ieceri.

Mākslas darba radīšanā plānojam iesaistīt arī bērnudārza "Pienenīte" vecāko grupiņu bērnus, kas veidotu fonu mūsu iecerētajam zīmējumam, kas ļautu interesentiem būt piederīgiem darba tapšanā. Zīmējumu esam ieplānojuši tematiski aktuālu un piederīgu attiecīgajai vietai.

 Edgars Podgaiskis

 5.

Projekts veltīts Stopiņu novada jaundzimušajiem „Labo sapņu spilventiņš”

Projekta apraksts:

Projekts tiks īstenots kā radošā darbnīca, kuras laikā tiks apgūtas dažādas zīda apgleznošanas tehnikas, tiks veidotas šūšanas iemaņas darbā ar šujmašīnu. Projekta laikā tiks veidoti auduma spilventiņi ar Stopiņu novada logo, kas pēc projekta noslēguma tiks nodoti Stopiņu novada domei, lai laika gaitā kļūtu par dāvaniņām jaundzimušajiem, kas tiek reģistrēti kā Stopiņu novada iedzīvotāji.

Projekts tiks realizēts kā nodarbības 1 reizi nedēļā, vakarā, Dienas centra Līči telpās, radošo pulciņu pasniedzējas vadībā.

 Dienas centrs Līči

 6.

Kalējs kala debesīs.

Projekta apraksts:

Stopiņu novada bibliotekāru tikšanās Līčos Pētera Brūvera dzimtajās mājās “Kalēji” ir jauna tradīcija, kad dzejnieka un atdzejotāja dzimšanas dienā tiek organizēta apkārtnes uzkopšana un labiekārtošana. Pavasara talka un apkārtnes sakopšana arī tēlaini ir salīdzināma ar rakstniecības radošumu, jaunatklāsmi un paliekošu vērtību veidošanu. Stopiņu novada bibliotekāru tikšanās vienlīdz ir arī Bibliotēku nedēļas un profesijas svētki, kas ir bibliotekāru dzīves un darba izpēte un novadpētniecības resursu pilnveides jautājums.

Dzejas dienas notikumiem un aktivitātēm ir vietējās nozīmes kultūrvēsturisks aspekts, kas veicina radošas un literāras vides saglabāšanu, attīstību un piederību savam novadam. Ar pašu iniciatīvi iedibināts, veidots un uzturēts pasākums rada atbildības sajūtu un pievienoto vērtību sabiedriskās domas līdzdalībai Stopiņu novada kultūras dzīves norisēs. Pasākumam ir pēctecības klātbūtne sagatavotajos materiālos, foto fiksācijās un izveidotajos aprakstos, kas atspoguļojas Stopiņu novada informatīvajā izdevumā “Tēvzemīte” un tīmekļa vietnē http://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/projekti/kalejs-kala-debesis-2015gada-aprilis-septembris

 Ulbrokas bibliotēka

 7.

Gleznošanas plenērs „Gleznošana attīsta personību”.

Projekta apraksts:

Projekta grupā profesionāla mākslas pedagoga vadībā darbosies pieaugušie Upesleju un vēl citi Stopiņu novada iedzīvotāji. Notiks apmācība gleznošanai dabā, tādējādi atraisot cilvēku radošumu un attīstot iemaņas, kuras noderīgas dzīvē un darbā. Tiks organizēti 3 gleznošanas plenēri, katrs apmēram 4 stundu garumā, kuri notiks Upesleju apkārtnē un pie Mazās Juglas. Grupas dalībnieki tiks nodrošināti ar nepieciešamo mākslinieka aprīkojumu - krāsām, papīru vai audeklu un mapi. Plenēru laikā katrs dalībnieks uzgleznos vienu vai vairākas gleznas, ievērojot krāsu mācību, kompozīciju, attēlojot savas dzīves vietas tuvākās apkārtnes dabas ainavas. Uzgleznotie darbi tiks izstādīti apskatei izstādē dienas centrā “Upeslejas”. Projektā paredzētajās nodarbībās būs iespējams piedalīties jebkuram ieinteresētam Stopiņu novada iedzīvotājam neatkarīgi no tā, vai ir vai nav viņš iepriekš apgūtas iemaņas zīmēšanā vai gleznošanā.

 Maija Brašmane

 8.

Vecāku apmācības programma „Bērnu emocionālā audzināšana”

Projekta apraksts:

Stopiņu novada iedzīvotājiem tiek piedāvāta vecāku apmācības programma „Bērnu emocionālā audzināšana”. Programma paredzēta visiem pirmsskolas vecuma bērnu ( no 0-7 gadu vecumam) aprūpē iesaistītajiem pieaugušajiem – vecākiem, vecvecākiem, auklītēm, audžuvecākiem, aizbildņiem, neatkarīgi no tā vai bērns apmeklē kādu pirmsskolas izglītības iestādi. Projekta ietvaros grupā var pieteikties jebkurš interesents no Stopiņu novada.

Programma paredzēta, lai veicinātu bērnu emocionālo attīstību, uzlabotu vecāku un citu aprūpētāju mijiedarbību ar bērnu, palīdzētu labāk izprast bērnu vajadzības, mainīt viņu uzvedību.

Projekta ietvaros paredzēts izveidot slēgtu grupu 15 cilvēku skaitā un šai grupai novadīt 10 nodarbības. Katras nodarbības ilgums 3 akadēmiskās stundas (1h- 40min.)

Vecāku apmācības programma „Bērnu emocionālā audzināšana” izveidota Kanādā, tās autore ir Sāra Lendija. Latvijā programma adaptēta2004. Gadā ar Kanādas vēstniecības atbalstu, piedaloties, LU Psiholoģijas nodaļai, Krīzes centram „Skalbes”, Centram pret vardarbību „Dardedze”, Ģimenes un bērnu lietu ministrijai.

 PII „Pienenīte”

 9.

Jauno māmiņu spiets Stopiņu novadā.

Projekta apraksts:

Bērniņa gaidīšanas un kopšanas laikā jauno māmiņu socializācija, izglītošana, iedvesmošana ir ļoti svarīga. Visbiežāk jaunajām māmiņām nav laika izglītoties vai veltīt laiku sev – savai labsajūtai, jo mazuli nav kur atstāt. Tādēļ projekta ietvaros vēlamies piedāvāt jaunajām māmiņām kopā ar mazuļiem apmeklēt dažādas saturīgas nodarbības un meistarklases.

 Marina Ancāne

 10.

Jaunieši, izzināsim Mazās Juglas upi!

Projekta apraksts:

Siltajās, saulainajās vasaras dienās, kad skolēniem un studentiem ir brīvlaiks, bieži vien viņi sastopas ar problēmu: “Ko darīt?”. Lai gan iespēju izklaidēties un izzināt apkārtējo pasauli ir daudz, jaunieši bieži vien tās nespēj saskatīt. Ar projekta palīdzību mēs Stopiņu novada jauniešiem sniegtu vienreizēju ieskatu, kā draugu lokā lietderīgi un saistoši pavadīt laiku.

Tiks organizēts laivu brauciens pa Stopiņu novada lielāko upi – Mazo Juglu. Brauciena sākums būs Salaspils novadā, bet galapunkts Stopiņu novadā, Līčos. Gan laivu brauciena laikā, gan galapunktā jauniešiem būs iespēja izzināt gan sevi, gan apkārtni, veicot atraktīvus, prātu attīstošus un sportiskus uzdevumus. Galapunktā tiks rīkots pikniks (katrs sagatavo savu “groziņu”).

Laivu braucienā tiks izmantots inventārs, kas iegādāts, realizējot ELFLA LEADER projektu Stopiņu-Salaspils partnerībā “Ūdenstūrisma inventāra iegāde”.

 Arnis Kļaviņš

11.

Zvanu instrumenta apmācība dienas centrā „Saurieši”.

Projekta apraksts:

Dienas centrā „Saurieši” tiks organizētas 10 nodarbības, kurās tiks apmācīta Zvanu instrumenta spēle. Malmark zīmola Zvanu instruments ir profesionāls un smalks mūzikas instruments, kas sastāv no 25 hromatiski noskaņotiem zvaniem. Dienas centrā vairāki cilvēki ir izteikuši gatavību ņemt dalību šajā projektā (skat. 2.8.). Apmācību kursa noslēgumā, aicināsim Stopiņa novada iedzīvotājus uz kādu saviesīgu pasākumu, kurā atskaņosim apgūtos skaņdarbus. Šī pasākuma laikā pastāstīsim par Zvanu instrumenta specifiku – no kā tas ir veidots, kā darbojas un kādas kompetences ir nepieciešamas, lai šo instrumentu varētu spēlēt. Visiem sanākušajiem būs iespēja uzdot jautājumus, aplūkot instrumentu, kā arī ieskandināt zeltaini spožos zvaniņus. Ar zvaniņu spēli uzstāsimies Stopiņu pamatskolā, Līču un Upesleju, Cekules dienas centros.

 

Atpakaļ