Viegli lasīt

 

Stopiņu novads

Stopiņu novads atrodas Pierīgas lauku teritorijā.

Stopiņu novads robežojas ar Rīgas pilsētu, Salaspils novadu, Garkalnes novadu un Ropažu novadu.

Stopiņu novada teritorijas platība – 53,5 kvadrātkilomnetri (km2).

Stopiņu novada administratīvajā teritorijā atrodas deviņi (9) ciemi:

 • Ulbroka
 • Dreiliņi
 • Saurieši
 • Upeslejas
 • Vālodzes
 • Līči
 • Dzidriņas
 • Rumbula
 • Cekule

Stopiņu novada administratīvais centrs atrodas Ulbrokā.

Stopiņu novadā savu dzīvesvietu deklarējuši gandrīz 13 000 iedzīvotāji. 

Kā sazināties ar Stopiņu novada pašvaldību?

Stopiņu novada pašvaldība atrodas Ulbrokā, Institūta ielā 1a, Stopiņu novadā.
Ar pašvaldību var sazināties pa tālruni: 67910518.
Var rakstīt uz e-pastu:  novada.dome@stopini.lv 

Stopiņu novada domes apmeklētāju pieņemšanas laiks:

 • Pirmdienās no plkst. 11.00 līdz 19.00
 • Ceturtdienās no plkst.9.00 līdz 18.00

Kas ir Stopiņu novada pašvaldība?

Stopiņu novada pašvaldību veido Stopiņu novada iedzīvotāju ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – Stopiņu novada dome un tās izveidotās iestādes.

Stopiņu novada dome  pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības un tās iestāžu struktūru, lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu, un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu.

Dome sastāv no 15 deputātiem. Domes darbu vada domes priekšsēdētājs.

Lai nodrošinātu savu darbību, dome no deputātiem ievēl pastāvīgās komitejas, kuru atbildība saistās ar lēmumu pieņemšanu par konkrētām dzīves sfērām:

 • Finanšu komiteja 
 • Veselības aizsardzības, sociālo lietu un dzīvokļu komiteja
 • Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja  
 • Attīstības komiteja 
 • Zemes un mežu īpašumu komiteja 

Pakalpojumumu saņemšana

Stopiņu novada pašvaldības un iestāžu sniegto pakalpojumu apraksti un veidlapas pakalpojumu saņemšanai pieejamas sadaļā PAKALPOJUMI.

Stopiņu novada pašvaldībā ir šādas iestādes:

 • Būvvalde
 • Pašvaldības policija
 • Sociālais dienests
 • Bāriņtiesa
 • Pii "Pienenīte"
 • Ulbrokas vidusskola
 • Stopiņu pamatskola
 • Upesleju sākumskola
 • Gaismas pamatskola
 • Ulbrokas mūzikas un mākslas skola
 • Kultūras centrs "Ulbrokas Pērle"
 • Tautas lietišķās mākslas studija "Ulbroka"
 • Ulbrokas bibliotēka
 • Sauriešu bibliotēka
 • Ulbrokas sporta komplekss
 • Radošās attīstības centrs "Ulbroka"
 • Radošās attīstības centrs "Upeslejas"
 • Radošās attīstības centrs "Saurieši"
 • Radošās attīstības centrs "Cekule"
 • Radošās attīstības centrs "Līči"

   
Stopiņu novada simbolika

Stopiņu novada ģerbonis


Stopiņu novada karogs


Stopiņu novada grafiskā zīme

 

Atpakaļ