Navigācija

Skolēnu darbs vasarā 2021

 

 

Stopiņu novada pašvaldība organizēs darbu skolēniem vasarā, trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērniem, aizbildnībā esošajiem bērniem, un bērniem, kuriem noteikta invaliditāte jūnija, jūlija un augusta mēnešos. Plašāka informācija un pieteikšanās ŠEIT.

* * *

Stopiņu pašvaldības atbalsts uzņēmējiem darba vietu nodrošināšanai skolēniem vasaras brīvlaikā

Stopiņu novada domes sēdē pieņemts lēmums organizēt skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumu vasaras brīvlaikā sadarbībā ar Stopiņu novada uzņēmējiem, tādējādi radot iespēju skolēniem iegūt darba pieredzi, sniedz izpratni par profesijām un nepieciešamo zināšanu līmeni tajās, kā arī dot iespēju praktiski sagatavoties konkurētspējai darba tirgū. 

Uzņēmēji aicināti pieteikt darba vietas uzņēmumos, kas nav pretrunā ar normatīvajos aktos noteiktajiem skolēnu darba ierobežojumiem, un nav kaitīga skolēna drošībai, veselībai, tikumībai un attīstībai.

Pieteikuma veidlapa uzņēmumiem pieejama ŠEIT.

“Kārtība, kādā tiek organizēts un finansēts skolēnu vasaras nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā sadarbībā ar Stopiņu novada uzņēmējiem 2021.gadā”  pieejama ŠEIT.

Pieteikumi jāiesniedz Stopiņu novada domē, nosūtot pieteikuma anketu uz e-pasta adresi: darbs.vasara@stopini.lv līdz 15. jūnijam.

Informācija par darbavietām vasaras brīvlaikā skolēniem tiks publicēta šajā lapā, sekojiet informācijai. 

* * *

 

Atpakaļ