Skolēnu darbs vasarā

 

INSTRUKTĀŽA DARBA AIZSARDZĪBĀ

SKOLĒNU PIETEIKŠANĀS DARBAM VASARĀ 

LĪDZFINANSĒJUMS UZŅĒMĒJIEM, SKOLĒNU NODARBINĀTĪBAI VASARĀ

 

Atgādinām, ka pieteikties nodarbinātībai vasarā var bērni un jaunieši no pilniem 13 līdz 18 gadiem, kuri mācās vispārizglītojošās skolās klātienē, un kuru dzīvesvieta uz 2019. gada 1. janvāri ir deklarēta Stopiņu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā

Atpakaļ