Iepirkumi 2017

 

Izsludināts Identifikācijas numurs Iepirkuma nosaukums Dokumenti Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Lēmuma pieņemšanas datums Līguma izpildītājs Līguma summa EUR bez PVN
09.08.2017. SND 2017/30 Mēbeļu izgatavošana un piegāde Ulbroka vidusskolas vajadzībām Nolikums Tehniskā specifikācija Paziņojums par rezultātiem Līgums 23.08.2017. plkst. 11:00 24.08.2017. SIA “ABIS HOLDING”, Reģ. Nr. 40103837117 EUR 11 084,34 bez PVN
09.08.2017. SND 2017/29 Skeitparka izbūve pie Ulbrokas dzirnavu ezera Nolikums Tāme Paziņojums par rezultātiem Līgums 23.08.2017. plkst. 11:00 23.08.2017. SIA “City Playground”, Reģ. Nr. 40103835582 EUR 42 182,84 bez PVN
08.08.2017. SND 2017/28 TERITORIJAS PIE LĪDUMNIEKU IELAS NR. 1 UN NR. 3, SAURIEŠOS, STOPIŅU NOVADĀ, PĀRBŪVE Nolikums Tāme Paziņojums par rezultātiem Līgums 23.08.2017. plkst. 11:00 24.08.2017. SIA “Autoceļi”, Reģ. Nr. 40003069161 EUR 90 254,15 bez PVN
30.06.2017. SND 2017/27 Dauguļupes ielas, Ulbrokā, Stopiņu novadā, pārbūve Protokols par iepirkuma procedūras izbeigšanu  Pārtraukts Pārtraukts Pārtraukts Pārtraukts
28.06.2017. SND 2017/26 Stāvvietas izbūve PIE INSTITŪTA ielas 1A, ULBROKĀ, Stopiņu novadā Nolikums Tāme  Iepirkumu komisijai nav pamats uzskatīt, ka nolikumā izvirzītās pretendentu atlases prasības nav objektīvas un samērīgas un, ka iepirkumu procedūra ir bijusi nepieejama citiem pretendentiem, tādējādi iepirkuma procedūra netiek pārtraukta Līgums 10.07.2017. plkst. 11:00 10.07.2017. SIA “Energy Expert”, Reģ. Nr. 40103496920 EUR 40 000,00 bez PVN
13.06.2017. SND 2017/25 Datortehnikas un biroja tehnikas iepirkums Stopiņu novada pašvaldības vajadzībām

Nolikums  Tehniskā specifikācija Paziņojums par rezultātiem Līgums I daļa Līgums III daļa

28.06.2017. plkst. 11:00 05.07.2017.

I daļa SIA “NT PIEDZĪVOJUMI”, Reģ. Nr. 40003524414

II daļa pārtraukta bez rezultāta

III daļa SIA “NT PIEDZĪVOJUMI”, Reģ. Nr. 40003524414

I daļa EUR 5198,31 bez PVN

 

III daļa EUR 19 715,08 bez PVN

02.06.2017. SND 2017/24 Ikgadējo telpu remonta darbu veikšana Upesleju internātpamatskolas – rehabilitācijas centra vajadzībām Nolikums Tāme Nr. 1 Tāme Nr. 2 Tāme Nr. 3 Paziņojums par rezultātiem Līgums 21.06.2017. plkst. 11:00 26.06.2017. SIA “BD&C”, Reģ. Nr. 40103329844 EUR 54 211,86 bez PVN
26.05.2017. SND 2017/23 Meliorācijas grāvja N-1 no bijušajiem ģipšakmens karjeriem Sauriešos līdz valsts nozīmes meliorācijas grāvim “Piķurga” Stopiņu un Salaspils novadu teritorijās uzturēšana/tīrīšana Protokols par iepirkuma procedūras izbeigšanu  Pārtraukts Pārtraukts Pārtraukts Pārtraukts
24.05.2017. SND 2017/22 Būvprojekta “Kalnozola ielas, Vālodzēs, STOPIŅU NOVADĀ, PĀRBŪVE” izstrāde un autoruzraudzība Protokols par iepirkuma procedūras izbeigšanu Pārtraukts Pārtraukts Pārtraukts Pārtraukts
23.05.2017. SND 2017/21 Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Ceļa Lielkājas – Kalves un ceļa posma C21 – Grīvas, Stopiņu novadā, pārbūves I un II kārtas laikā Nolikums Paziņojums par rezultātu Līgums 07.06.2017. plkst. 11:00 12.06.2017. SIA “BaltLine Globe”, Reģ. Nr.40003780856 EUR 19 490,00 bez PVN
22.05.2017. SND 2017/20 Ikgadējo remonta darbu veikšana Ulbrokas sporta kompleksa vajadzībām Nolikums Tāme 1 Tāme 2 Tāme 3 Paziņojums par rezultātiem Līgums 07.06.2017. plkst. 11:00 27.06.2017. SIA “CORVID Būve”, Reģ. Nr. 40103485560 EUR 19 160,36 bez PVN
19.05.2017. SND 2017/19 Stopiņu novada pašvaldības iestāžu darbinieku un amatpersonu veselības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana Nolikums Paziņojums par rezultātu Ziņojums Līgums 13.06.2017. plkst. 11:00 16.06.2017. AAS „BTA Baltic Insurance”, Reģ. Nr. 40103840140 Vienas vienības prēmija, EUR 213.43 (PVN netiek piemērots)
13.05.2017. SND 2017/18 Ikgadējo remonta darbu veikšana Ulbrokas vidusskolas vajadzībām Nolikums Tāme Plāns Paziņojums par rezultātu Līgums 31.05.2017. plkst. 11:00 06.06.2017. SIA “I.K. Būve”,  Reģ. Nr.40003777875 EUR 91 293,11 bez PVN
10.05.2017. SND 2017/17
Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ulbrokas vidusskolā un Stopiņu pirmsskolas izglītības iestādē

Nolikums ar grozījumiem Grozījumi Jautājumi/atbildes Paziņojums par rezultātiem I daļa Paziņojums par rezultātiem II daļa Ziņojums I daļa Ziņojums II daļa Līgums I daļa Līgums II daļa

20.06.2017. plkst. 11:00 04.07.2017.

I daļa SIA "IRG", Reģ. Nr. 40102019738,

Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums,

iegūtais punktu skaits 95.6251

II daļa PS “Ēdiens un KM.LV”, Reģ. Nr. 40103933578, 

Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, iegūtais punktu skaits 100

Vienas dienas ēdināšanas cena vienam izglītojamajam EUR bez PVN I daļā 1,17

Vienas dienas ēdināšanas cena vienam izglītojamajam EUR bez PVN II daļā 1.29

09.05.2017. SND 2017/16 Ceļa Lielkājas – Kalves un ceļa posma C21 – Grīvas, Stopiņu novadā, pārbūve. Būvniecības I un II kārta Nolikums  Grozījumi Jautājums/Atbilde Tāme ar labojumiem Paziņojums par rezultātiem Ziņojums Līgums 14.06.2017. plkst. 11:00 20.06.2017. CBF SIA “BINDERS”, Reģ. Nr. 40003164644 EUR 522 333,94 bez PVN
09.05.2017. SND 2017/15 Ikgadējo remonta darbu veikšana Ulbrokas vidusskolas vajadzībām Protokols par iepirkuma procedūras pārtraukšanu Pārtraukts 12.05.2017. Pārtraukts Pārtraukts
03.05.2017. SND 2017/14 Būvprojekta “Ceļa Pundurīši – Līdaciņas, līdz Ievu ielai, STOPIŅU NOVADĀ, PĀRBŪVE” izstrāde un autoruzraudzība

Nolikums Topogrāfija Paziņojums par rezultātu Līgums

24.05.2017. plkst. 11:00 06.06.2017. SIA “Projekts EAE”,  Reģ. Nr. 44103073494 EUR 9450,00 bez PVN
28.04.2017. SND 2017/13 Ikgadējo remonta darbu veikšana PII “Pienenīte” vajadzībām Nolikums Tāme jautājumi/atbildes Plāns Tepla Nr. 149 un 149 Paziņojums par rezultātiem Paziņojums par rezultātiem Nr. 2 Līgums 17.05.2017. plkst. 11:00 26.05.2017. PS “VAAB”, Reģ. Nr. 40103874946  EUR 22 925,13 ​  bez PVN
27.04.2017. SND 2017/12 KALNOZOLA IELAS, STOPIŅU NOVADĀ, PĀRBŪVES BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE, BŪVDARBI UN AUTORUZRAUDZĪBA Protokols par iepirkuma procedūras izbeigšanu bez rezultātiem 24.05.2017. plkst. 11:00 24.05.2017. Pārtraukts Pārtraukts
21.04.2017. SND 2017/11 Rotaļlaukuma izbūve, aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Ulbrokā, Stopiņu novadā Nolikums Jautājums/atbilde Paziņojums par rezultātiem Līgums  /Veikti drukas kļūdu labojumi iepirkuma dokumentos. 11.09.2017./ 03.05.2017. plkst. 11:00 10.05.2017. SIA “Ksil Baltic”, Reģ. Nr.40003548215 EUR 26 557,00 bez PVN
11.04.2017. SND 2017/10 KALNOZOLA IELAS, STOPIŅU NOVADĀ, PĀRBŪVES BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE, BŪVDARBI UN AUTORUZRAUDZĪBA Protokols par iepirkuma procedūras izbeigšanu bez rezultāta 26.04.2017. plkst. 11:00 26.04.2017. Pārtraukts Pārtraukts
30.03.2017. SND 2017/9 Pašvaldības autoceļa Kļavu ielas, Stopiņu novadā atjaunošana

Nolikums Jautājums/atbilde 

Jautājums/atbilde 19.04.2017. 

Jautājums/atbilde 11.05.2017.

Paziņojums par rezultātiem

Ziņojums

Līgums

17.05.2017. plkst. 11:00 23.05.2017. AS “A.C.B.”, Reģ. Nr. 40003095713 EUR 200 834,67 bez PVN
24.03.2017. SND 2017/8 Pasažieru autobusa (18+1) piegāde Gaismas internātpamatskolas vajadzībām Nolikums Paziņojums par rezultātiem Līgums 05.04.2017. plkst. 11:00 11.04.2017. SIA “FS Noma”, Reģ. Nr. 40103440166 EUR 29 441,00 bez PVN
06.02.2017. SND 2017/7  Būvprojekta “TERITORIJAS PIE LĪDUMNIEKU ielaS nr.1 UN NR.3, SAURIEŠOS, STOPIŅU NOVADĀ, PĀRBŪVE ” izstrāde un autoruzraudzība

Nolikums Topogrāfija Skice uz topogrāfiju Paziņojums par rezultātiem Līgums

21.02.2017. plkst. 11:10 02.03.2017. SIA “Myzone”, Reģ. Nr. 40003565484 EUR 12 800,00 bez PVN
31.01.2017. SND 2017/6  Degvielas iegāde Stopiņu novada pašvaldības vajadzībām

Nolikums Paziņojums par rezultātiem Līgums Informācijai

14.02.2017. plkst. 11:20 15.02.2017. AS “VIADA Baltija”, Reģ. Nr. 40103867145 EUR 32 108,00 bez PVN
03.02.2017. SND 2017/5  Elektroenerģijas piegāde Gaismas internātpamatskolai, Upesleju internātpamatskolai – rehabilitācijas centram un Ulbrokas vidusskolai

Nolikums jautājums/atbilde Nr.1 Grozījumi NOLIKUMS AR GROZĪJUMIEM Ziņojums Informācijai Līgums

 

07.03.2017. plkst. 11:10 13.03.2017. SIA “GETON ENEGY”, Reģ. Nr. 40103642991

EUR 50 161,64 bez PVN *

* Piedāvājumos vērtējamā summa

24.01.2017. SND 2017/4  TERITORIJAS PĀRBŪVE PIE MĀJĀM no INSTITŪTA ielas 4 līdz Institūta ielai 14, ULBROKĀ, Stopiņu novadā

Nolikums Projekts  Paziņojums par rezultātiem Līgums

14.02.2017. plkst. 11:10 22.02.2017. SIA “ASFABALT”, Reģ. Nr.40103519227 EUR 54 958,76 bez PVN
23.01.2017. SND 2017/3  TERITORIJAS PĀRBŪVE PIE MĀJĀM INSTITŪTA ielā 19, ULBROKĀ, Stopiņu novadā Nolikums Projekts Tāme  Paziņojums par rezultātiem Līgums 07.02.2017. plkst. 11:20 15.02.2017. SIA “AUTOCEĻI”, Reģ. Nr.40003069161 EUR 53 877,17 bez PVN
23.01.2017. SND 2017/2  Telpu, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu Nolikums Tāme Projekts Plāns Jautājums/atbilde Nr.1  Jautājums/atbilde Nr.2 Paziņojums par rezultātiem Līgums 07.02.2017. plkst. 11:10 17.02.2017. SIA “CORVID Būve”, Reģ. Nr.40103485560 EUR 18 010,58 bez PVN
09.01.2017. SND 2017/1 Mācību līdzekļu piegāde PII “Pienenīte’’ vajadzībām Nolikums Paziņojums par rezultātiem Līgums 24.01.2017. plkst. 11:00 31.01.2017. SIA “Hermess”, Reģ. Nr.40003057181 EUR 6822,16 bez PVN

Atpakaļ