Navigācija

Kazāru ielas, Sauriešos, Stopiņu novadā, pārbūve

 
Izsludināts Identifikācijas numurs Iepirkuma nosaukums Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Statuss
11.04.2019 SND 2019/18 Kazāru ielas, Sauriešos, Stopiņu novadā, pārbūve 30.04.2019 11:00 Pabeigts

Paziņojums par rezultātu.

Līguma slēgšanas tiesības iepirkuma procedūrā “KAZĀRU IELAS, SAURIEŠOS, STOPIŅU NOVADĀ, PĀRBŪVE”, Identifikācijas Nr. SND 2019/18, piešķirt un par uzvarētāju atzīt SIA “GP Holding”, Reģ. Nr. 40103638943, ar piedāvāto cenu EUR 169 213,71 bez PVN.

Pamatojums: SIA “GP Holding”, Reģ. Nr. 40103638943, piedāvājums atbilst nolikuma prasībām, tam ir viszemākā cena. Pretendentam SIA “GP Holding”, Reģ. Nr. 40103638943, nav konstatēti Publisko iepirkumu likuma 9.panta izslēgšanas nosacījumi.

Līgumu ar SIA “GP Holding”, Reģ. Nr. 40103638943, slēgt tikai pēc aizņēmuma pieprasījuma atbalstīšanas.

 

Nolikums

Tāme

 Atpakaļ