Navigācija

Kazāru ielas Sauriešos, Stopiņu novadā, pārbūve

 
Izsludināts Identifikācijas numurs Iepirkuma nosaukums Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Statuss
05.04.2019 SND 2019/17 Kazāru ielas Sauriešos, Stopiņu novadā, pārbūve 23.04.2019 11:00 Pārtraukts

Pamatojums: 
Iepirkuma Nr. SND 2019/17 tehniskajā specifikācijā (tāmē) ir konstatētas neatbilstības būvprojektam, tādējādi, ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma 9.panta piecpadsmitajā daļā noteikto: “[………Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums………..]”, iepirkuma Nr. SND 2019/17 procedūra ir pārtraukta.

 Atpakaļ