Navigācija

Publiskie iepirkumi

 
Izsludināts Identifikācijas numurs Iepirkuma nosaukums Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Statuss
10.12.2018 SND 2018/58 Teritorijas pie mājas ''Mārītes'' seguma atjaunošana, Līčos 21.12.2018 11:00 Pārtraukts
03.12.2018 SND 2018/57 Institūta ielas 8, Ulbrokā, pagalma pārbūve 18.12.2018 11:00 Pabeigts
20.11.2018 SND 2018/56 Ezermalas ielas, Ulbrokā, Stopiņu novadā, pārbūve 04.12.2018 11:10 Pabeigts
16.11.2018 SND 2018/55 Sauriešu karjera krasta stiprināšana posmā no Pludmales ielas 6 līdz zemes īpašumam Kalnu ielā 12 11.12.2018 11:00 Pārtraukts
15.11.2018 SND 2018/54 Transporta pakalpojumi Ulbrokas sporta kompleksa vajadzībām 04.12.2018 11:00 Pabeigts
12.11.2018 SND 2018/53 Degvielas iegāde Stopiņu novada pašvaldības vajadzībām 27.11.2018 11:00 Pabeigts
18.10.2018 SND 2018/52 Skaņas un gaismas tehnikas noma 30.10.2018 11:00 Pabeigts
09.10.2018 SND 2018/51 Latvijā audzētu dārzeņu, augļu un ogu piegāde, nesezonas dārzeņu un eksotisko augļu piegāde Stopiņu novada pašvaldības iestādēm 15.11.2018 11:00 Pabeigts
26.09.2018 SND 2018/50 Būvprojekta ''Burtnieku ielas 7, Sauriešos pagalma atjaunošana'' izstrāde 09.10.2018 11:00 Pabeigts
17.09.2018 SND 2018/49 Gājēju celiņš starp Parka un Radiostacijas ielām 02.10.2018 11:00 Pabeigts
07.09.2018 SND 2018/48-1 Peldu iela 4, Ulbroka, pagalma rekonstrukcija 18.09.2018 11:00 Pabeigts
27.08.2018 SND 2018/47 Gājēju celiņš starp Parka un Radiostacijas ielām 11.09.2018 11:00 Pārtraukts
24.08.2018 SND 2018/46 Simtgades skvērs Ulbrokā 04.09.2018 11:10 Pārtraukts
21.08.2018 SND 2018/45 Ezermalas ielas, Ulbrokā, Stopiņu novadā, pārbūve 04.09.2018 11:00 Pabeigts
20.08.2018 SND 2018/44 Upeslejas skolas 1. un 2.stāva telpu grupas vienkāršota atjaunošana bērnudārza grupiņu izvietošanai 31.08.2018 11:00 Pabeigts
15.08.2018 SND 2018/43 Stāvvietas pārbūve Upeslejās pie bērnudārza 28.08.2018 11:00 Pabeigts
06.08.2018 SND 2018/42 Upeslejas skolas 1. un 2.stāva telpu grupas vienkāršota atjaunošana bērnudārza grupiņu izvietošanai 17.08.2018 11:00 Pārtraukts
01.08.2018 SND 2018/41 Upeslejas skolas 1. un 2.stāva telpu grupas vienkāršota atjaunošana bērnudārza grupiņu izvietošanai 14.08.2018 11:00 Pārtraukts
26.07.2018 SND 2018/40 Ezermalas ielas, Ulbrokā, STOPIŅU NOVADĀ, pārbūve 06.08.2018 10:00 Pārtraukts
18.07.2018 SND 2018/39 Upeslejas skolas 1. un 2.stāva telpu grupas vienkāršota atjaunošana bērnudārza grupiņu izvietošanai 31.07.2018 11:00 Pārtraukts
06.07.2018 SND 2018/38 Upeslejas skolas 1. un 2.stāva telpu grupas vienkāršota atjaunošana bērnudārza grupiņu izvietošanai 18.07.2018 11:00 Pārtraukts
28.06.2018 SND 2018/37 Futbola laukuma apgaismojuma ierīkošana ar LED apgaismojumu Ulbrokas sporta kompleksa vajadzībām 18.07.2018 11:10 Pabeigts
28.06.2018 SND 2018/36 Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Universālās zāles vajadzībām 24.07.2018 11:10 Pabeigts
25.06.2018 SND 2018/35 Būvprojekta ''Trīs pieturvietas (Kaudzīšu iela 57 un Kaudzīšu iela 31) un gājēju ietve gar Kaudzīšu ielu posmā no Krustpils ielas līdz Bitenieku ielai Stopiņu novadā'' izstrāde un autoruzraudzība 24.07.2018 11:00 Pabeigts
18.06.2018 SND 2018/34 Meliorācijas un lietus ūdens novadīšanas sistēmas pārbūve Stopiņu novadā, Sauriešos, teritorijā pie Volgas ielas 18.07.2018 11:00 Pārtraukts
14.06.2018 SND 2018/33 Institūta 36 pieguļošās teritorijas Ulbrokā, Stopiņu novadā, pārbūve 03.07.2018 11:00 Pabeigts
01.06.2018 SND 2018/32 Ikgadējo remonta darbu veikšana Upesleju internātpamatskolas-rehabilitācijas centrā 12.06.2018 11:10 Pabeigts
28.05.2018 SND 2018/31 Upeslejas 9 pieguļošās teritorijas Upeslejās, Stopiņu novadā, pārbūve 19.06.2018 11:00 Pabeigts
23.05.2018 SND 2018/30 Datortehnikas iepirkums Ulbrokas vidusskolas un Stopiņu pamatskolas vajadzībām 12.06.2018 11:00 Pabeigts
22.05.2018 SND 2018/29 Ikgadējo remonta darbu veikšana Ulbrokas sporta kompleksā 05.06.2018 11:00 Pabeigts
17.05.2018 SND 2018/28 Ikgadējo remonta darbu veikšana PII ''Pienenīte'' 05.06.2018 11:10 Pabeigts
15.05.2018 SND 2018/27 Ikgadējo remonta darbu veikšana Ulbrokas sporta kompleksā Pārtraukts
10.05.2018 SND 2018/25 Institūta 36 pieguļošās teritorijas Ulbrokā, Stopiņu novadā, pārbūve 29.05.2018 11:00 Pārtraukts
10.05.2018 SND 2018/26 Ēkas pārbūve par četru dzīvokļu ēku un šķūņa izbūve Dzeņu ielā 10, Cekulē, Stopiņu novadā 29.05.2018 11:10 Pabeigts
26.04.2018 SND 2018/24 Pulksteņa, 100 gades skvēram, Ulbrokā, Stopiņu novadā, piegāde un uzstādīšana 15.05.2018 11:20 Pabeigts
24.04.2018 SND 2018/23 Ikgadējo remonta darbu veikšana Upesleju internātpamatskolas- rehabilitācijas centrā 15.05.2018 11:10 Pārtraukts
23.04.2018 SND 2018/22 Gumijas seguma ieklāšana PII ''Pienenīte'' rotaļlaukumos zem ierīcēm 22.05.2018 11:00 Pabeigts
17.04.2018 SND 2018/21 Ikgadējo remonta darbu veikšana Ulbrokas vidusskolā 15.05.2018 11:00 Pabeigts
17.04.2018 SND 2018/20 Institūta 36 pieguļošās teritorijas Ulbrokā, Stopiņu novadā, pārbūve 03.05.2018 11:00 Pārtraukts
12.04.2018 SND 2018/19 Datortehnikas un biroja tehnikas iepirkums Stopiņu novada pašvaldības vajadzībām 08.05.2018 11:00 Pabeigts
11.04.2018 SND 2018/18 Upeslejas 9 pieguļošās teritorijas Upeslejās, Stopiņu novadā, pārbūve 08.05.2018 11:10 Pārtraukts
05.04.2018 SND 2018/17 Pulksteņa, 100gades skvēram, Ulbrokā, Stopiņu novadā, piegāde un uzstādīšana 24.04.2018 11:10 Pārtraukts
04.04.2018 SND 2018/16 Sporta laukuma izveide PII ''Pienenīte'' teritorijā 24.04.2018 11:00 Pabeigts
15.03.2018 SND 2018/15 Institūta 36 pieguļošās teritorijas Ulbrokā, Stopiņu novadā, pārbūve 17.04.2018 11:00 Pārtraukts
12.03.2018 SND 2018/14 Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Stopiņu novada ielu un teritoriju pārbūves laikā 23.03.2018 11:10 Pabeigts
08.03.2018 SND 2018/13 Jauna skolēnu autobusa piegāde Stopiņu novada pašvaldības vajadzībām 11.04.2018 11:00 Pabeigts
07.03.2018 SND 2018/12 Rotaļlaukuma izbūve, aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Līčos, Stopiņu novadā 23.03.2018 11:00 Pabeigts
05.03.2018 SND 2018/11 Meža un Volgas ielas, Sauriešos, Stopiņu novadā, pārbūves I kārta 03.04.2018 11:00 Pabeigts
01.03.2018 SND 2018/10 Upeslejas 9 pieguļošās teritorijas Upeslejās, Stopiņu novadā, pārbūve 27.03.2018 11:10 Pārtraukts
28.02.2018 SND 2018/9 Kazāru ielas, Sauriešos, Stopiņu novadā, pārbūves būvprojekts un autoruzraudzība 20.03.2018 11:10 Pabeigts
27.02.2018 SND 2018/8 Ulbrokas vidusskolas ēdnīcas un sākumskolas piebūves projektēšana un autoruzraudzība būvdarbu laikā 27.03.2018 11:00 Pabeigts
26.02.2018 SND 2018/7 Stopiņu novada pašvaldības iestāžu darbinieku un amatpersonu veselības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana 20.03.2018 11:00 Pabeigts
20.02.2018 SND 2018/6 Ceļa Pundurīši-Līdaciņas, līdz Ievu ielai, Stopiņu novadā, pārbūve 13.03.2018 11:00 Pabeigts
13.02.2018 SND 2018/5 Kalnozola ielas pārbūve Stopiņu novadā 27.02.2018 11:00 Pabeigts
30.01.2018 SND 2018/4 Divu operatīvo transportu noma Stopiņu pašvaldības policijas vajadzībām 13.02.2018 11:00 Pabeigts
24.01.2018 SND 2018/3 Meliorācijas sistēmas pārbūve SAURIEŠOS, VOLGAS un MEŽU ielā un tam piegulošā teritorijā 06.02.2018 11:00 Pabeigts
24.01.2018 SND 2018/2 Būvprojekta izstrāde, būvdarbu veikšana un autoruzraudzība Universālās zāles vajadzībām 20.02.2018 11:00 Pārtraukts
12.01.2018 SND 2018/1 Mācību līdzekļu piegāde PII ''Pienenīte'' vajadzībām 23.01.2018 11:00 Pabeigts

Atpakaļ