Vēlēšanu novērošana

 

Tiesības novērot balsošanas norisi un balsu skaitīšanu Stopiņu novada vēlēšanās ir: 

1) Politisko partiju un partiju apvienību pilnvarotajiem novērotājiem, kuri attiecīgajā pašvaldībā ir iesnieguši kandidātu sarakstu;

2) Centrālās vēlēšanu komisijas, republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju pilnvarotajiem novērotājiem, tai skaitā Centrālās vēlēšanu komisijas pilnvarotajiem brīvprātīgajiem novērotājiem;

3) Centrālās vēlēšanu komisijas un republikas pilsētu/novadu vēlēšanu komisiju locekļiem;

4)  plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem.

Jāievēro, ka vēlēšanu novērotāji nedrīkst būt attiecīgās domes vēlēšanu deputātu kandidāti.

 

Kādi dokumenti nepieciešami novērotājam?

Reģistrētu politisko partiju un partiju apvienību novērotājiem, ierodoties vēlēšanu iecirknī, jāuzrāda partijas, partiju apvienības valdes ar pilnvaras devēja parakstu apliecināts pilnvarojums un personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība).

Ja novērotājs pārstāv nereģistrētu partiju apvienību, novērotājam nepieciešams visu attiecīgo partiju pilnvarojums vai saraksta iesniedzēja parakstīts pilnvarojums, ja apvienībā ietilpstošo partiju valdes devušas saraksta iesniedzējam atļauju pilnvarot novērotājus.

Centrālās vēlēšanu komisijas, republikas pilsētu vai novadu vēlēšanu komisiju novērotājiem, nepieciešams attiecīgās vēlēšanu komisijas izsniegts pilnvarojums un personu apliecinošs dokuments (pase vai personu apliecība).

Centrālās vēlēšanu komisijas un republikas pilsētu/novadu vēlēšanu komisiju locekļi vēlēšanas var novērot, uzrādot darba apliecību. 

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, ierodoties vēlēšanu iecirknī, jāuzrāda darba apliecība un personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība).

 

(Informācijas avots: https://www.cvk.lv/pub/public/31382.html

 

Atpakaļ